Edward7
1894

Wrogowie Kościoła w Kościele

Spis treści
1. Opowieść Pana Boga
2. Mord papieża Jana Pawła I
3. Ciekawe KOINCYDENCJE
4. Tony Palmer zmienia Eucharystię
5. Kardynałowie ignorują papieża Benedykta XVI

REALIA TEGO ŚWIATA THE REALITY OF THIS WORLD PAUL JOSEPH C.- 10.10.2014
„Dlatego chcę byście wiedzieli, że od końca XIX wieku i tuż po połowie XX wieku… wybuchną namiętności i wystąpi całkowite zepsucie moralności… Jeśli chodzi o Sakrament Małżeństwa, który symbolizuje unię Chrystusa z Jego Kościołem, będzie atakowany i bardzo bezczeszczony. Masoneria, która wtedy będzie u władzy, wprowadzi podłe prawa w celu pozbycia się Sakramentu, ułatwiające każdemu życie w grzechu i zachęcające do prokreacji nieślubnych dzieci rodzących się bez błogosławieństwa Kościoła… W tym najważniejszym momencie potrzeby dla Kościoła, ten kto powinien mówić będzie milczał”. – Matka Boża, Quito, Ekwador, 1610.

OPOWIEŚĆ PANA BOGA
To jest opowieść Boga – ta którą On napisał z niekończących się głębin swojego Potężnego Intelektu. W tej opowieści wszystko co istnieje żyje naprawdę. Ty i ja też w niej jesteśmy, nawet w tej chwili to co napisano w kolejnych 7.262.122.244 wersach kiedyś w odległej przeszłości Wiecznej Obecności Ojca. W opowieści jest walka między dobrem i złem. Wiemy jak ona się konczy, bo to już przelano na papier 1.910 lat temu w Apokalipsie. Dobro rzeczywiście zatriumfuje. Bóg wygrywa. Jak zawsze.

Ty i ja jesteśmy w tej opowieści: ostatni rozdział Księgi Ksiąg. „Oto ten prastary wróg i morderca ludzi nabrał odwagi. Przekształcając się w anioła światłości, wędruje z całym tłumem złych duchów, atakuje ziemię w celu wymazania imienia Boga i Jego Chrystusa, by schwytać, zabić i rzucić na wieczną zgubę dusze przeznaczone do korony wiecznej chwały. Ten niegodziwy smok wylewa jak najbardziej nieczystą powódź, jad swojej złośliwości na ludzi o zdeprawowanym umyśle i skorumpowanym sercu, ducha kłamstwa, bezbożności, bluźnierstwa, i zgubny oddech nieczystości i wszelkiego występku i bezprawia. Ci najsprytniejsi wrogowie są przepełnieni i upici goryczą wobec Kościoła, oblubienicy niepokalanego Baranka, i położyli swoje bezbożne ręce na tym co ma najświętsze. W samym Świętym Miejscu, gdzie ustanowiono Stolicę św. Piotra i Tron Prawdy jako światło świata, wyniosą na tron swoją ohydną bezbożność, z niecnym planem, że kiedy uderzą w Pasterza, rozpierzchną się owce”.

Mogłeś rozpoznać zacytowane słowa ze słynnej długiej wersji modlitwy do św. Michała Archanioła – suplikację napisaną na dzisiaj tu na ziemi. Kim są ci najsprytniejsi wrogowie wspomniani w modlitwie? Oni są „mistrzami rzemiosła”, tzw. masoni Freemasoni. Oni kontrolują niemal wszystkie globalne organizacje, korporacje, rządy i media, jak i systemy wojskowe, bankowe, farmaceutyczne, rolnicze i edukacyjne. Do nich należy wszystko. Wszystko co znajduje się na powierzchni tej ziemi. Razem z tobą i ze mną, bo już urodziliśmy się obarczeni długami. Oni spenetrowali każdy szczebel każdej dziedziny społeczeństwa, łącznie z Kościołem Katolickim, „Niepokalanym Barankiem” o którego tak bardzo się troszczymy. Ale z powodu tajnych gierek oszustwa i kontroli tych indywiduów, tych którzy głoszą Prawdę przedstawia się w mediach jako szaleńców cierpiących na paranoję i urojenia. Ci żądni władzy ludzie radują się zniewalaniem ślepych mas, wywołując wojny, podnosząc podatki, bankrutując całe gospodarki, i odbierając wolność obywatelom każdego kraju. Potrzebują jedynie zrealizować teraz ostatni cel. Oni, którzy służą szatanowi, królowi bezdennej ciemności, zdobyli wszystko oprócz jednego: naszych dusz. Taki jest ich ostateczny cel.

To dlatego szatan wkrótce zasiądzie na Tronie Piotrowym.
To dlatego Kościół zmienia się dalej.
To dlatego ten papież został nielegalnie wybrany.
To dlatego dwa pioruny uderzyły w kopułę Bazyliki św. Piotra.
To dlatego kolejny piorun zniszczył palce posągu Chrystusa Zbawiciela w Rio.
To dlatego Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem paliła się zaraz po wizycie Franciszka w maju.
To dlatego rozpada się nasze społeczeństwo.
To dlatego Europa jest pod niewykrywalną dyktaturą - obecnie obecna - dyktatura zdrowotna ze zbiorowym gwałtem medycznym
To dlatego wchodzimy w Nowy Wiek: wiek Nowego Porządku Świata pod dyktaturą jakiej świat nigdy nie widział od początku swojego istnienia z pustki minionych lat.


