poznanieprawdy
1388

Ostatnia część tajemnicy nie została ujawniona, aby chronić nikczemną sektę, która weszła do Watykanu

Szczegóły, które ujawniłam są takie, że będzie dwóch ludzi noszących Koronę Piotra w czasach ostatecznych. Jeden z nich będzie cierpiał z powodu kłamstw, które zostały utworzone, aby go skompromitować i w rzeczywistości uczynić z niego więźnia.

Moja szczerze umiłowana córko, czas na pełną prawdę o tajemnicach Bożego Królestwa, która masię objawić światu .Prawda została na jakiś czas ukryta. Uznanie Mojej boskiej interwencji na świecie poprzez cuda,
objawienia i boskie porozumiewanie się z wybranymi duszami przez wiele lat jest spychane na bok przez Mój Kościół.
Dlaczego Mój Kościół odczuwał potrzebę tłumienia prawdy, kiedy była potrzebna, aby wzmocnić wiarę Moich dzieci na całym świecie jest znany tylko im. Każdy Mój prawdziwy widzący i Moja Matka Najświętsza byli na początku ignorowani i traktowani przez Mój Kościół z pogardą.
Moja córko, nawet ostatnia tajemnica fatimska nie została przekazana światu, ponieważ ujawniała prawdę o nikczemnej sekcie szatana wchodzącej do Watykanu. Ostatnia część tajemnicy nie została ujawniona, aby chronić nikczemną sektę, która weszła do
Watykan
u w wielkiej liczbie od czasu pojawienia się Mojej Matki w świętym sanktuarium w Fatimie.
Moja córka, Łucja, została uciszona przez siły, które sprawują władzę nad częścią Watykanu, nad którą Moi biedni ukochani Papieże mają niewielką władzę. Spójrzcie, oni nie tylko przeinaczyli prawdę Mojego nauczania, ale również wprowadzili nowe metody katolickiego kultu, które obrażają Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego.

Prawda pochodzi ode Mnie. Prawda jest kłopotliwa dla ludzkości, ponieważ może się wiązać z osobistymi ofiarami.
Prawda wywołuje oburzenie w niektórych instancjach, a w wielu przypadkach jest traktowana jako herezja. Jednak tylko prawda może was uwolnić od kłamstw. Kłamstw, które pochodzą od szatana, a które
stanowią ciężkie obciążenie dla waszych dusz. Nadszedł czas, aby ta prawda została ujawniona światu, który jest przepełniony kłamstwami.
Tak wiele kłamstw, Moja córko, zostało przedstawionych Moim dzieciom przez fałszywe religie, fałszywych bogów, fałszywych przywódców Kościoła, fałszywych przywódców politycznych i organizacje, a także przez fałszywe media.
Tak wiele prawdy ukryto. Ale gdyby prawda na temat tego, co dziś dzieje się w świecie została ujawniona, bardzo niewiele osób by ją zaakceptowało. To samo odnosi się do Dziesięciu Przykazań Mojego Ojca. Są to zasady ustanowione przez Mojego Przedwiecznego Ojca i dane Jego prorokowi Mojżeszowi. Prawda nigdy się nie zmienia, nie ważne jak bardzo ludzkość próbuje ją zmienić.
Przykazania Mojego Ojca nie są już akceptowane nawet w Kościołach chrześcijańskich.
Nie zabijaj oznacza, że nie możesz zabić drugiego człowieka. Nie odnosi się do samoobrony, ale do każdej innej sytuacji.
Żaden człowiek nie może usprawiedliwić morderstwa - aborcji, egzekucji czy eutanazji
.Nikt.
To jest grzech śmiertelny, a karą jest życie wieczne w piekle.
Czy Moje dzieci to akceptują, Moja córko? Nie, nawet wprowadzają prawa, które sprawiają, że nie tylko jest to dopuszczalne, ale usprawiedliwione w oczach Boga. Ale tak nie jest.
Każde z Dziesięciu Przykazań Mojego Ojca jest codziennie łamane.
Jednak, Mój Kościół nigdy nie naucza o powadze grzechu. Nigdy nie mówi ludziom, że pójdą do piekła
, gdy popełnią grzech śmiertelny, jeśli nie okażą skruchy.
Moje serce jest głęboko zranione.
Moje Kościoły na całym świecie, nie głoszą prawdy.
Wielu Moich Wyświęconych Sług nie wierzy już w stan piekła czy czyśćca.
Nie akceptują Przykazań Mojego Ojca. Usprawiedliwiają każdy grzech.
Mówią o miłosierdziu Mojego Ojca, ale nie wyjaśniają konsekwencji umierania w stanie grzechu śmiertelnego. Przez zaniechanie wykonywania swoich obowiązków do których zostali wyznaczeni,
bardzo Mnie obrażają. Są oni, w wielu przypadkach, odpowiedzialni za utratę tak wielu dusz.
Obudźcie się na prawdę, wy wszyscy, którzy wyznajecie, że wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy i wiedzcie o tym: Jest tylko jedna prawda. Nie może być więcej niż jedna prawda.
Wszystko inne poza prawdą jest kłamstwem i nie pochodzi od Mojego Ojca Niebieskiego, Boga Wszechmogącego, Stwórcy wszystkich rzeczy.
Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Uwaga: należy zwrócić uwagę, że w poprzednim orędziu Jezus powiedział Marii, że nawet grzech
morderstwa może zostać wybaczony człowiekowi, który naprawdę żałuje
.26.01.2012
.....

