Glockner ...
Sektářské konzervy se marně bouří. Ježíš Kristus umí promlouvat všemi jazyky.
apredsasatoci
Rkc sa stala sektou.
Glockner ...
Tělo Kristovo se nikdy nemůže stát sektou, jen hříšníci v Církvi mohou se stávat sektáři, ale Církev nikdy mocnosti pekelné nepřemohou.
Unam Sanctam SK
Sektárstvo alebo prijatie herézy má za následok ipso facto exkomunikáciu. Nepremôžu, akurát že sekta 2VK nie je Katolíckou Cirkvou, ale heretickou sektou. Heretici a ich jazyky sú pekelné brány podľa katolíckeho učenia.
Glockner ...
mícháš jablka s hruškama