TerezaK
563

PANNA MARIA: CÍRKEV MÉHO SYNA SE STANE SÍDLEM ANTIKRISTA

Úterý, 29. října 2013 v 19:30 Mé něžné dítě, nebesa se spojují v jednotě s mým Synem, aby přišla na pomoc svatým kněžím, kteří se ocitnou uprostřed …
... ... PROKOP
TerezaK
Poselství Panny Marie ve světě 1 d
POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NADĚJI Z 23. ZÁŘÍ 2022
"Zbožňuj mě dnes. Květiny mě zbožňují, zpívají, když jsou pozvednuty.
Skály mě uctívají, křičí, když padají. Já jsem Pán Bůh, postavte se přede mne.
Poklekněte, když můžete, a povstaňte, zpívajíce v sobě písně, jako to dělá země. Má krása se tam ukazuje mezi květinami, mezi oblohou, mezi …More
Poselství Panny Marie ve světě 1 d
POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NADĚJI Z 23. ZÁŘÍ 2022
"Zbožňuj mě dnes. Květiny mě zbožňují, zpívají, když jsou pozvednuty.
Skály mě uctívají, křičí, když padají. Já jsem Pán Bůh, postavte se přede mne.
Poklekněte, když můžete, a povstaňte, zpívajíce v sobě písně, jako to dělá země. Má krása se tam ukazuje mezi květinami, mezi oblohou, mezi poli. Najděte dnes Mou krásu a ukažte ji druhým, ať se odráží ve vás.
~ Ješua
TerezaK
Jakmile rozsudky skončí, než na scénu vystoupí antikrist, vezmu Svou nevěstu a na čas je schovám. Dojde k druhému exodu. Tak jako Mé děti prošly všemi rozsudky tehdy, kdy došlo k exodu. VSTOUPÍTE DO DVOU PARALEL
2 more comments from TerezaK
TerezaK
Poselství Panny Marie ve světě 23 hod -
POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NADĚJI Z 21. ZÁŘÍ 2022
"Radujte se, protože se přiblížil den, kdy se vrátím! Radujte se, říkám! Můj Otec Mě brzy pošle pro Mou Nevěstu. Na konci tohoto věku pojedu na bílém koni. Mé království je blízko! Opět se radujte, říkám! Jsem Blízko!
~ Ješua
TerezaK
Poselství Panny Marie ve světě 1 d
POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NADĚJI 8. ZÁŘÍ 2022
"Tráva vypadá vždy na druhé straně zelenější.
Ale je to pravda? Jsem tu, abych vám řekl, že jen v nebi je tráva zelenější a živější. Až sem dorazíte, budou se radovat celá nebesa. Jste vyvolení, kteří byli vybráni, aby byli na této zemi v tomto čase. Moje éra v této skupině se chýlí ke konci. …More
Poselství Panny Marie ve světě 1 d
POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NADĚJI 8. ZÁŘÍ 2022
"Tráva vypadá vždy na druhé straně zelenější.
Ale je to pravda? Jsem tu, abych vám řekl, že jen v nebi je tráva zelenější a živější. Až sem dorazíte, budou se radovat celá nebesa. Jste vyvolení, kteří byli vybráni, aby byli na této zemi v tomto čase. Moje éra v této skupině se chýlí ke konci. Vyjdete ven a budete volat ztracené. Andělé vám pomohou a já skrze vás zazářím Světlem. Mohou tě vidět, ale půjdou za mnou. Neboť JÁ JSEM Světlo. Nedůvěřujte nikomu jinému než svému Bohu, neboť Ješua vládne a kraluje na výsostech i ve vašem srdci, Má lásko a Má nevěsto. "
~ Ješua
Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)