26:19
tommy1
862
Solidarna Polska: Wzywamy Niemcy do uchylenia „Dekretu Göringa”