Clicks37
vi.news

Trích dẫn từ cuốn sách mới của Benedict XVI: "Ngoại lệ nhỏ khỏi đời sống độc thân là một lời dối trá"

Benedict XVI và Hồng y Sarah viết trong cuốn sách mới của họ về đời sống độc thân (nguồn: LeFigaro.fr)

"Ngày nay, thật dễ dàng để khẳng định rằng độc thân sẽ chỉ là hậu quả của sự khinh miệt đối với sự hành xác và tình dục: Đánh giá như vậy là sai lầm."

"Không từ bỏ vật chất, thì không thể sống đời sống linh mục. Lời kêu gọi theo Chúa Giêsu không thể tồn tại nếu không có dấu hiệu của sự tự do này và cũng như thiếu việc từ bỏ mọi thỏa hiệp. Sống độc thân có một ý nghĩa to lớn như từ bỏ một cuộc sống gia đình trần thế."

"Độc thân của Linh mục hiểu đúng là một sự giải thoát, mặc dù đôi khi nó là một thử nghiệm. Nó cho phép linh mục thiết lập chính mình trong tất cả sự gắn kết với thân phận của mình là cô dâu của Giáo hội."

"Sự phong chức của những người đàn ông đã có vợ, ngay cả khi họ là phó tế vĩnh viễn, không phải là một ngoại lệ, mà là một sự vi phạm, một vết thương trong sự gắn kết của chức tư tế. Nhắc đến ngoại lệ sẽ là lạm dụng ngôn ngữ hoặc nói dối."

"Thật khẩn cấp và cần thiết là tất cả - các giám mục, linh mục và giáo dân - không còn cho phép mình bị ấn tượng bởi những tranh luận tồi tệ, sân khấu dàn dựng, những lời nói dối độc ác và những sai lầm hợp thời đang muốn phá giá sự độc thân của linh mục."

"Khả năng phong chức cho những người đàn ông đã có vợ sẽ đại diện cho một thảm họa mục vụ, một sự nhầm lẫn về giáo hội và che khuất sự hiểu biết về chức tư tế."

#newsDdainuisiw