Smysl života

Panna Maria nám připomíná, že náš definitivní cíl je věčný život ve společenství s Bohem. Na zemi žijeme proto, abychom dospěli k věčnému životu, abychom se naučili milovat. Ve chvíli smrti budeme …
Kallistratos
Už jsem to sem na Glorii kdysi dávno psal a zřejmě je to jeden z těch tisíci komentářů, které mi dnes začal patologicky počítat @b8111 za asistence @Burnstein. A tak milerád znovu zmíním svého přítele a spolužáka, který se hlásil za komančů na kněze a nevyšlo to, ale má v rodině další kněžská povolání... Např. v Luži... Jejich tatínek byl takový klasický katolický táta co domácnost řídil a …More
Už jsem to sem na Glorii kdysi dávno psal a zřejmě je to jeden z těch tisíci komentářů, které mi dnes začal patologicky počítat @b8111 za asistence @Burnstein. A tak milerád znovu zmíním svého přítele a spolužáka, který se hlásil za komančů na kněze a nevyšlo to, ale má v rodině další kněžská povolání... Např. v Luži... Jejich tatínek byl takový klasický katolický táta co domácnost řídil a vedl přímočarou a zodpovědnou rukou ... ale když umíral, tak si přivolal své syny a sdělil jim jedinou věc - důležitá je láska, nic jiného než láska.......... Na pohřbu jejich tatínka bylo mnoho kněží a biskupové, náhrobek svítí bíle a já si vždy připomenu ta slova spolužáka Jirky, že jeho táta toto řekl... A to mi stačí. V jednoduchosti je krása. Láska NIKDY nezahyne.....
Dana22
www.karmel2017.sk/fatima-a-komuni…

Fatima a komunistická revolúcia
13.10.1917 sa udial najväčší zázrak Panny Marie vo Fatime – tanec slnka – ktorý videlo cez 70.000 ľudí a 12 dní neskôr – 24. 10. 1917 sa uskutočnila „Veľká októbrova revolúcia“ v Rusku. Takže tu dnes máme dve výročia.
Dňa 20.01.1918 bola uzákonená odluka štátu od Cirkvi, cár Mikuláš II. bol aj s rodinou internovaný a následne …More
www.karmel2017.sk/fatima-a-komuni…

Fatima a komunistická revolúcia
13.10.1917 sa udial najväčší zázrak Panny Marie vo Fatime – tanec slnka – ktorý videlo cez 70.000 ľudí a 12 dní neskôr – 24. 10. 1917 sa uskutočnila „Veľká októbrova revolúcia“ v Rusku. Takže tu dnes máme dve výročia.
Dňa 20.01.1918 bola uzákonená odluka štátu od Cirkvi, cár Mikuláš II. bol aj s rodinou internovaný a následne popravený. Keď bolo v roku 1920 90 % veriacich príslušných ruskej ortodoxnej Cirkvi, klesol ich počet do roku 1949 pod 30 %. Mnohí veriaci boli vystavení represáliam, mučeniu, boli zastrelení alebo internovaní vo vyhladzovacích táboroch na Sibíri.
Za vlády Jozefa Stalina bolo tisíce kňazov a mníchov deportovaných v pracovných táboroch Gulaku, kostoly a kláštory boli likvidované.
Pozoruhodný článok portálu protiproud.cz sa venuje dnešnému opakovaniu komunistickej revolúcie, tentokrát v USA.
Na prahu Říjnové revoluce č. 2: Bude se po 100 letech opakovat bolševický převrat – tentokrát v USA?
„Soudruzi, socialistická, tolerantně homosexuální, revoluce, o jejíž nevyhnutelnosti stále mluví globalisté, právě vrcholí v USA!“
Pokud si myslíte, že toto na nové historické podmínky parafrázované provolání Vladimíra I. Lenina, pronesené 25. října (7. listopadu) 1917 na zasedání Petrohradského sovětu v předvečer dobytí Zimního paláce a zatčení členů Prozatímní vlády, bylo napsáno v ironickém smyslu, pak se hluboce mýlíte. V USA dnes skutečně probíhá socialistická revoluce schopná úplně zničit americké impérium, americký národ a zahájit krvavou občanskou válku s milióny obětí. Země nyní čelí obrovským změnám, chaosu, krveprolití a masovému hladovění.
Světové zkušenosti z jakékoliv socialistické revoluce, počínaje Velkou francouzskou a konče Velkou říjnovou v Rusku, ukazují na právě takový způsob vývoje událostí. A právě tyto jevy jsou jedním z hlavních cílů socialistických revolucí.