Matka Zbawienia: Ostatnia tajemnica fatimska nie została ujawniona, tak była przerażająca
Moje dziecko, oszustwo, które świat czeka, będzie tak trudne do rozpoznania, że tylko ci, którzy oddadzą się Bogu i całkowicie zaufają mojemu Synowi, będą w stanie przetrwać próby, które nadejdą.
Dałam światu proroctwa w 1917 roku, lecz ostatnia tajemnica fatimska nie została ujawniona, tak była przerażająca dla tych, którzy są w Kościele katolickim.
Ostatnia tajemnica fatimska wciąż pozostaje nieznana dzieciom Bożym, chociaż 26 stycznia 2012 została ujawniona wam jej część. Bardzo niewielu w Kościele zostało w nią wtajemniczonych. Teraz następna część ostatniej tajemnicy fatimskiej musi zostać ujawniona, abym mogła ostrzec ludzkość przed konsekwencjami lekceważenia mojej interwencji, aby pomóc ratować dusze.
Kościół został opanowany od wewnątrz przez wrogów Boga. Oni - a jest ich dwudziestu, którzy nadzorują go od wewnątrz - stworzyli największe oszustwo. Oni wybrali człowieka nie od Boga, a Ojciec Święty, któremu przyznano Koronę Piotra, został starannie usunięty.
Szczegóły, które ujawniłam są takie, że będzie dwóch ludzi noszących Koronę Piotra w czasach ostatecznych. Jeden z nich będzie cierpiał z powodu kłamstw, które zostały utworzone, aby go skompromitować i w rzeczywistości uczynić z niego więźnia. Ten drugi, który został wybrany, doprowadzi do zniszczenia nie tylko Kościoła katolickiego, ale wszystkich Kościołów, które czczą mojego Ojca i które przyjmują Nauczanie mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata.
Może być tylko jeden zwierzchnik Kościoła na Ziemi, upoważniony przez mojego Syna, który musi pozostać Papieżem aż do śmierci. Każdy inny, kto twierdzi, że zasiada na Tronie Piotra jest oszustem. To oszustwo ma jeden cel, aby przekazać dusze Lucyferowi, a jest mało czasu dla takich dusz na to, by zmądrzały i zostały zbawione.

Dzieci, musicie teraz brać do serca tylko jedno ostrzeżenie. Nie odchodźcie od Nauczania mojego Syna. Poddawajcie w wątpliwość każdą nową doktrynę, która może być wam przedstawiana, o której będą twierdzić, że pochodzi z Kościoła mojego Syna na Ziemi. Prawda jest prosta. Ona nigdy się nie zmienia. Dziedzictwo mojego Syna jest bardzo jasne. Nie pozwólcie, aby ktokolwiek zaćmił waszą opinię.
Wkrótce proroctwa fatimskie nabiorą znaczenia. Wszystko to dzieje się teraz przed niewierzącym światem, ale, niestety, bardzo niewielu to zrozumie, zanim nie będzie za późno. Odmawiajcie, odmawiajcie, odmawiajcie jak najczęściej mój Najświętszy Różaniec każdego dnia, aby osłabić skutki zła, które was otacza.
Wasza ukochana Matka Matka Zbawienia

