Clicks218
Čo povedať, keď sa modlíte - 8. mája 2017 Častokrát nevieme, čo povedať, keď sa modlíme; ale Ježiš dáva Svätého Ducha, aby nás usmerňoval vo všetkých veciach. Musíme si len od Neho pýtať, aby nás …More
Čo povedať, keď sa modlíte - 8. mája 2017

Častokrát nevieme, čo povedať, keď sa modlíme; ale Ježiš dáva Svätého Ducha, aby nás usmerňoval vo všetkých veciach. Musíme si len od Neho pýtať, aby nás usmerňoval v slovách ktoré vravíme, čo sa potrebujeme modliť.

Proste Ježiša, aby vložil do vašej mysle to čo je podľa Božej vôle, Jeho vôle, Jeho účelu a On vloží do vašej mysle tie slová, ktoré sú Mu potešiteľné, ktoré požadujete, ktoré skutočne potrebujete, aby ste sa mohli modliť podľa Božej vôle a aby na vaše modlitby mohol odpovedať.

Bez Ježiša nemôžeme nič urobiť, ale potrebujeme sa Mu podriadiť, pokoriť sa pred Ním a pýtať si, a On nám pomôže. Pomôže nám vo všetkých veciach, ak si od Neho pýtame.

Ak potrebujeme múdrosť, ak potrebujeme slová k modleniu, ak potrebujeme usmernenie, jediné čo potrebujeme urobiť, je pýtať si od Ježiša a On nám to dá zadarmo.

Nech vás Ježiš žehná.

youtube.com/watch?v=r4Mkzz5AQXQ
Public domain