Victory
230

Pane, dej nám své slovo

Celý svět prodělává krizi víry, nastal masový odpad od křesťanství. Bohu díky, že můžeme bojovat za čistotu víry. Bůh nás do toho boje postavil. Nebojujeme jen za Ukrajinu, ale Bůh nás postavil na bojiště, abychom bojovali i za celou církev. Když člověk vidí, jak veliký je to problém, tak v modlitbě říká: „Bože, co s tím? My nejsme v postavení, jako byl David proti Goliášovi, ale spíš jako bychom stáli s prakem proti atomové bombě. Nemáme žádnou šanci. Ale my důvěřujeme, že Ty jsi Všemohoucí, že Ty v tom boji zvítězíš a že nastane duchovní vzkříšení. A jak? My jsme ve tmě: je před námi jenom problém, nevidíme řešení, ale věříme, že když Ty dáš své prorocké slovo, tak za ním přijde Duch. A Ty svým Duchem můžeš všechno změnit, obnovit. Tak jak se stalo, že na Tvé slovo Izraelité přešli suchou nohou přes Rudé moře, které se samo rozestoupilo, když Mojžíš s vírou pozvedl svou hůl a vztáhl ruku nad moře, tak skrze své slovo dáš duchovní vzkříšení. Mojžíš to neudělal svévolně, ale podle Tvého slova; a tak i my prosíme: ‚Pane, dej nám své slovo.‘“ A když nám ho Pán dá, abychom měli odvahu na Jeho slovo udělat konkrétní kroky víry, aby se moře hříchu a zla rozestoupilo, a my mohli projít uprostřed něho do Božího království.