22.07.2013, 20:17 -

....
Proroctwa La Salette, Fatimy i Garabandal teraz się ujawniają
Wszystkie proroctwa, dane błogosławionym wizjonerom z La Salette, Fatimy i Garabandal teraz staną się jawne dla wszystkich. Wszyscy wierzący, znający i akceptujący te proroctwa wiedzą, że teraz Ja, wasz Zbawiciel wzywam was do modlitwy za ludzkość. Otwórzcie wasze serca raz jeszcze na te nowe przesłania- ostatnie proroctwa tego typu, dane Moim dzieciom zanim powrócę sądzić.
Wezwanie do duchownych wszystkich Kościołów
Wzywam was także, Moi wyświęceni słudzy, wszystkich wyznań, którzy czcicie Mojego Przedwiecznego Ojca, abyście posłuchali teraz. Nie pozwólcie, aby kusiciel poprzez swojego fałszywego proroka zwiódł was do uwierzenia kłamstwu, które będzie wkrótce głoszone w jego imię. To będzie bardzo ciężki okres dla tych, którzy Mnie kochają, ponieważ będą bardzo zdezorientowani. 19 luty 2011
....
Był czas kiedy skupiano uwagę na Mojej Matce i jej objawieniach. Niestety, od czasów Fatimy i Garabandal niewielu Mnie wyświęconych sług [duchowieństwo- przyp. tł.] bierze na poważnie Jej objawienia. Tak samo lekceważeni są wizjonerzy. Teraz zaczyna się rok 2011 i wiele nowych rzeczy dokona się na świecie. To dlatego, Moje dzieci, że ten świat ma ulec zmianom.
Sekret fatimski a przyszłość
Wiele niewinnych i ufających dusz nie zostanie uchwyconych przez to zło, które nadchodzi. Moje dzieci i wy wszyscy którzy czytacie te przekazy pierwszy raz, z ciekawości, którzy czujecie jakieś braki w swojej duchowości, słuchajcie Mnie. Wy i wasi współbracia jesteście prowadzeni do życia w świecie, który będzie we władaniu grupy ludzi, jak to zostało przepowiedziane w ostatniej Tajemnicy fatimskiej,
której nie poznaliście..
.1 styczeń 2011

Przesłanie od Dziewicy Maryi

Moje dziecko, nie masz się czego bać w tej pracy, ponieważ było przepowiedziane, że nawrócenia będą miały miejsce. Smutne jest to, że nie każdy człowiek będzie lub może być zbawiony. Ci, którzy obecnie na świecie prześladują Mojego Najdroższego Syna, są gorsi od tych, którzy skazali Go podczas Ukrzyżowania. Ponieważ Mój Syn umarł po to, aby wybawić ludzkość od grzechu, pewna mądrość
została z tego wyciągnięta – o potrzebie czci do Mojego Syna na całym
świecie. Wielu, którzy znają Prawdę, zdecydowało się ją zignorować.
Byłam posyłana tak wiele razy, aby zachęcać do modlitwy na całym świecie, lecz Moje ostrzeżenia przekazywane dzieciom przez ten cały czas zostały zapomniane. Dzisiaj, gdy objawiam się poprzez wizjonerów w wielu krajach, nie tylko, że są oni ignorowani, ale cierpią z powodu ośmieszania. Moja obecność i znaki, które pokazuję na niebie oraz inne dowody są odrzucane. Zarówno księża jak i biskupi
ignorują Moje ostrzeżenia. Oni też odwrócili się od wiary w Boską interwencję. Jakże są zaślepieni, aby odrzucać pomoc ode Mnie, ich Błogosławionej Matki. Mój Syn cierpi bardzo, serce Mi pęka, gdy Go widzę dzisiaj w agonii z powodu zła i grzechów. Moje dzieci nawet nie zdają sobie sprawy, jakie męki On cierpi widząc okrucieństwa człowieka.
Moje dziecko, przypomnij Moim dzieciom, że Ja się ukażę jeszcze tylko kilka razy w świecie, ponieważ nadszedł czas ostatecznej bitwy, w której Ja zmiażdżę głowę węża.
Moje dzieci muszą wiedzieć jak bardzo Mój Umiłowany Syn je kocha i jak się o nie troszczy. Nalegam, aby otworzyli swoje serca i okazali Mu miłość i współczucie, na które zasługuje. On, wasz Zbawiciel, który dobrowolnie przyjął śmierć w najbardziej okrutnej formie, aby was odkupić, teraz chce uratować tą generacje z sideł szatana.
Moje dzieci, diabeł śmieje się, ponieważ wie, że odniósł sukces kradnąc drogocenne dusze. Módlcie się, módlcie się, módlcie się teraz tak, aby Mój Syn był wysłuchany podczas Ostrzeżenia i aby jego Dar Ratunku został przyjęty z pokorą i otwartymi ramionami.
Zapamiętajcie, że Ja, jako wasza Matka zawsze będę błagać o łagodność dla Moich dzieci. Moje łzy płyną z powodu tych, którzy nie chcą słyszeć Prawdy, których dusze mogą być uratowane tylko poprzez nieustanną modlitwę.
Wasza ukochana Matka
Królowa Bolesna 3 sierpień 2011

