CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Weronika....S
Już z najbliższego otoczenie mamy informacje o negatywnych skutkach szczepionek.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Inne powody odmowy przyjęcia szczepionki to:

nieznane skutki długoterminowe, wykorzystanie tkanek abortowanych płodów,

to jest eksperyment,


dostępność skutecznego wczesnego leczenia

oraz doniesienia o zgonach i zakrzepach krwi.
Weronika....S
Do pewnego czasu miałam wrażenie, że ludzie mają orientację, czym są szczepionki, obecnie wątpię na podstawie indywidualnych rozmów, może takie środowisko...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Badanie AAPS wykazało również, że 54 procent lekarzy respondentów było świadomych, że część pacjentów cierpi na „istotną reakcję niepożądaną”.

Spośród niezaszczepionych lekarzy 80 procent powiedziało: Uważam, że ryzyko ze strony szczepień przewyższa ryzyko choroby, a 30% stwierdziło: „Miałem/-am już COVID”.