Clicks19
lv.news

Noplūdušās vēstules: "Bez soda" brīvmūrniekiem katoļiem

Melburnas katoļu rakstniece Keitija Kluba publicēja divu vēstuļu saraksti starp masonu lielmeistaru un Austrālijas bīskapu konferenci par katoļu biedru pieņemšanu masonu sektās.

Pirmā vēstule ir no lielmeistara Stefana Mihalaka, “katoļa”, kurš 2016. gada jūlijā lūdza ceļu brīvmūrniekiem uz pilnīgu līdzdalību Baznīcas sakramentālajā dzīvē.

Mihalaks saņēma 2017. gada jūlija atbildi (rakstā redamais attēls) no Austrālijas Bīskapu konferences sekretāra tēva Stefana Haketa.

Atsaucoties uz konsultācijām ar dažādām bīskapu komisijām, tēvs Hakets apgalvo, ka dalība brīvmūrniecībā būtu jārisina vietējā draudzes līmenī.

Viņš pat raksta, ka 1984. gada - līdz šim nezināma - “katoļu direktīva” nosaka, ka “katoļu dalībai masonu ordenī netiek piemērots sods”.

Patiesībā ticības doktrīnas kongregācija 1983. gadā paziņoja, ka brīvmūrniecība nav savienojama ar ticību un ka “nevienai vietējai garīdzniecības iestādei nav kompetences atkāpties” no negatīvajiem spriedumiem par brīvmūrniecību.

#newsDwsvladdep