Jeśli NAPRAWDĘ wierzymy w tego kochającego Boga, będziemy dążyć do Królestwa Wiecznej Miłości – i droga która nas tam zabierze ma tylko jedną nazwę: GOLGOTA.
Proszę, otwórzmy swoje serca i umysły. Chrystus zmarł w przerażający sposób za nasze niezliczone grzechy – za grzechy jakie popełniamy teraz, teraźniejszość w której On żyje.
Czy to już nas nie obchodzi? Bóg wzywa nas znowu do siebie. On nie chce nas opuścić bo On Jest Miłością. Świat się zmienia – już zmienia się od jakiegoś czasu. Jak długo, według nas, Chrystus ma przechodzić agonię za nas? Czy zapomnieliśmy, że On nie tylko jest Królem Miłosierdzia, ale i Sprawiedliwym Sędzią? Czego trzeba by przynajmniej otworzyć się na możliwość spojrzenia poza horyzont i cztery ściany w których gniją nasze umysły, kiedy oglądamy TV (internet złe strony) , machinę piorącą mózg, której celem jest uwięzienie naszych umysłów i dusz? Czy to tak, według nas, odziedziczymy Królestwo? Chrystus udzielił nam dobrej rady, mężczyznom i kobietom straconego pokolenia. Powiedział: „Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie! Miejcie się na baczności przed ludźmi!

Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować” (Mat 10:16-17). Jezus Chrystus w ciele każe nam być bystrymi, przebiegłymi, inteligentnymi, sprytnymi, obrotnymi,
spostrzegawczymi, przenikliwymi, mądrymi i roztropnymi jak węże. Bycie niewinnym nie oznacza bycia ślepym. Bycie pokornym nie oznacza milczeć w obliczu niesprawiedliwości.
Bycie czystym nie oznacza akceptować wszystko co dzieje się w synagogach. Synagogi są kościołami tego świata. Jeśli wierzymy – naprawdę wierzymy – to wiemy, że szatan musi
wejść do świątyni, bo tak jest napisane w Słowie Bożym. I w to Słowo trzeba wierzyć w pełni, mocno, z miłością, pokorą i wdzięcznością. Nie prosimy byś wierzył nam, biednym istotom z prochu i grzechu: prosimy byś posłuchał twojego Boga, Boga wszelkiego stworzenia. Nie my się liczymy, nie mamy nic do zdobycia, a dużo do stracenia robiąc to co robimy.

Liczy się Bóg: Ojciec Przedwieczny, Syn Jednorodzony, i Duch Najświętszy. Tylko Bóg może nas uratować i zabrać nas do swojego Królestwa Miłości w nigdy nie kończącej się chwale.
Drodzy Przyjaciele, musimy zrozumieć, że czas jest najważniejszy w tej walce ze złem. Ci którzy są u władzy teraz poruszają się szybko. A kiedy plan się zrealizuje – i tak będzie – świat jaki znamy zmieni się nie do poznania. Ci którzy rozumieją pewne podstawy kultu wiedzą, że dużą role odgrywa numerologia - u masonerii . Daty, symbole, liczby, gesty i alegoria są wyjątkowo ważne dla członków tajnych organizacji, sprytnych wrogów, z powodów w większości nieznanych nam, baranom tego świata. Rytuał składania ludzkich ofiar jest też szeroko rozpowszechniony wśród czcicieli szatana. Świat polityczny i celebrytów widział, na przestrzeni lat, ogromna liczbę dziwnych zgonów, które są oczywistymi rezultatami takich praktyk.

Sceptykom chcielibyśmy zadać proste pytanie: w twoim życiu, ile znanych ci osób zmarło w „tajemniczych” okolicznościach? Może jedna? Prawdopodobnie nawet nie. Czy więc możliwe jest żeby tak wiele znanych osób w ograniczonym świecie sławy, zmarło w tajemniczych okolicznościach? Wymieńmy tylko bardzo nieliczne w anachronicznym porządku:
Martin Luther King, Heath Ledger, James Dean, Robert F. Kennedy, Philip Seymour Hoffman, Jim Morrison, Whitney Houston, Pier Paolo Pasolini, Bruce Lee, John F. Kennedy, Kurt Cobain, Tupac Shakur, Princess Diana, Malcolm X, Amy Winehouse, Brandon Lee, Aldo Moro, Muammar Gaddafi, Selena, Gianni Versace, Paul Walker, i wiele dziesiątków ludzi więcej.
MORD PAPIEŻA JANA PAWŁA I

Teolog Abbe Georges de Nantes dużą część życia spędził na demaskowaniu uczestnictwa Watykanu w tym mordzie zbierając oświadczenia tych którzy dobrze znali papieża zarówno przed jak i po wyborze. W swoich pracach szczegółowo pisze o odkryciu przez Jana Pawła I wielu masońskich księży i kardynałów w Kościele, ich związków z pewnymi bankami, i później zamiarze papieża oczyszczenia całego systemu w Watykanie, wraz z wprowadzeniem kilku proponowanych reform i szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej Fatimskiej.

