TerezaK
144.8K
00:43
Rudé nebe v Číně. Co se děje?!? Blíží se Varování ??! Cielo tutto rosso in Cina. Cosa sta succedendo?!? Quando il cielo si tingerà di rosso sappiate che.. DVĚ KOMETY SE SRAZÍ, MŮJ KŘÍŽ SE OBJEVÍ …More
Rudé nebe v Číně. Co se děje?!? Blíží se Varování ??!
Cielo tutto rosso in Cina. Cosa sta succedendo?!? Quando il cielo si tingerà di rosso sappiate che..
DVĚ KOMETY SE SRAZÍ, MŮJ KŘÍŽ SE OBJEVÍ NA RUDÉ OBLOZE
Neděle, 5. června 2011 v 16:30
Má vroucně milovaná dcero, čas už se krátí. Varování je už blízko. S velkým zármutkem ti musím říct, že mnoho duší nedbá těchto poselství Varování. Má slova padají do hluchých uší. Proč neposlouchají? Dávám jim nejen můj velký dar milosrdenství, když vylévám mé milosti na celý svět, ale také se je pokouším připravit na tuto událost. Mnoho miliónů hříšníků se bude radovat, až jim bude ukázáno mé milosrdenství. Ostatní nedostanou příležitost vykoupit se včas, protože zemřou následkem šoku.
Má dcero, musíš udělat cokoliv, abys varovala svět, protože tato velká událost bude každého šokovat. Uvidí velká znamení na nebi před tím, než se Varování uskuteční. Hvězdy se srazí s takovým nárazem, že lidé budou zmatení podívanou, kterou uvidí na obloze a budou ji …More
TerezaK
Vůbec se nedivím, že Bůh dává v této zemi taková trestající znamení, když se tam dějí takové věci:Zde, v Číně,v patrovém domě,rozmotává kvůli "karanténě" voják v domě ostnatý drát.
v obrázku je uvedeno:Usměj se jsi v Číně tady není nic k vidění. Pouze CCP nutí lidi izolovat se v bytovém domě tím, že naplní schody ostnatým drátem. Nuda... N W O.... . ...More
Vůbec se nedivím, že Bůh dává v této zemi taková trestající znamení, když se tam dějí takové věci:Zde, v Číně,v patrovém domě,rozmotává kvůli "karanténě" voják v domě ostnatý drát.

v obrázku je uvedeno:Usměj se jsi v Číně tady není nic k vidění. Pouze CCP nutí lidi izolovat se v bytovém domě tím, že naplní schody ostnatým drátem. Nuda... N W O.... . ...
TerezaK
One more comment from TerezaK
TerezaK
THE PLANETS ARE GOING TOWARDS THE EARTH
THE PLANETS ARE GOING TOWARDS THE EARTH

2 h ·
Told you guys Nibiru has come back.
Uh - Oh
Are you guys right as rain.
Or are you still bleeding Africa to death....
I told you those 5 dollar gallons of gas and American running on Dunkin and crude oil would catch up with us.More
THE PLANETS ARE GOING TOWARDS THE EARTH
THE PLANETS ARE GOING TOWARDS THE EARTH

2 h ·

Told you guys Nibiru has come back.

Uh - Oh

Are you guys right as rain.

Or are you still bleeding Africa to death....

I told you those 5 dollar gallons of gas and American running on Dunkin and crude oil would catch up with us.
Hanka Kraská
TerezaK
3 more comments from TerezaK
TerezaK
Nebe Varuje, ale budoucnost člověka může být bolestivá právě proto,když člověk nechce vidět znamení.- to tak vypadá, že to tak PannaMaria říká.
TerezaK
"Nebe nás varuje, ale varování nevidíme, protože neznáme Boha a nepoznáváme znamení a signály. Budoucnost bude bolestivá a ještě více, když bude tak blízko, a přesto neviděná."
Martin Kmošek
TerezaK
"Bratři a sestry, jasně vidíme, že tato vysoce specifická výzva k nám hovoří o potřebě člověka být duchovnější, protože bez víry a bez naděje nebude schopen přežít tváří v tvář tomu, co přijde. Navzdory prohlášením člověk nevěří a z jednoho okamžiku na druhý se ocitne tváří v tvář tomu, čemu nevěřil, a to bude, když se lidé budou navzájem napadat kvůli jídlu, lékům a všemu, co je …More
"Bratři a sestry, jasně vidíme, že tato vysoce specifická výzva k nám hovoří o potřebě člověka být duchovnější, protože bez víry a bez naděje nebude schopen přežít tváří v tvář tomu, co přijde. Navzdory prohlášením člověk nevěří a z jednoho okamžiku na druhý se ocitne tváří v tvář tomu, čemu nevěřil, a to bude, když se lidé budou navzájem napadat kvůli jídlu, lékům a všemu, co je prvořadé potřeby.

Nebe nás varuje, ale varování nevidíme, protože neznáme Boha a nepoznáváme znamení a signály. Budoucnost bude bolestivá a ještě více, když bude tak blízko, a přesto neviděná. Naše Matka se nám zmiňuje o krvavém měsíci; připomeňme si, co na toto téma nacházíme v Písmu svatém:

Slunce se obrátí v temnotu a měsíc v krev, než přijde velký a hrozný den Páně. Joel 2: 31

Když otevřel šestou pečeť, podíval jsem se a nastalo velké zemětřesení; slunce zčernalo jako žíně, měsíc v úplňku byl jako krev.
Rev 6: 12

A ukážu předzvěsti na nebi nahoře a znamení na zemi dole, krev a oheň a kouřovou mlhu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc v krev, než přijde Pánův velký a slavný den. Akty 2: 19-20"
Martin Kmošek
Hanka Kraská
úloha muža
Lurdský sprievod vojakov Ave Maria
Lourdes militairy procession Ave Maria
Lourdes militairy procession Ave Maria
Legionarios cantando El Novio de la Muerte - Semana Santa de Málaga 2016More
úloha muža

Lurdský sprievod vojakov Ave Maria
Lourdes militairy procession Ave Maria

Lourdes militairy procession Ave Maria

Legionarios cantando El Novio de la Muerte - Semana Santa de Málaga 2016
Martin Kmošek