ľubica
283
ľubica
Pripravte svoje domy ako útočiská, kým nie je neskoro! - Brat Michel Rodrigue.
Dôležité proroctvo a posolstvo o útočiskách od brata Michela Rodriga
|| Modlitby ||