Socialistická revoluce v USA není výjimkou – rozvíjí se a prochází všemi etapami analogicky podle plánu jejích předchůdců v jiných zemích a v jiných epochách. Samozřejmě zde existuje výrazná korekce v terminologii, ideologii, metodách propagandy a metodách diskreditace státu a státní moci, nicméně základní postupy a cíle zůstávají stejné. Za uplynulý rok jsme viděli, jak byla americká společnost rozdělena na dvě části, které o sebe tloukly hlavami, viděli jsme, jak byly zdiskreditovány orgány americké vlády, prováděny informační kampaně velkého rozsahu v médiích a iniciovány četné demonstrace plné bezpráví a krveprolití, a jak byla po každé takové akci stále více a více démonizována americká vláda. A nyní konečně revoluce přechází k aktivní fázi – násilnému střetu.
Bolševická „říjnová“ revoluce v USA?
Poprvé v historii bylo avizováno datum pokusu o vyvrcholení revoluce ve Spojených: 4. listopadu 2017. Hlavním předvojem revolučních sil jsou početné organizace „Antifa“. Ty otevřeně oznámily datum státního převratu a počátek občanské války. Na den 4. listopadu totiž svolává Antifa „shromáždění na ulicích a náměstích měst a obcí po celé zemi“ v očekávání, že se dále rozvinou v nepokoje, které povedou ke svržení prezidenta Donalda Trumpa.
Jak píše Alex Jones ve svém článku „Plány Antify na rozpoutání občanské války a svržení vlády“, antifašistická stránka RefuseFascism.org otevřeně vyzývá k revoluci 4. listopadu. „Náš protest musí sílit každým dnem a nocí – tisíce, stovky tisíc a dokonce miliony lidí jsou připraveny povstat, aby ukončily smrtící nebezpečí, které režim Trumpa a Pence přináší světu, požadovat, aby byl celý tento režim odstaven od moci,“ je uvedeno ve výzvě k povstání.
Hlásná trouba Revoluční komunistické strany USA, noviny „Revolution“ jejího vůdce Boba Avakiana, v článku „Tato noční můra musí skončit“ otevřeně inzeruje revoluci 4. listopadu:
Naše akce budou hájit úctu k hodnotám celého lidstva a světa, jaké chceme my, na rozdíl od nenávisti a fanatismu fašistického režimu Trumpa / Pence …
Trhliny a rozkol státu jsou již očividné, a my je dnes budeme hrotit a prohlubovat. Přilákáme stále více a více lidí k povstání, které vytvoří situaci, při níž bude tento nelegitimní režim odstraněn od moci…
Staňte se součástí historie. Nechtějte později litovat, že jste stáli stranou, když se vám naskytla velká šance svrhnout režim, který představuje hrozbu pro lidstvo i samotnou Zemi. Povstaňte a vyjděte do ulic a na náměstí, den za dnem a noc po noci, abychom společně ukázali, že ve jménu lidskosti odmítáme přijmout fašistickou Ameriku…“

Tyto výzvy přímo úchvatně připomínají Leninovu slavnou řeč na obrněném autě, kde podle V. S. Vojtinského odsoudil Prozatímní vládu za zločinnou imperialistickou politiku, vyzval k socialistické revoluci a rozvíjel plán přeměny imperialistické války v celosvětovou socialistickou revoluci – a pak se odebral do citadely bolševismu, bývalého domu baletky Krzesiňské, známé z ruského skandálního filmu „Matylda“, který byl po únorové revoluci zabrán vedoucími stranickými orgány. Zbývalo už jen rozpoutat světovou válku, která se podle Leninových předpovědí přemění z imperialistické na občanskou, k čemuž podle názoru mnoha analytiků dochází nyní v USA.
Provolání Revoluční komunistické strany USA
Revoluční komunistická strana USA zahájila skutečnou informační válku pod heslem „Disclaiming Fascism“, při níž publikuje extrémně radikální a agresivní provolání, fotografie a videa na Facebooku, Twitteru, na Youtube a dalších informačních stránkách.
Vydání „Idealist“ zveřejnilo následující taktické směrnice revoluce v USA:
1. Naším jediným sjednocujícím posláním musí být svrhnutí režimu Trumpa / Pence.
Musíme projevit silné „NE!“ všude: na cedulích, billboardech, stěnách, na sociálních sítích a ve zprávách. NE! Ve jménu lidstva odmítáme přijmout fašistickou Ameriku.
