vi.news
35

Chính phủ Ireland (!) CẤM nhận tiệc thánh, đồng tế

Trước khi "cho phép" các Thánh lễ được diễn ra vào ngày 10 tháng 5, chính phủ Ireland đã ban hành các nguyên tắc cho các hoạt động tôn giáo.

Ở các quốc gia hiện đại công nhận quyền tự do tôn giáo, việc quyết định cách thờ phượng là vấn đề riêng của Giáo hội - nhưng ở Ireland lại khác, các chính trị gia tin rằng họ có quyền quyết định trong việc phụng vụ. Vì vậy, họ đã áp đặt các tiêu chuẩn phụng vụ sau đây:

• Những người rước lễ phải đeo khẩu trang hoặc phải đứng sau màn chắn. Hơn nữa tay họ phải được khử trùng.
• Các tín hữu phải dùng khử trùng trước khi rước lễ
• Tiểu bang gợi ý rằng “Tiệc thánh có thể được đặt trong từng cốc hoặc hộp đựng dùng một lần và để riêng trên khay hoặc bàn để lấy”.
• Tiệc thánh phải được “phân phát trên tay chứ KHÔNG phải trên lưỡi.”

Không có gì ngạc nhiên khi chính phủ đang noi gương giáo hội Novus Ordo và coi việc rước lễ như một món ăn nhẹ.

Chính phủ cũng yêu cầu đình chỉ việc đồng tế - trong khi Francis, người tự cho mình là một chiến binh Covid không ngừng nghỉ, đã áp đặt điều đó ở nhà thờ Thánh Peter.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-ND, #newsEcxhkazgdd