Clicks578

18 Z XVI wiecznym portretem trumiennym – rozmowa Jacek Kaczmarski

Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.