Každý odpor režimu musí čelit ještě většímu našemu odporu.
Musíme být organizovaní: pracovat se vší naší kreativitou a odhodláním až do okamžiku, kdy povstanou miliony lidí, aby zaplnily ulice měst a obcí, den za dnem a noc za nocí, a odhalily tento režim jako nezákonný s požadavkem svržení Trumpa / Pence. Musí tak nastat historický okamžik, kdy se miliony semknou v odporu s přesvědčením a s odvahou, překonávajíce strach a nejistotu, a provolají hlasité „NE!“. Nejen za sebe, ale také za celé lidstvo.

Antifašistická úderná síla
V praxi připravenost radikálních komunistických skupin „ Antifa“ ukázal na videu Steve Crowder, který se svými druhy pronikl do místních skupin Antify v Utahu. Na záběrech vidíme arzenál agresivních a bojových prostředků, „Molotovovy koktejly“, obušky, pistole, automatické zbraně, připravený k nasazení proti úřadům. Sestava této „povstalecké síly americké revoluce“ je velmi charakteristická.
Jestliže se před 100 lety marxistům podařilo dosáhnout svých cílů pomocí „proletariátu“ a příslušné ideologické a propagandistické základny, teď na jejich místo nastupují černošští aktivisté, gayové, lesby, transsexuálové a „sněhové vločky“ – bílá americká generace z konce 90. let a počátku nového tisíciletí, nihilistická mládež, infantilní, zjemnělá, ufňukaná, žijící s rodiči a neschopná práce, mládež, která nezná těžkosti života a neví, jak je překonat, mládež vyznávající jednopohlavní „unisex“ a uniformitu vzhledu, zato velmi agresivní a podléhající vnějším vlivům. Tito lidé tvoří bojové oddíly Antify v USA.
Crowderova reportáž rovněž popisuje plány „antifašistů“ na zničení jim nepřátelské konzervativní vrstvy Američanů, kteří zosobňují tradiční pracující třídu bílých mužů s konzervativními křesťanskými názory a připravených bránit svou zemi, rodinu, práci, víru, morálku i čest. Ti, jež marxisté byly zvyklí nazývat „horních deset tisíc“, jsou nyní nazýváni „fašisté“. Pouliční taktika „antifašistů“ znamená pro tyto aktivisty nalákat od davu oddělené skupiny na určené místo, a tam je v přesile nemilosrdně zničit, včetně použití střelných zbraní.
Obyčejné oblečení, tvrdá taktika, nemyslím, že vůbec zjistí, kolik jich ve výsledku ubylo. Protože nejsou připraveni na to, co spustíme,“ říká jeden z organizátorů.
Přestože místní policie z předložených důkazů tradičně nezaznamenala porušení zákona, po četných reportážích LA Times, Washington Post, Atlantic, Bloomberg, Wall Street Journal a dalších publikací o ozbrojených skupinách „antifašistů“ po celé Americe, o jejich výcvikových táborech financovaných Georgem Sorosem, o jejich zbraních a připravenosti použít je na demonstracích a jiných masových pouličních akcích, byli z FBI a ministerstva vnitřní bezpečnosti nuceni přiznat, že se jedná o „vnitřní teroristy“ a „prvotní iniciátory násilí na demonstracích.“ Přesto žádná opatření proti nim vládou přijata nebyla.
Přízrak komunismu znovu dobývá svět
Úzký vztah mezi komunisty-leninisty minulosti a moderními marxistickými antifašisty je tak silný, že se to dokonce v drobných detailech, v symbolice, snaží současná „Antifa“ zdůraznit. Emblém americké „Antify“ je téměř totožný s německou organizací Antifaschistische Aktion.
Tato organizace byla založena Komunistickou stranou Německa a zmínka o ní byla poprvé veřejně publikována v roce 1932 v novinách Karla Liebknechta a Rosy Luxemburgové Die Rote Fahne (Rudý prapor). Emblém byl rozpracován mimořádně radikální Asociací revolučních umělců a stále zůstává symbolem militantních antifašistických komunistů, jejichž metody vytváření polovojenských struktur v Německu ve dvacátých letech 20. století se prakticky nelišily od metod členů Národně socialistické strany.
