Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Orędzia
1.1K

Wkrótce zaczną się prawdziwe prześladowania chrześcijan, ale nie bójcie się, bo was ochronię. 27 kwietnia 2021 r Trevignano Romano

Maria: Droga córko, dziękuję, że wzięłaś mnie do swojego serca.

Moja córko, co się wtedy stanie, zostało napisane. Wkrótce zaczną się prawdziwe prześladowania chrześcijan, ale nie bójcie się, bo was ochronię.

Nastąpi ucisk, mój syn został nazwany szaleńcem nawet przez jego najbliższych krewnych. Kiedy więc twoje usta będą wypowiadać Jego Najświętsze Imię, niesprawiedliwość zacznie rosnąć. Niektóre z moich dzieci mogą się wycofać, ponieważ nęka je nowa religia, która nie należy do Boga.

Moja córko, poświęć się bardziej modlitwie i postowi, módl się za chorych duchowo.

Pamiętaj, że Bóg jest sprawiedliwy, a Jego sprawiedliwość zadrży kościół; Nie pozwoli, by rządziła niesprawiedliwość i zmieniło się słowo Boże.

Moja córko, świat i ludzkość potrzebują przewodnictwa; te wszechobecne wiadomości będą perłami dla tych, którzy znają prawdę. Nie lękajcie się, prawda będzie musiała być wykrzykiwana w tysiącach miejsc, aby nawrócenie zaczęło się w sercach Moich dzieci.

Nie bój się tego, co ma się wydarzyć, ponieważ będę z tobą. Rozróżnij duchy tych, którzy do ciebie przyjdą, niektórzy cię oszukają; bądź czujny i gotowy.

Błogosławię was teraz w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.