MILOSLAV
Samson1
apredsasatoci
Ešte som v zivote nepočula pokope toľkymi krásnymi slovami, prikryvat tolku špinu!
Na toto naozaj treba dobrý žalúdok!