Revoluční situace v USA není jen zralá, ale přezrálá. Pokud odhlédneme od propagandistických klišé, revoluční situace není charakterizována tím, že některé anonymní nižší třídy nemohou, ale že jisté špičky nechtějí. Revoluce se vždy připravuje celým komplexem dlouhodobých opatření k aktivizaci agresivní menšiny ochotné prolévat krev, rozvracet společnost, diskreditovat moc a saturovat ji svými zástupci.
V článku „Přízrak komunismu dobývá svět.“ jsem ukázal, že celá administrativa Baracka Obamy, všechny mocenské struktury USA, podnikatelská sféra, kulturní fronta a média v poslední době sestávaly z lidí komunistického zaměření, vyškolených komunistickými učiteli na amerických univerzitách. Završit „tichý převrat“ jim překazilo vítězstvím Donalda Trumpa v prezidentských volbách a nyní celý tento potenciál pracuje za jedním cílem – za násilnou ozbrojenou socialistickou revoluci ve Spojených státech amerických.
Od masové chudoby ke komunistické budoucnosti
V tom samém článku jsem citoval zajímavý dokument – knihu Cleona Scousena nazvanou The Naked Communist (Nahý komunista), která byla představena Kongresu republikánem Gerlongem mladším z Floridy v roce 1963 a lze ji nalézt v Kongresových záznamech – Congressional Record – Appendix, Pages A34-A35, Jan. 10, 1963. Kniha představuje seznam 45 komunistických cílů v USA, které by měly připravit zemi na socialistickou revoluci. Nedávno zveřejnilo americké vydání Government Slaves článek s názvem „These are the 45 goals of communism’s takeover of America… more than half have already been achieved“, v němž bylo znovu uvedeno všech 45 komunistických cílů v USA s konstatováním, že většina z nich již byla dosažena.
Časopis The Economic Collapse publikoval článek Michaela Snydera „The Globalists Systematically Destroyed Middle Class of America“ (Globalisté systematicky ničí střední třídu v Americe) přinášející šokující informace o skutečné situaci bílých konzervativních Američanů, kteří byli páteří státu v průběhu celé historie USA.
Dnes každý měsíc více než 100 milionů lidí pobírá podporu federální vlády a počet Američanů, kteří jsou skutečně finančně nezávislí, stále klesá. Ve skutečnosti pouze 25% Američanů má více než 10 000 dolarů v úsporách. V roce 1992 přineslo 90% průměrných Američanů do rozpočtu více než 60% příjmů země. V loňském roce se však tento počet snížil na 49,7 procent. Bohatství americké společnosti je stále více soustředěno na samém vrcholu a střední třída postupně mizí. Studie ukázaly, že asi dvě třetiny země žijí od výplaty k výplatě.
Globalizace americké ekonomiky srovnává na společném trhu práce příjmy Američanů s příjmy obyvatel chudých zemí. Nyní hodinová mzda ve výši 2,5 USD za hodinu, kterou dostávali mexičtí gastarbeiteři, se stává realitou i pro Američany.
Americká vláda je skrznaskrz prolezlá osobami s komunistickou orientací. Film „The Enemies Within“ (Vnitřní nepřátelé) ukazuje profily dvaceti senátorů a více než osmdesáti členů Sněmovny reprezentantů. Odhaluje jejich spojení s Komunistickou stranou USA, Muslimským bratrstvem, americkými Demokratickými socialisty, Dělnickou stranou, Institutem pro politické studie, Radou pro život a dalšími radikálními anti-americkými organizacemi. Poukazuje na to, že je to jen malá část skutečné socialistické infiltrace Kongresu.
Konec amerického impéria a proroctví Lva Trockého
USA už de facto nepředstavují impérium. Slavný americký novinář, laureát Pulitzerovy ceny, Chris Hedges ve svém článku „The End of Empire“ ukazuje na horkých příkladech agonii amerického impéria.
Marxistům už zbývá jen ozbrojenou cestou svrhnout vládu, nastolit diktaturu a následně provést informační masáž o tom, jak zachránili zemi před smrtí tím, že včas uchopili státní moc, která jim padla k nohám, stejně jako tomu bylo před 100 lety v Rusku. Propagandistické šablony se za 100 let prakticky nezměnily.
Málokomu v Rusku je známý fakt, že v roce 1934 Lev Trockij napsal dílo „Zda se Amerika stane komunistickou“, v němž ukázal všechny obtíže, s nimiž se Spojené státy střetnou na cestě k socialistické revoluci.