Ruch Tradycyjnych Katolików (CTM), założony przez ks. DePauw, pokazuje, że poproszono go o przeniesienie się do Rzymu żeby pomógł Janowi Pawłowi I przywrócić Mszę Trydencką, oryginalnego formatu Mszę przed zmianami dokonanymi przez II SW [Second Vatican Councill. W 15 rocznicę śmierci papieża [ks. DePauw] oświadczył: „Powiem wam jedno, gdyby on został dalej papieżem, nie byłoby mnie tu w Kaplicy, bo z tym pięknym oficjalnym listem podpisanym przez sekretarza stanu, przyszła też nieoficjalna wiadomość żebym pakował walizki bo w Rzymie czeka na mnie praca, w Watykanie, by pomóc papieżowi Janowi Pawłowi I wprowadzać znowu do Kościoła Prawdę. Cóż, stało się inaczej, i Pan, który wie co robi, najwyraźniej chciał mnie tu w tej Kaplicy… co miałem robić w Rzymie? Zapomnijmy o tym…”

Inne czołowe tradycyjne katolickie portale niepowiązane z CTM, oświadczyły, że Jan Paweł I mógł zostać zamordowany żeby zapobiec przywróceniu Mszy Trydenckiej. Książka ks. Mala- chi Martina „Powieść Watykańska” / Vatican: A Novel opisuje niedawną historię papiestwa. Mimo że oficjalnie jest to rodzaj fikcji literackiej, Martin proponuje teorię, że papieża zamor dował Związek Sowiecki, gdyż on porzuciłby życzliwą politykę swoich dwóch poprzedników – Jana XXIII i Pawła VI, w kierunku akceptacji komunizmu, i jeszcze raz potępić go jako ateistyczną ideologię totalitarną. Martin uważał, że struktury kościoła od dziesięcioleci zinfiltrowali agenci iluminatów, którzy doszli do ważnych i wpływowych stanowisk, np. kard. Jean-Marie Villot, wtedy sekretarz stanu.

Nie wolno nam zapominać, że tylko 4 lata po zabójstwie papieża Jana Pawła I, 17 czerwca 1982, prezes drugiego największego prywatnego banku włoskiego Banco Ambrosiano i członek loży masońskiej P2 Roberto Calvi zmarł w samobójstwie, które miało być zauważone za wszelką cenę w Londynie, gdzie znaleziono go wiszącego z rusztowania pod mostem Blackfriars w dzielnicy finansowej Londynu. Ubranie Calviego było pełne cegieł, i miał przy sobie około $15.000 w gotówce (w trzech różnych walutach). W filmie Terry Gilliama The Imaginarium of Doctor Parnassus (2009), postać Heatha Ledgera zostaje znaleziona wisząca pod Blackfriars Bridge, z wszechwidzącym okiem na czole. Filmowanie zatrzymano z powodu
nagłej „tajemniczej” śmierci Heatha Ledgera, którego ratownicy medyczni znaleźli <- Z Roberto Calvi wiązano nazwisko Paula Marcinkusa (15.01.1922 – 20.02.2006), amerykańskiego
arcybiskupa Kościoła Katolickiego. Najbardziej znany był jako prezes Banku Watykan w latach 1971-1989. Już 24.04.1973 Marcinkus był przesłuchiwany w watykańskim biurze przez prokuratora federalnego Williama Aronwalda i Billa Lyncha, szefa działu Przestępczości Zorganizowanej amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, w kwestii dostarczenia do Watykanu w lipcu 1971 fałszywych obligacji o wartości $14.5 mln, części całkowitej zamówionej kwoty $950 mln na watykańskim dokumencie.

Jego nazwisko i oficjalny list pokazały się podczas dochodzenia w sprawie międzynarodowego gangstera, który w końcu przesiedział 12 lat w więzieniu. Marcinkus „powiedział iż oskarżenia przeciwko niemu uważał za zbyt powazne, ale nie na tyle prawdziwe żeby naruszył poufność Banku Watykan dla samoobrony… w USA uzgodniono na najwyższych szczeblach, że sprawy przeciwko Marcinkusowi nie będzie się kontynuować”. W lipcu 1982 Marcinkus został wplątany w skandale finansowe, o których dzienniki i czaso pisma pisały na pierwszych stronach w całej Europie, szczególnie upadek Banco Ambrosia- no, w którym uczestniczyła

Propaganda Due (P2), nielegalna loża masońska (Marcinkus był wtedy dyrektorem Ambrosiano na wyspach Bahamas, i od wielu lat współpracował z prezesem Ambrosiano, finansistą Roberto Calvi). Współpracował też z Michele Sindona, który miał powiązania z mafią. W 1984, nazwisko Marcinkusa wymienił jako możliwego współsprawcę w rzekomym mordzie papieża Jana Pawła I dziennikarz śledczy David Yallop w książce W imię Boga / In God’s Name. Yallop wysunął zarzuty dotyczące pewnej liczby podejrzanych osób związanych z transakcjami
handlowymi Marcinkusa, pokazując zaangażowanie członków mafii w imieniu Banku Watykańskiego, dodatkowo stwierdzając, że Marcinkus może zostać oskar żony, gdyby został usunięty ze stanowiska w banku.

