Clicks38
vi.news

Francis: "Không ai được cứu một mình" - Không Lời nào về Đấng Cứu Rỗi

Francis sẽ tham gia Cuộc họp liên tôn giáo Cầu nguyện cho Hòa bình vào ngày 20 tháng 10, mô phỏng Cuộc họp Assisi độc ác năm 1986 của John Paul II.

Sự kiện này có tựa đề "Không ai được cứu một mình - Hòa bình và tình huynh đệ" và được tổ chức bởi Cộng đồng Sant’Egidio của người La Mã, một buổi lễ đại kết tại Santa Maria ở Vương cung thánh đường Aracoeli. Sau đó là sự tập hợp của đại diện các tôn giáo khác nhau trên quảng trường Piazza del Campidoglio.

Fratelli tutti 137 của Francis cho thấy tiêu đề của sự việc là dối trá, "Chúng ta cần phát triển nhận thức rằng ngày nay chúng ta hoặc tất cả được cứu cùng nhau hoặc không ai được cứu." Sự thật là: Những người được cứu, được cứu trong Đấng Christ. Hết.

#newsDxfjmhcxut