Americké sověty se budou lišit od ruských sovětů, protože Spojené státy prezidenta Roosevelta se liší od ruské říše cara Mikuláše II. Ale komunismus může přijít do Ameriky pouze prostřednictvím revoluce…
Americké sovětské vedení uchopí pevně do svých rukou sílu vašeho podnikatelského systému: banky, klíčová odvětví, dopravní a komunikační systémy. Pak poskytne čas zemědělcům, malým obchodníkům a podnikatelům zamyslet se nad tím, jak dobře funguje znárodněný sektor průmyslu…
Nepochybně budou americké sověty zakládat své obří farmy jako školy dobrovolné kolektivizace…
Dokonce ani intenzita a oddanost náboženského cítění v Americe nebudou překážkou revoluce. Za předpokladu, že Amerika nahlédne perspektivy sovětů, žádná z psychologických brzd nebude dostatečně silná, aby zadusila tlak sociální krize. Toto bylo opakovaně demonstrováno v historii. Kromě toho by se nemělo zapomínat, že samotná Evangelia zahrnují některé doslova revoluční aforismy…
Během několika týdnů nebo měsíců po vytvoření amerických sovětů se stane panamerikanismus politickou realitou…

Až přestanou Američané žvýkat gumu…
Na samém konci své práce Trockij popisuje oběti, jaké bude muset složit každý Američan v zájmu Socialistických států Ameriky:
„Jedno poslední proroctví: ve třetím roce vlády sovětů už nikdo v Americe nebude žvýkat gumu!“
To je celá oběť. Američané se jen musí vzdát žvýkačky a čeká je rajská budoucnost ve svobodné společnosti. Tyto myšlenky rozvinul v roce 1951 ve svém článku „Trotsky on the Role of the USA“ (Trockij o roli USA) slavný americký komunista, člen redakční rady časopisu Communist League of America, New International (Nová internacionála) George Novak (pod pseudonymem William F. Warde).
Pravda, Trockij pomlčel o tom, že kromě žvýkačky Američané přijdou o svůj majetek, o své rodiny, o svou víru, morálku, ctnosti, o své státy a samotný život, jak tomu bylo před 100 lety v Rusku. Ale to jsou jen takové drobnosti, o nichž obyčejní lidé nemusejí vědět. Můžeme konstatovat, že všechny Trockého myšlenky týkající se komunistické Ameriky byly pomalu a neochvějně zaváděny do života a nakonec došlo k jejich skutečné realizaci.
Jiskra už přeskočila
Až do nedávné doby zůstala nejasná pouze jedna otázka: jaká provokativní událost poslouží jako jiskra, z níž vzejde plamen nové revoluce.
Scéna „krvavé neděle“ a „ostřelovačů na Majdanu“ už byla odehrána, hledala se událost, která by odpovídala mentalitě Američanů. A stalo se. Masová střelba do lidí v Las Vegas na festivalu country hudby. Téměř 60 mrtvých a více než 500 zraněných. Americká média tvrdí, že střílel samotář, bílý muž a milionář, z okna svého hotelu s pomocí čtyř desítek různých automatických pušek a poté se sám odpravil deseti výstřely.
Tato verze nesnese žádnou kritiku. K čemu potřeboval střelec tolik zbraní, které je těžké legálně koupit a pronést do hotelu, když je možné se klidně obejít se dvěma nebo třemi? Proč obrovský počet svědků prohlašuje, že palba byla vedena z různých míst a různých pater hotelu, a dokonce předkládají spoustu videí, která to potvrzují? Proč policie okamžitě oznámila tuto jednu jedinou verzi? Co to bylo za ženu, která předpověděla lidem na festivalu jejich smrt pár hodin před útokem? Proč náhle ISIL převzal odpovědnost za masakr? A existuje ještě mnoho dalších takových „proč“.
Vidíme zde klasickou provokaci zosnovanou za cílem vyvolat střety mezi různými skupinami obyvatel USA a obvinit z toho vládu a prezidenta, Trump tak bude představen jako „Krvavý Donald“, analogicky jako Mikuláš II. Obětí provokace se stala nejkonzervativnější část bílých Američanů, „noví černokněžníci“, kteří se shromáždili na festivalu hudby své země. Levicová a socialistická část společnosti v americkém segmentu sociální sítě okamžitě explodovala nadšením, které postupně přechází v otevřené oslavy.