Po wydaniu książki, Yallop zgodził się przekazać każdy grosz z jej sprzedazy na wybraną przez Watykan organizację charytatywną, jeśli zgodzą się zbadac jego główną tezę, że kiedy odkryto ciało papieża, w wykrzywionej dłoni trzymał kartkę którą później zniszczono, bo były na niej nazwiska wysokich rangą członków kurii należących do masonerii, i innych którzy uczestniczyli w licznych skandalach korupcyjnych i praniu brudnych pieniędzy mafii. Jednym z nazwisk rzekomo na tej liście było bpa Paula Marcunkusa. Po wyborze papieża Jana Pawła II, Marcinkus pozostał na stanowisku przez kilka lat zanim skandal się poszerzył, zanim ciało Calviego, którego Banco Ambrosiano współpracował z Marcinkusem, znaleziono wiszące pod londyńskim Mostem Blackfriars w czerwcu 1982. Śmierć Calviego niektórzy postrzegali jako symboliczną, bo Propaganda Due nazywała się „Black Friars” [Czarni Bracia].

Dodając do kłopotów, dziennikarz Mino Pecorelli, który badał sprawę Marcinkusa, Banku Watykanu i związki ze zorganizowaną przestępczością, został zamordowany w 1979. Marcinkusa nigdy nie oskarżono o zbrodnię. Wkrótce potem ustąpił ze stanowiska szefa tego Banku, i kontrolę banku przejął zarząd świeckich osób. W końcu Watykan wypłacił £145 mln wierzycielom, i w 1986 Marcinkus powiedział: „Nie da się kierować Kościołem Zdrowaś-kami„. Później powiedział iż błędnie go zacytowano, i faktycznie powiedział „Kiedy moi pracownicy przechodzą na emeryturę oczekują wypłacania im tej emerytury; nie mogę powiedzieć im ‚Będę wam płacił 400 Zdrowaśkami”. To przypomina nam pewnego ... Franciszka, kiedy mówił „… ci który liczą modlitwy”?

Papieża Jana Pawła I zamordowaano poprzez otrucie, zdaniem skruszonego Vincenzo Calcara, który zeznawał przed Paolo Borsellino, włoskim przeciwnym mafii sędzią zamordo wanym mafijną bombą podłożoną w aucie w Palermo, 57 dni po zabójstwie jego przyjaciela i antymafijnego sędziego Giovanni Falcone. Calcara spisał swoją rozmowę z członkiem mafii i politykiem Michele Lucchese, która odbyła się tuż po próbie zamachu na Jana Pawła II, w której mafia uczestniczyła pośrednio. Mr Lucchese ujawnił Calcara, że Jan Paweł II realizował te same plany „zerwania relacji wewnatrz Watykanu”, jakie chciał zrealizować Jan Paweł I. Calcara mówił o „spisku” zawiązanym przez 4 kardynałów (Jean-Marie Villot, Pasquale Macchi, Giovanni Benelli i ktoś o imieniu Gianvio) którzy, poprzez Marcinkusa, zabili papieża Luciani dużymi dawkami środ ków uspokajających. Calcara został uznany za wiarygodnego w swoich zeznaniach według dziewiątego kodeksu karnego Trybunału Rzymskiego w wyroku z 6 czerwca 2003. W tej chwili nie ma żadnych innych informacji dlatego, że Watykan nie przeprowadził żadnej autopsji.

Dlaczego pokazaliśmy tak zakopaną opowieść? Bo takie są realia. To w ten sposób, drodzy czytelnicy, funkcjonuje świat za dywanem koloru krwi, po którym chodzą potężni tego świata. Szatan żąda krwi dla swoich celów, a ci którzy mu służą są chętni zrobić wszystko by zdobyć władzę którą może im dać.

CIEKAWE KOINCYDENCJE

Ostatnio WILDVOICE, zauważył pewne o ciekawym charakterze koincydencje. 11 lutego 2012, kobieta o imieniu Maria Divine Mercy otrzymała następujące ważne objawienie od Jezusa Chrystusa:

