Clicks56
fil.news

Isa Pang Kritiko ni Papa Francis Tinanggal?

Ang Hesuitang si Padre Samir Khalil Samir, 79, isang espesyalista sa pag-aaral ng Islam na dating nagtuturo sa Roma ay di inaasahang inilipat sa Cairo, Egypt.

Ayon sa La Fede Quotidiana ang paglipat ay naging biglaan sapagkat si Padre Samir ay sumang-ayon na sa kanyang kinagawiang pamamalagi tuwing tag-init sa isang Alemang parokya. Sinabi ng La Fede Quotidiana na si Samir ay naging kritiko ng kontrobersyal na pananaw ni Francis sa Islam ngunit lubos na pinahahalagahan ni Benedict XVI.

Noong hinalikan ni Papa John Paul II ang Quran noong Mayo 1999 sinabi ni Padre Samir na ito "ay nakakagulat para sa maraming Kristiyano sa Middle East. Inakala nila na ang ibig sabihin nito ay banal ang Quran, na siyempre ay hindi ito ang ibig niyang sabihin".

picture: Samir Khalil Samir, © Peter Potrowl, CC BY-SA, #newsFaxbaboyuo