Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
pl.news
1855

Samobójstwo: wojna domowa w Papieskiej Akademii "Życia"

Nie ma "żadnej istotnej różnicy moralnej" między samobójstwem wspomaganym medycznie [= lekarz pomaga osobie popełnić samobójstwo] a dobrowolną eutanazją [= lekarz dokonuje zabójstwa] "ani ze strony pacjenta, ani ze strony lekarza".

Obaj ponoszą "taką samą odpowiedzialność moralną" za dokonanie zabójstwa, powiedział NcRegister.com (21 lutego) kardynał Willem Eijk z Utrechtu, lekarz i członek Papieskiej Akademii Życia.

Eijk odrzuca idee ojca Carlo Casalone i Marie-José Thiel, członków Akademii, którzy popierają legalizację wspomaganego samobójstwa, argumentując, że zapobiegnie to legalizacji eutanazji. Dla Eijka argument ten nie ma sensu, ponieważ dopuszczenie wspomaganego samobójstwa oznacza dopuszczenie eutanazji.

"To po prostu i automatycznie utorowałoby drogę do legalizacji eutanazji, ponieważ różnica etyczna między nimi nie jest znacząca".

#newsEebcqqcyuj

Robert Suchowski
To zdjęcie zafałszowuje rzeczywistość, ponieważ Bergoglio nie jest katolikiem, w związku z czym nie jest Papieżem i do Kościoła (do Drzewa) nie należy. To po prostu heretycki kornik usiłujący Kościół Katolicki zniszczyć.