paruzja.info/lista.php
poznanieprawdy
Przynajmniej od 15 lat w kościele nie słyszałem ostrego kazania( nawet na rekolekcjach) , o piekle szatanie , potępieniu wiecznym, wszystkich grzechach ciężkich, mękach .... ciągle ...miłosierdzie i miłosierdzie, problemy społeczne, psychologia humanizm....
Otrzymano sobota, 24 wrzesień 2011, godz.22.15
Moja droga, ukochana Córko, dlaczego człowiek upiera się przy zaprzeczaniu istnienia piekła.

More
Przynajmniej od 15 lat w kościele nie słyszałem ostrego kazania( nawet na rekolekcjach) , o piekle szatanie , potępieniu wiecznym, wszystkich grzechach ciężkich, mękach .... ciągle ...miłosierdzie i miłosierdzie, problemy społeczne, psychologia humanizm....

Otrzymano sobota, 24 wrzesień 2011, godz.22.15
Moja droga, ukochana Córko, dlaczego człowiek upiera się przy zaprzeczaniu istnienia piekła.

Wiele z Moich dzieci, uważających się za nowoczesne w swych poglądach,
publicznie zaprzecza istnieniu piekła przy głoszeniu swej wiary w Boga,
Przedwiecznego Ojca. Wprowadzają w błąd inne Moje dzieci, jeśli wykorzystują usprawiedliwienie, że Bóg jest zawsze miłosierny. Przekonując Moje dzieci, że wszyscy pójdą do nieba, stają się one nieświadomie odpowiedzialne za tych, którzy
podążą za ich błędną doktryną.
Szatan istnieje i dlatego istnieje piekło. Piekło jest miejscem, gdzie szatan zabiera dusze okazujące przynależność do niego na ziemi. Są to dusze, które odrzucają wszelkie myśli o Bogu i promują akceptację złych czynów na świecie. W niektórych przypadkach ludzie mogą nawet sprzedać swoją duszę szatanowi w zamian za życie w bogactwie, sławie i władzy. Wiele osób w branży muzycznej czyniło tak przez lata.
Mało kto zastanawia się nad tym, że ich zależność bardzo często powstaje przez grupowe inauguracje wprowadzane przez okultystyczne praktyki.
Z drugiej strony są tacy, którzy jak sami uważają, po prostu żyją wypełnionym zabawą, beztroskim życiem, w którym stale pragną samozadowolenia. To tylko niektóre z tych dusz, które po przybyciu do bram piekieł są zszokowane i kręcą
głowami z niedowierzaniem na los, który je czeka. Nie mogą zaakceptować, że groza, którą spotykają, jest ich własnym dziełem. Dana im na ziemi wolność była nadużywana we wszystkim, co obraża Boga.

Moje dzieci, proszę, wyjaśnijcie horror piekła tym, którzy są ślepi na istnienie szatana. Nieważne, jeśli będą się śmiać i obrzucać was obelgami. To jest wasz obowiązek, aby ostrzec ich przed przerażającym losem czekającym te biedne dusze, które się tam znajdą.
Ateiści, którzy uważają, że ich cierpienia zakończą się z ich ostatnim oddechem na łożu śmierci, wysłuchajcie Mnie teraz. Dla tych z was, którzy zaprzeczacie istnieniu Boga na tej ziemi, choć Prawda została wam ujawniona w trakcie trwania waszego
życia, wasze cierpienia w ogniu piekielnym będą dopiero początkiem wiecznegopotępienia. Wy, Moje biedne dusze, popełniłyście grzech ciężki poprzez swoje dobrowolne odrzucenie Mnie. Zamiast tego wybrałyście szatana. On czeka na was po śmierci. Nie odnajdziecie Mnie tam nigdzie, bo wówczas już będzie za późno, aby
okazać wam Moje Miłosierdzie.
Módlcie się, módlcie się wszyscy, gdyż razem możemy uratować te dusze. Nie wolno pozwolić szatanowi na kradzież tych dusz. Pomóżcie Mi je uratować, gdy jeszcze żyją na ziemi.
Wasz ukochany Jezus