hu.news
665

Azok a tradicionalisták! "Amit mondok, az nem abszurd" - Ferenc pápa

Ferenc tombolásban tört ki, amikor május 19-én a jezsuita szerkesztőkkel való találkozón arról kérdezték, hogy látja-e "az új élet jeleit" az Egyházban.

Elismerte, hogy "nagyon nehéz" meglátni őket, ha "nagyon régimódi [= reális] sémákat használunk", ezért "meg kell újítanunk [= manipulálnunk] a valóság meglátásának módját".

Európában Ferenc számára a megújulás olyan "spontán dolgokban" van, mint "mozgalmak, csoportok, új püspökök, akik nem felejtik el, hogy egy [elbukott] zsinat áll mögöttük".

Ferenc pápa úgy véli, hogy egyes püspökök legjobban "a Tridenti Zsinatra" emlékeznek - mintha ez bűn lenne. "Nem abszurditás, amit mondok" - tette hozzá.

Azt állítja, hogy a II. Vatikáni Zsinat óta "a restauracionalizmus eljutott a zsinat elnémítására", és egy hátba döfős mítoszt mutat be, panaszkodva, hogy a "restauracionalista csoportok" száma "elképesztő", különösen az Egyesült Államokban. A "restaurátorok" Ferenc számára azok, akik "soha nem fogadták el a [bukott] Zsinatot". Németországra vagy Hollandiára gondol?

Ferenc "a megújulás jeleit" látja az elvont "csoportokban, amelyek szociális vagy lelkipásztori segítségnyújtás révén új arcot adnak az egyháznak" - de nem világos, hogy mire gondol.

Azzal vigasztalja magát, hogy "egy évszázad" kell ahhoz, hogy egy zsinat gyökeret eresszen, és hogy még negyven év hátra van. De miért lenne jobb a jövő, ha a múlt olyan rossz volt?

Ferenc vágyódik a hatvanas évek ("konciliárus utáni időszak") után - amikor a szexuális visszaélések az egekbe szöktek. Emlékszik Pedro Arrupe atyára (+1991), az akkori jezsuita elöljáróra, "prófétai hangnak" és "szentnek" nevezve őt, noha Arrupe a jezsuiták bukását hozta.

Ferenc pápa számára a legnagyobb ördögök a "tradicionalisták" [= katolikusok], akik az ő túlkoros zsinati ideológusaival ellentétben virágoznak.

#newsWihiohpeua