11.02.2012, 11:30 - Mój biedny, Święty wikariusz, Benedykt XVI, zostanie odsunięty od Stolicy Apostolskiej w Rzymie
Moja szczerze umiłowana córko, wojny nasilają się wszędzie i wkrótce ręka Mojego Ojca będzie interweniować, aby powstrzymać to zło.
Nie bój się, ponieważ plany ratowania ludzkości zostały ukończone i teraz, już niedługo każdy z was otrzyma Moje Wielkie Miłosierdzie.
Nigdy nie bójcie się dzieła antychrysta, ponieważ wy, drogie dzieci, macie w sobie moc, aby osłabić jego władzę na świecie poprzez modlitwę.
Inni światowi przywódcy zostaną wkrótce zabici a Mój biedny, Święty wikariusz, Papież Benedykt XVI, zostanie odsunięty od Stolicy Apostolskiej w Rzymie.
W ubiegłym roku, Moja córko, mówiłem ci o spisku w korytarzach Watykanu.
Plan zniszczenia Mojego Świętego Wikariusza został opracowany w tajemnicy 17 marca 2011 r. i dojdzie do skutku, gdyż to zostało przepowiedziane.
Rozpowszechniaj teraz Moje święte słowo do każdego zakątka świata i zorganizuj drukowane wersje Moich orędzi, aby upowszechnić je w jak największej ilości krajów.
Jesteś kierowana, więc musisz robić to, co najlepsze. Proś Mnie w modlitwie, abym wysłał ci pomóc, a tak się stanie.
Twój Jezus


Następnego dnia, 12 lutego 2012 to zobaczyliśmy na uroczystości Grammys na dywanie koloru krwi: <- 12 lutego pop star Nicki Minaj pokazuje się na Grammys w towarzystwie „papieża” (zdjęcie 1 na samej górze).

Tego dnia tajne organizacje (łącznie z watykańską) wyszły ze szczególnym przekazem, wykorzystując niemającą pojęcia kobietę jako narzędzie do szerzenia takiej prawdy. Ubrana jest na czerwono, kolor krwi, i w czerń; papież obok niej jest oczywiście w bieli. Iluminaci wykorzystują kolory w bardzo precyzyjny sposób jeśli chodzi o ważną symbolikę pochodzenia
rytualnego. Te trzy kolory pochodzą ze starszych tradycji, i w ludzkiej podświadomości stały się znane jako ten symbol śmierci:

Po przejściu przez czerwono-krwisty dywan, oboje są na scenie by dać występ. Na zdjęciu 2 Minaj spowiada się księdzu w konfesjonale mając na sobie pentagram. Gra rolę opętanej kobiety: co ciekawe, Minaj otwarcie zadeklarowała iż ma w sobie demona o imieniu „Roman” (jak „Roman” = Rzymski w Rzymskim Kościele Katolickim). Po „spowiedzi” widzimy destrukcję Kościoła Katolickiego mocą złego: okna i ściany rozpadają się i świat pokrywa ciemność.

Na zdjęciu 4 ksiądz prowadzi egzorcyzm na Minaj, która zostaje podniesiona wysoko w powietrze. Na scenę wpadają języki ognia w tej poapokaliptycznej rzeczywistości, co nie ma nic wspólnego z jej rapem. Egzorcyzm wydaje się nie działać, co czyni szatana największą siłą tego świata. Ten przekaz wyraźnie mówi światu, że szatan wejdzie do Kościoła jako duch i go zniszczy. Dochodzimy do wniosku, że „czerwoną postacią” jaką ona reprezentuje obok papieża jest szatan, i że jasnej karnacji i niebieskooki wyglądający na Aryjczyka mężczyzna reprezentuje papieża Benedykta XVI, którego szatan wypchnie poza Kościół Katolicki. Faktycznie później ten sam aktor odegra księdza egzorcystę, który przegrywa walkę z
siłą niszczącą Oszusta. Jeśli chodzi o demona wewnątrz Nicki Minaj, jego imię jest Roman Zolanski (wyraźny hołd wobec satanisty i pedofila Romana Polańskiego). Napisała piosenkę ku czci demona zatytułowaną „Zemsta Romana” / Roman’s Revenge, w której słyszymy słowa: „Słyszę jak mamroczą, słyszę jak gdaczą, przestraszyłem ich, trzęsą się, panikują. Za granicą, kościół, Watykan, jesteś w martwym punkcie, manekinie”. Choć znaczenie tego wersetu pozostaje przyćmione, zastanawiamy się, czy to może pociągnąć za sobą nadchodzący terror i panikę tych, którzy są w Kościele Katolickim. <- I na koniec, twarz umieszczona na czerwonej sukience piosenkarki to Meduza, grecki mitologiczny potwór, ogólnie opisywana jako twarz ohydnej kobiety z żywymi jadowitymi wężami zamiast włosów. Patrzących prosto w jej oczy zamienia w kamień. Meduza wydaje się być powiązana z inną z tych słynnych osób zamordowanych przez organizacje okultystyczne 15 lipca 1997: Gianni Versace. W piosence „Versace” Migosa i pokazującej Drake, pierwszy wers mówi: ” Versace, Versace, mam głowę Meduzy jakbym był „iluminatr. Nie ma potrzeby komentowania tego, bo słowa mówią za siebie. Jeśli wrócimy do tej lutowej nocy i Grammy Awards, możemy zrobić kilka obserwacji. W przeddzień nie tylko widzieliśmy przekaz odnośnie usunięcia papieża Benedykta XVI, ale i złożoną w ofierze śmierć Whitney Houston w każdym dzienniku świata. Nie wolno zapominać, że liczba 11, dla iluminatów jest szczególnie ważna. Piosenkarka, faktycznie, zmarła w pokoju No. 434, wg numerologii kabalistycznej = 11 (4+3+4=11).

