Clicks51
vi.news

Cảm động: Francis từ chối sự từ chức của Hồng y Barbarin

Hồng y Lyon, Philippe Barbarin, đã nói (ngày 19 tháng 3), rằng Giáo hoàng Francis đã không chấp nhận đơn từ chức của ông do một "giả định về sự vô tội."

Barbarin đã bị kết án [một cách sai lầm] bởi một tòa án ở Lyon vì đã "không báo cáo lạm dụng" xảy ra hai mươi năm trước khi ông tiếp quản ở Lyon.

Với quyết định của mình, Giáo hoàng Francis công khai thách thức những phát hiện của tòa án Lyon, Barbarin đang kháng cáo.

Sau cuộc họp, Barbarin nói rằng Francis "đã cho tôi tự do ngày hôm nay để đưa ra quyết định mà tôi nghĩ là tốt nhất cho cuộc sống của Giáo phận Lyon".

Tuy nhiên, Barbarin đã quyết định nghỉ hưu, rời giáo phận kể từ ngày 19 tháng 3 cho Tổng Giám mục của mình.

Gần đây, Barbarin tuyên bố rằng, độc lập với bản án, ông đã có kế hoạch nghỉ hưu vì bị một số vấn đề về sức khỏe.

#newsCfwzfxlkcn