vi.news
124

Traditionis Custodes: ĐIỀU NÀY được phép (Video)

Cha José (Pepe) Planas của Nhà thờ Malaga’s Miraflores de los Ángeles, Tây Ban Nha, là một “linh mục flamenco” nổi tiếng trong nhóm Novus Ordo.

Một lần nữa, ông ta đã biến Ngôi nhà của Chúa trước đây của mình thành một sân khấu khiêu vũ trong khi dàn hợp xướng của nhà thờ cũ hát “bài hát thánh ca flamenco”. Những người không quan tâm đến Giáo hội vui mừng, giám mục địa phương chấp thuận.

Trong Tự sắc Traditionis Custodes mang tính pháp lý và cứng nhắc của mình, Francis gọi những buổi biểu diễn kiểu đó là “cách diễn đạt độc đáo của lex orandi trong Nghi thức La Mã”. Nói cách khác: KHÔNG có linh mục nào cần tham gia các khóa học khiêu vũ để hoàn thành nhiệm vụ của họ.

#newsWblzipcoak

01:52