Dokładnie rok później, 11 lutego 2013, papież Benedykt XVI ogłosił swoją (pozorną dopow.) "rezygnację". Dokładnie rok po otrzymaniu przekazu od Pana Jezusa przez Maria Divine Mercy / Marię Miłosierdzia Bożego na temat usunięcia papieża Benedykta XVI przez tajne organizacje w Watykanie. I choć ono zostało przekazane pod tą datą, pierwsze objawienie o
nadchodzącym fałszywym proroku przekazano w następujących słowach w „Ostrzeżeniu dla Mojego kleru” – 16 listopada 2010:

„Proszę was wszystkich o modlitwy za Mojego umiłowanego odważnego papieża, ostatniego prawdziwego papieża. Wy, Moi uczniowie, jesteście wprowadzani w błąd przez oszusta. On stał się znany na korytarzach Mojego Kościoła i teraz widać jego złe drogi. Ci którzy mają oczy – obserwujcie to co przed wami za wami. On ukradnie wam duszę jeśli poddacie się temu oszustwu”.

Pope Benedict Stepping Down in Shocking Abdication Not sińce the lfjth century has a pope resigned his throne. Speculation abounds regarding the pope’s unusual decision. Was it the sex-abuse scandal? February ll, 2013 | Pope Benedict XVI today stunned the Roman Catholic Church – and the world – with his announcement that he would turn in his sceptre, effective February 28. To find a precedent for Benedicfs action, one needs to go back through six centuries of history to Pope Gregory Xll’s resignation in 1415.

Papież Benedykt "ustępuje – szokująca abdykacja" Od XV wieku żaden papież nie zrezygnował ze swojego tronu. Pełno jest spekulacji odnośnie niezwykłej decyzji papieża?

11.02.2013
Dzisiaj papież Benedykt zdumiał Kościół Katolicki – i świat – ogłoszeniem, że 28 lutego odda berło. Żeby znaleźć precedens działania Benedykta, trzeba cofnąć się 600 lat historii do rezygnacji papieża Grzegorza
XII w 1415.
Oficjalnym dniem rezygnacji papieża Benedykta był 28 lutego 2013. Od tego dnia Kościół Katolicki i Apostolski przez 13 dni był bez Wikariusza. Jak czytamy na portalu o tej liczbie [page about the ‚number 13’], żadnym zbiegiem okoliczności nie jest to, że „13” oznaczała liczbę dni jakie zabrało znalezienie substytutu do roli papieża. Wszyscy wiemy, że Benedykt nigdy by nie opuścił Tronu Piotrowego żywy, szczególnie biorąc pod uwagę jego poparcie woli papieża Jana Pawła II by dalej był Głową Kościoła pomimo poważnego stanu zdrowia Wojtyły w ostatnich latach jego życia. "Choroba Parkinsona" (raczej był truty) stała się przez lata jego krzyżem, i wtedy kard. Ratzinger dalej był jego najbliższym doradcą.
Po wymuszonej (pozornej) abdykacji ostatniego prawdziwego papieża naszego Kościoła, 13 marca 2013, Tron - (władze) przejął fałszywy prorok, mason, Jorge Mario Bergoglio. Pierwsze słowa jakie wypowiedział były „Dobry wieczór!”, wyrażenie jakiego nigdy w historii nie użył żaden papież, zwłaszcza po wyborze na przedstawiciela Jezusa Chrystusa na ziemi. Na tym
portalu już ujawniliśmy wiele o jezuickim heretyku Mario Bergoglio (gdzie omawiamy też okultystyczne znaczenie daty wyboru: 13-3-13).[this pagel 28 lutego 2014, koincydentalnie i dokładnie rok po publicznej – i oficjalnie nieważnej – rezygnacji papieża Benedykta XVI, bp Tony Palmer na portalu Ark Community zamieścił video zatytułowane ” Cud jedności rozpoczęty – bp Tony Palmer i Franciszek’ / ‚The Miracle of Unity Has Begun – Bishop Tony Palmer & Pope Francis’!.

Joseph Tony Palmer był urodzonym w Brytanii południowo afrykańskim biskupem, który karierę rozpoczął u właściciela mega-kościoła, miliardera Kennetha Copelanda, i który był ekumeniczno- ewangeliczno-katolicko-episkopalną ‚denominacją’ w Komunii Ewangelicznych Kościołów Episkopalnych w Ruchu Konwergencji [Communion of Evangelical Episcopal Churches of the Convergence Movement]. W jednej z ostatnich scen [powyżej] pokazał się w całkowicie czarno-czerwonych barwach – te same kolory używane w satanizmie i mogące symbolizować śmierć, jak już wspomnieliśmy w tym artykule. Postanowiliśmy zamieścić ostatnie 7 minut oryginalnego 32-min mono logu jaki wygłosił 28 lutego 2014. Pod video zamieszczamy transkrypcję, a następnie nasze refleksje i prorocze słowa Jezusa Chrystusa przekazane Maria Divine Mercy.

Transkrypcja słów Tony’ego Palmera o zmianie znaczenia Eucharystii
„Mam nadzieję, że zostałeś pobłogosławiony tym, co właśnie zobaczyłeś i usłyszałeś. Video chciałbym zakończyć kilkoma refleksjami żebyśmy nie pominęli tego co właśnie powiedział ... Franciszek. Posłuchanie nie wystarcza. Musimy działać. Musimy trzymać się ducha Bożego i jechać na tej fali tsunami. Po pierwsze, historyczne i uzdrowieńcze jest słyszeć rzymskiego papieża mówiącego o nas jako braciach i siostrach. Franciszek jest głową 1.2 mld chrześcijan i przyjął nas do rodziny jako braci i sióstr i wzywa nas do zakończenia separacji. W tym video mówi, że tęskni za zakończeniem tej separacji. Franciszek sam jest tym który prosi nas o pełną jedność i pełną komunię. Co jest uderzające to że on budzi nas na fakt, że prawdziwa komunia to nie chleb, a brat. Kiedy opowiada te historię o braciach Józefa, z powodu ich głodu, a naprawdę zagłodzenia, wtedy udali się do Egiptu żeby znaleźć chleb do jedzenia. Ale znaleźli więcej niż chleb, znaleźli swojego brata. I to, mówi Franciszek, jest co znajdujemy w prawdziwej komunii. Znajdujemy siebie wzajemnie. Znajdujemy braterstwo. Znajdujemy naszego brata i siostrę, których, uważaliśmy, straciliśmy. Kiedy szukamy chleba, którego według nas potrzebujemy, znajdziemy naszego brata, którego naprawdę potrzebujemy. Musimy przekonać się, że jesteśmy znowu braćmi i siostrami. My którzy nie jesteśmy katolikami, jesteśmy głodni chleba komunii. Ale Franciszek mówi nam znowu, że chleb jest drugorzędny wobec braterstwa. Prawdziwy dar komunii to odnalezienie naszego brata. Bo ci z nas którzy mają uszy by słyszeć, słuchajmy, bo jest to głębokie i rewolucyjne. Franciszek wzywa nas do prawdziwej komunii opartej na tym, że jesteśmy bracmi i siostrami w Chrystusie, nie komunii poprzez nasze wspólne tradycje. To jest bardzo nowy sposób do przodu. I dla wielu z nas to jest sposób na który tak długo czekaliśmy. Musimy wykorzystać ten moment”.

Te słowa są szokujące w kategoriach zmian doktrynalnych, bo naprawdę stanowią jasne, zdecydowane i narzucające zagrożenie dla tradycji i prawdy. Wypowiedź Tony’ego Palmera
jest tak skrajnie radykalna, że podświadomy umysł człowieka jest niemal instynktownie prowadzony by ją tłumić. Tę inzynierię społeczno-religijną można postrzegać jako zwracającą się do słabych i uwarunkowanych umysłów, zwłaszcza kiedy czarująco zamaskowana humanizmem i skierowana na jedność, równość, braterstwo, prawa człowieka, miłość i pokój. Musimy zrozumieć, że szatan zawsze wykorzystuje te słuszne słowa dla osiągnięcia dokładnie odwrotnych skutków. Choć nigdy nie pokaże się jako mroczny potwór bez uwodzicielskiego spojrzenia, to na pewno wie jak podsycać ego człowieka wielkimi ambitnymi ideami i w imię powszechnej wolności, pokoju i miłości.

Tymczasem kiedy zinfiltrowana elita szerzy takie fałsze, Pan Bóg jest w ciągłym ruchu kontynuując głosić prawdę. Rzeczywiście, szokujący monolog Tony’ego Palmera nie zaskakuje tych, którzy znają proroctwa Boże przekazywane Marii Divine Mercy w Księdze prawdy / Book of Truth. Poniżej słowa Matki Zbawienia, Niewiasty która zmiażdży czaszkę dumnego węża:

„Nie wystarczy to że oni, wrogowie Chrystusa, przejmą Kościół Mojego Syna od środka – oni Go zbezczeszczą na wiele sposobów. Zmienią hostie dla Komunii Świetej i znaczenie
tego czym jest Najświętsza Eucharystia. Oni mówią, że To, Najświętsza Eucharystia, reprezentuje ludzkość, i że jest znakiem nowej komunii – zgromadzenia wszystkich ludzi
jako jedno w Oczach Boga. Wam, Moje dzieci, powie się, że wszyscy jesteście w komunii ze sobą, i że taki jest powód do celebracji. Komunia Święta jest Ciałem Chrustusa i Jego
Prawdziwą Obecnością. Nie może być dwu różnymi rzeczami. Ale oni przekręcą znaczenie – wszystko co dostaniecie w końcu to będzie kawałek chleba, bo kiedy zbezczeszczą ołtarze i Najświętszą Hostię, Obecność Mojego Syna zniknie”. – Przekaz Matki Zbawienia z czwartku 5.09.2013 dla Marii Divine Mercy.


