Clicks95

TLO - záchrana Cirkvi

ľubica
1
Najviac „lajkov“ na USCCB Facebooku získala tradičná latinská omša (TLO), nádherný starodávny omšový obrad, kodifikovaný Tridentským koncilom. Veľkým obrodením prešiel v poslednom desaťročí, no …More
Najviac „lajkov“ na USCCB Facebooku získala tradičná latinská omša (TLO), nádherný starodávny omšový obrad, kodifikovaný Tridentským koncilom. Veľkým obrodením prešiel v poslednom desaťročí, no najmä odvtedy, ako pápež Benedikt XVI objasnil, že Druhý Vatikánsky koncil nikdy nezrušil, ani nezakázal túto formu sv. omše a že kňazi nepotrebujú povolenie od svojho biskupa aby ju mohli slúžiť.

www.lifenews.sk/27730/tradicna-latins…
ľubica
Medzi ďalšími komentármi na Facebooku USCCB bolo:
"Objavenie latinskej omše veľmi posilnilo moju vieru. Stalo sa to na vysokej škole. Môj manžel teraz síce nechodí do kostola a nestal sa katolíkom, no tiež sa mu latinská omša veľmi páči.“
"Tradičná latinská omša má v sebe úctu, pravú adoráciu, prosby, ďakovanie, Eucharistiu. Solídnu katolícku náuku bez chýb a emocionálnych predohier. Vďaka za …More
Medzi ďalšími komentármi na Facebooku USCCB bolo:
"Objavenie latinskej omše veľmi posilnilo moju vieru. Stalo sa to na vysokej škole. Môj manžel teraz síce nechodí do kostola a nestal sa katolíkom, no tiež sa mu latinská omša veľmi páči.“
"Tradičná latinská omša má v sebe úctu, pravú adoráciu, prosby, ďakovanie, Eucharistiu. Solídnu katolícku náuku bez chýb a emocionálnych predohier. Vďaka za Inštitút Krista Veľkňaza! Katolícka cirkev je Cirkev pravej viery, v ktorej je spása.“
"Keď som sa prostredníctvom svojho chlapca (teraz manžela) dostala k mimoriadnej forme sv. omše, zmenila som kariéru z učiteľky hudby pre základné školy na štúdium sakrálnej hudby. V kontexte liturgie teraz využívam nádherné hudobné dedičstvo Katolíckej cirkvi a napĺňa ma to viac, ako keď som hrávala na koncertoch. V našej farnosti bývajú sv. omše v mimoriadnej, aj riadnej forme. Potom, čo sme objavili krásu tradičnej formy, zúčastňujeme sa s asi 20 rodinami z našej oblasti tejto sv. omše. Naša farnosť rastie; pribúdajú najmä mladí dospelí a mladé rodiny. Záujem, ktorý preukazujú o túto formu liturgie, o tento poklad Cirkvi, ma povzbudzuje oveľa viac, než čokoľvek doteraz v živote.“

"Dostupnosť tradičnej omše (mimoriadny obrad, ako sa to v súčasnosti nazýva) je tiež dôvodom mojej vernosti Cirkvi. V nej nachádzam náležitú úctu a výzvu dôkladnejšie prežívať život obetavej lásky a denne sa usilovať o nebo.“
www.lifenews.sk/27730/tradicna-latins…