Clicks3
lv.news

LATĪŅU Amerika: bīskaps aizliedz Novus Ordo vadīt latīņu valodā

Spānijā dzimušais Alajuelas bīskaps Bartolome Buigues Ollers, 58 gadi, Kostarika, publicēja 27. jūlija dekrētu, kas ne tikai atkārto visu Tridentu mises aizliegumu, bet arī aizliedz Novus Ordo euharistijās lietot latīņu valodu vai jebkuru citu valodu, izņemot spāņu valodu.

Tā kā dekrēts ir pretrunā Vatikāna II padomes pantam un 928. kanonam, kuros abos teikts, ka latīņu valoda ir galvenā liturģiskā valoda, tas ir spēkā neesošs.

Hosē Pablo Ariass Soto, Kostarikas Summorum Pontificum asociācijas prezidents, kas pēdējos deviņus gadus Alajuelas diecēzē organizē romiešu rituālu misi, vēlreiz pārbaudīja Buigues, kurš atbildēja, ka patiešām “Novus Ordo latīņu valodā un ad orientem ir aizliegts manā diecēzē.”

Ārija kanoniski atbildēs uz Buigues dekrētu, kas ir pretrunā ar vispārējiem likumiem. Jūlijā viņš organizēs lūgšanu dienu apustuliskās nunciatūras priekšā

#newsMxlvxplzcu