Jej słowa to absolutna precyzja. Wszystko to jest napisane w Księdze Prawdy. Nic nie ukryje się przed czujnym Okiem Prawdziwego Boga. Poniżej jeszcze jeden cytat z jednego z przekazów Jezusa Chrystusa danych Marii Divine Mercy w odniesieniu do istotnej zmiany w Eucharystii jaka wkrótce wystąpi w Kościele Katolickim:

„Kiedy będą wam mówić, że Moje Ciało oznacza coś innego niż Moje Ciało fizyczne, wiedzcie, że Komunia święta którą będziecie przyjmować nie będzie ode Mnie. Nigdy nie wolno wam pozwolić by oni zmienili znaczenie Najświętszej Eucharystii. Dopiero kiedy zupełnie unieważnią Najświętszą Eucharystię, antychryst wejdzie do Mojego Kościoła i go przejmie”. – Przekaz Pana Jezusa z soboty 15.03.2014.

W piątek 19 lipca 2014 o 7:14 (czasu Greenwich) WILD VOICE po raz pierwszy zamieścił to video (wraz z transkrypcją) na swoim blogu i Facebooku. Następnego dnia, 20 lipca 2014 Tony Palmer stracił życie w tragicznym wypadku motocyklowym w Anglii. Nie trzeba dodawać, że wszyscy odczuliśmy wpływ tego najdziwniejszego związku czasowego (który przekroczył wszelką koincydencję). Czy taka śmierć była koincydencją? Czy zaplanowanym mordem w kolorach czerni, bieli i czerwieni? Nie można odpowiedzieć na tę n-tą „tajemniczą” i nie do przewidzenia śmierć, tym razem dotyczącą jednego z promotorów nadchodzącej Jednej Religii Świata pod nagłówkiem „katolickiej”. Jeśli to nie jest sprawą egzekucji, to znowu zostajemy z tymi samymi pytaniami. Na pewno widzieliśmy następujące słowa dane przez Boga Ojca Marii Divine Mercy:

„Spróbujcie uniemożliwić przekazywanie światu Prawdy przeze Mnie, waszego Stwórcę, i was uderzę, i wasz płacz nie będzie pocieszeniem. Odrzucę na pustynię pysznych i aroganckich, którzy uważają, że wiedzą więcej niż Ja”. – Przekaz Boga Ojca z niedzieli 25.08.2013.

I na pewno czytaliśmy też słowa Jezusa Chrystusa, kiedy w przesłaniu z 12.06.2013 powiedział:

„Czas na przekazanie światu Księgi Prawdy jest teraz. Jeśli pójdziecie za Mną, a Mnie nie przyjmiecie kiedy was wzywam, nie martwcie się, bo Ja nie będę was osądzał. Ale jeśli będziecie próbować uniemożliwić Mi ratowanie dzieci Bożych, to Ja w was uderzę”.

Nie twierdzimy, że te dwa przesłania (wraz z innymi) są na pewno skierowane do konkretnych nazwisk i osób, bo one są przeznaczone dla nas WSZYSTKICH, biednych grzeszników niegodnych na odkupienie przez śmierć Jedynego, Niewinnego, i Czystego Jednorodzonego Syna Ojca – Jezusa Cgrystusa. Pamiętajmy, że to jest opowieść Boga – którą napisał z niekończących się głębin swojego Potężnego Intelektu. W tej opowieści, wszystko co naprawdę żyje, nawet ja i ty, zostało zapisane w odległej przeszłości Wiecznie obecnego Boga. W opowieści jest walka między dobrem i złem, w wiemy jak ona się kończy, bo to przelano już na papier 1.910 lat temu w Księdze Objawień. Dobro naprawdę zwycięży.

Pan Bóg zawsze wygrywa. <- Papież Benedykt XVI nadal jest moim papieżem Chcemy z powrotem naszego papieża!

KARDYNAŁOWIE IGNORUJĄ PAPIEŻA BENEDYKTA XVI „O prawdzie nie decyduje powszechna opinia” – Papież Benedykt XVI

Tłum. Ola Gordon - Wolna Polska - skasowane
The Church’s Enemies Within The Church
Źródło: thewildvoice.org/church-enemies-within-church/
http://thebookoftruthonline.blogspot.eom/p/crusade-prayers.html
thebookoftruthonline.blogspot.com

Jezabel niszczy proroków Boga - i atakuje te proroctwa - (por. 1 Krl 21) 23.11.2014, 18:20 - Zły duch Jezabel zrobi wszystko, co może, aby przeniknąć Mój Kościół na ziemi

Kolejne proroctwo które się spełnia - dyktatura zdrowotna i światowe szczepienia
26.11.2010, 03:00 - Globalny plan zmniejszenia populacji świata i obalenia przywódców na świecie
22.08.2011, 20:10 - Zło jest przedstawiane jako coś, co jest dobre, podczas gdy dobro jest przedstawiane jako zło
17.06.2012, 20:15 - Ich nikczemne plany obejmują również nowe światowe szczepienia, które na całym świecie spowodują chorobę
13.10.2012, 16:10 - Wtedy zostaną wprowadzone powszechne szczepienia, które was zabiją, jeśli je przyjmiecie
09.11.2012, 21:00 - To szczepienie będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej
10.11.2012, 23:45 - Powszechne Szczepienie: Jedna z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera
03.10.2014, 15:10 - Wkrótce doświadczycie powszechnych szczepień, o których mówiłem w 2010 roku