Človek môže prestať byť synom, ale Boh nemôže prestať byť Otcom. L. EvelyMore
Človek môže prestať byť synom, ale Boh nemôže prestať byť Otcom.
L. Evely