Clicks44
vi.news

Nhà thờ ở Rome mở cửa trở lại

Đại diện Hồng Y Angelo De Donatis, đã "sửa đổi" sắc lịnh ngày 13 tháng 3 của ông mà theo đó, ông đã đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Rome.

Bây giờ, ông tuyên bố rằng các nhà thờ có thể được mở, nhưng điều này phải được thực hiện với sự cẩn trọng hạn chế sự tiếp xúc của mọi người với nhau.

Ông nói rằng ông [đang dần] nhận thức được "ý nghĩa biểu tượng" [tiêu cực] của việc đóng cửa của tất cả các nhà thờ như ý định ban đầu.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsYmqhkigmne