Clicks80
vi.news
1

Một lần nữa: Francis từ chối ban phước

Sau thánh lễ Angelus ngày 1 tháng 1, Giáo hoàng Francis đã không ban phước cho người dân. Thay vào đó, ông giơ cả hai tay lên mà không có bất kỳ dấu thánh giá nào (video dưới đây).

Francis nói với vòng tay rộng mở, phần đầu tiên của Cựu Ước ban phước rằng "Xin Chúa ban phước cho bạn và bảo vệ bạn khỏi...".

Ông đọc văn bản từ một tờ giấy nhưng dừng lại trước công thức Ba ngôi ở phần cuối bằng tiếng Latinh "Et benedictio Dei onnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti" et cetera.

Theo Vaticanista Aldo Maria Valli, Francis đã chọn "ban phước mà không có phước lành" và đó là một "quyết định không được chuẩn bị trước".

Một giáo hoàng không đứng trên phụng vụ Công giáo.

#newsDmqstjdmkp