lt.news
20

Roche bando išsaugoti Traditionis Custodes skleisdama melą

Romos apeigų „normali forma“ randama dokumentuose, paskelbtuose po Vatikano II Susirinkimo, Liturgijos prefektas arkivyskupas Arthuras Roche pasakė TvSvizzera.it ) (lapkričio 14 d.).

Roche kartoja melą, kad Ecclesia Dei komisija ir Benedikto Motu Proprio Summorum Pontificum buvo įsteigti siekiant paskatinti PijausX draugiją grįžti į visišką vienybę.

Roche'ui Pranciškaus Traditionis Custodes sako: „Gerai, šis eksperimentas nebuvo visiškai sėkmingas.“ Todėl „Grįžkime prie to, ko Taryba reikalavo iš Bažnyčios“.

„Tai, kas buvo paruošta 1570 m., buvo visiškai tinkama tam laikui“, – pasakoja Roche, – „Tai, kas ruošiama šiame amžiuje, taip pat visiškai tinka šiam laikui“.

Roche tvirtinimuose yra keturios didelės klaidos:

1. Benediktas XVI kelis kartus pareiškė, kad NEišleido Summorum Pontificum, kad pasiektų vienybę su Pijumi X.

2. 1969 m. Novus Ordo NĖRA Vatikano II Susirinkimo liturginė reforma, kuri buvo išreikšta trumpalaikiame 1965 m. Romos mišiole.
3. Romos apeigos NEbuvo „paruoštos“ 1570 m., veikiau siekia iki apaštalų, buvo šiek tiek modifikuotos Gregoro I (+604), o tik Pijaus V (1572 m.) patvirtintos kaip Romos Mišios.
4. Liturgija, kuri šiandien iš tikrųjų egzistuoja Susirinkimo bažnyčioje, yra dar labiau nutolusi nuo Novus Ordo nei Romos Mišios.

Kadangi šie faktai yra visiems žinomi, akivaizdu, kad Roche sąmoningai apšviečia savo auditoriją.

#newsMuvwrtzgii