Clicks25

Jeśli Bóg z Kościołem, któż przeciwko niemu