Vízia: Silný prelud

21. októbra 2021 - od Pána prijala sestra Barbora

Písmo: 2 Solúnčanom 2:11-13: „A pre túto príčinu im Boh Pošle Silný Prelud, aby uverili lži: aby boli odsúdení všetci, ktorí Neverili Pravde, ale obľúbili si nespravodlivosť. Ale my sme podlžní ďakovať vždy Bohu za vás, bratia, milovaní Pánom, pretože Boh si vás vyvolil od počiatku cieľom spasenia cez posvätenie Ducha a vo viere pravdy,“

Vízia: Dnes ráno som sa modlila, poviem že pravdepodobne okolo 5:00 ráno. Obvykle sa spýtam, keď sa modlím alebo keď čokoľvek robím, či je niečo, čo potrebujem vidieť alebo rozprávať. Takže v tomto prípade dnes ráno som sa ešte ani nepomodlila a už som začala niečo vidieť: ponášalo sa to na dve obrovské vzdušné lode alebo vesmírne lode, mala by som povedať, že sa vznášali. Vyzerali ako disky na nebi nado mnou. A pritom som si pomyslela, že viem čo sú. A počula som toto: „Silný prelud“.

Takže viem, čo to je. Ďalej som videla priamo nado mnou ďalšiu vzducholoď alebo vesmírnu loď, vznášať sa rovnakým spôsobom, bola obrovitánska. Vyzerala ako disk. Stála som pod ňou, pozerajúc sa k nej nahor. Opäť som získala porozumenie a počula som „Silné preludy“.

Takže práve tu dnes sme. Som si celkom istá, že sú tu aj ďalší ľudia, čo dostávali veci o vesmírnych lodiach a cudzincoch atď.; cudzinci, ktorí sú vlastne padnutí anjeli alebo démoni, sú silný prelud, ktorý prichádza. Takže niektorí z vás toto vlastne môžete potvrdiť.

Nemám k tomu nič viac, čo verím že sa vzťahuje k vzdušným plavidlám. Ako vravím, ide o silný prelud. Vlastne je to veľmi zaujímavé, že som to dostala dnes ráno.

VISION , THE STRONG DELUSION
Public domain