Jako za revoluce v Rusku
Americká „krvavá neděle“ je za námi a levice vzplála mocnou propagandistickou kampaní proti vládě. Jaké zbraně k tomu použijí, vědí Rusové velmi dobře: komunistické lži, nálepkování a provokace zaměřené proti ruské vládě, společnosti, dějinám a církvi před 100 lety jsou v ruské společnosti stále živé.
Datum velké americké socialistické revoluce 4. listopadu, stanovené na počest vítězství Baraka Obamy v prezidentských volbách v roce 2008, je již blízko, a vše je připraveno na její aktivní fázi – na ozbrojené povstání. Nezodpovězené zůstávají pouze dvě otázky:
Najde se mezi revolucionáři americký Josif Stalin, který v roce 2037 nemilosrdně zničí celou starou Sorosovsko-Clintonskou gardu, postaví Obamovo Mauzoleum, dá Američanům nové komunistické náboženství a za cenu obrovského úsilí a obětí udrží v nějaké formě současné světové impérium – Spojené státy americké?
A za druhé, stane se další „zázrak na Visle“ předznamenávající vývoz socialistické revoluce do zbytku světa v podobě Třetí světové války? Nebo 250 let trvající experiment na americkém kontinentě úplně skončí a jeho stopy z
Dana22
Link na Karmel nefunguje.
Peter Glatz
Je pěkné, že vyzdvihujeme zázraky např. ve Fatimě atd., ale jediný zázrak, který má smysl pro každého z nás, je zázrak proměny našeho srdce.
Kallistratos
Přesně tak a jak je to těžké.... Nejtěžší úkol života :) A navíc ta metamorfóza není totální a hned, ale pěkně po krůčkách a to nás někdy trápí.... Rádi bychom kreacionisticky shlíželi na zázraky okamžité, jenže i naše přetvoření trvá dlouhou dobu a je to doslova pouť.... A o tom je život křesťana - být poutníkem. 😊
Čestmír
Být poutníkem? Tak o tomhle zrovna život křesťana není, Miroslave. Ani nevím, proč to píšeš, protože ty určitě neputuješ. Rochníš se ve svých nečistototách na webu Na kluky:)))
Kallistratos
Když se tady někdo převlékne za létajícího Česťu a začne psát, pak je jasné, že působení takového alternicka funguje podobně jako Segal, Barbarin, Strážce, Burnstein a kdovíkdo.... Bezúčelnost a zmarněný čas...
Čestmír
Užité slovo převlékat také prozrazuje tvou orientaci. Budeš dlouho zapírat, Miroslave? Nedivím se, že nemáš nic k věci, když ti v hlavě straší skrývané tužby.
Kallistratos
S ohledem na to co píše Čestmír.... Přiznám se, že už ani nevím, která registrace se tu kdysi stavěla směrem k mé osobě do role chronického korektora úrovně stylizace mého textu Už jsem to zapomněl a dotyčný navíc měnil názvy svých registrací, ale vždy byl stále stejný ve svém přístupu. Sebestředný, mravokárný a žel, nemorální. Docela jsem si to tenkrát užíval a přiznám se, že jsem na sobě tehdy …More
S ohledem na to co píše Čestmír.... Přiznám se, že už ani nevím, která registrace se tu kdysi stavěla směrem k mé osobě do role chronického korektora úrovně stylizace mého textu Už jsem to zapomněl a dotyčný navíc měnil názvy svých registrací, ale vždy byl stále stejný ve svém přístupu. Sebestředný, mravokárný a žel, nemorální. Docela jsem si to tenkrát užíval a přiznám se, že jsem na sobě tehdy zapracoval, abych užíval slova adekvátněji a nepoužíval je nepřesně a nebo bezmyšlenkovitě. To jsem docela cenil na té registraci, že mne trošku vychovala, byť nepřevychovala a chyby dělám stále :)

Ale k věci, milý Čestmíre, jak jsem už uvedl, nebudu se zabývat alternicky, zvláště pokud jsou neplodní a nijak nezvyšují kulturu dialogu a nepřinášejí hlavně nic nového k obohacení druhých.

Přeji Ti hezký den človíčku zbabělý. A buď hrdina a tím nechci nijak urazit například Burnsteina :)
😬
Mira393
A proč do toho pleteš smrt, já jsem psal o smyslu života, to je jako bych do toho pletl třeba toto:
www.idnes.cz/…/milos-jakes-nek…
Theodorá-Máriá
Proč do toho pleteš Pannu Marii. Ve chvíli smrti
budeš či budeme potřebovat VÍRU v Krev Beránka Božího.
ekans
Ona je naše orodovnice u Syna