Clicks797
olinka
1
Tieto slova patria pre nás všetkých, tak čítajme pomaly a Duch Svätý bude v nás učinkovať … Tieto slova patria pre nás všetkých, tak čítajme pomaly a Duch Svätý bude v nás učinkovať....More
Tieto slova patria pre nás všetkých, tak čítajme pomaly a Duch Svätý bude v nás učinkovať …

Tieto slova patria pre nás všetkých,
tak čítajme pomaly a Duch Svätý bude v nás učinkovať....
olinka
Tieto slova patria pre nás všetkých,
tak čítajme pomaly a Duch Svätý bude v nás učinkovať....

Dávam ti do rúk malú duchovnú zbraň...
Môžeš ju používať každý deň ráno a večer a potom cez deň,
ak príde do tvojej mysle malé pokušenie k nejakému hriechu
(hnev, ohováranie, neodpustenie, strach, závisť... čokoľvek) -
hneď na prvú takúto myšlienku vo svojej mysli,
odpovedz rannou modlitbou:
Pane Ježiš…
More
Tieto slova patria pre nás všetkých,
tak čítajme pomaly a Duch Svätý bude v nás učinkovať....

Dávam ti do rúk malú duchovnú zbraň...
Môžeš ju používať každý deň ráno a večer a potom cez deň,
ak príde do tvojej mysle malé pokušenie k nejakému hriechu
(hnev, ohováranie, neodpustenie, strach, závisť... čokoľvek) -
hneď na prvú takúto myšlienku vo svojej mysli,
odpovedz rannou modlitbou:
Pane Ježišu,
v tvojom mene sa zriekam raz a navždy hnevu,
neodpustenia sebe i druhým,...
Bože,zriekam sa aj zlých duchov,
ktorí toto zlo majú na starosti a trápia ma ním -
nech to všetko odo mňa navždy odíde preč k tebe,
Ježišu, pod tvoj kríž
a nech sa to v tebe zničí a nikdy ku mne nevracia.
Duchu Svätý,
príď do môjho prázdneho srdca
a naplň ho svojím pokojom, láskou, odvahou,
múdrosťou, milosrdenstvom,
dôverou k Tebe, vierou,
že ma miluješ takého aký som.
Večer môžeš po tejto modlitbe zriekania dodať:
Pane Ježišu, viem, že ma miluješ
a neustále objímaš svojou láskou.
Aj ja teba milujem, aký som taký som, ale milujem ťa.
Prosím, vo svojom náručí ma prežiar svojou láskou
a prečisti od všetkého zlého moju myseľ,
srdce, dušu i telo a postupne ma premeň viac a viac v seba -
" Lásku. "
A už sa len nechaj Ním objať
a vychutnávaj si Ježišovo objatie,
tak dlho ako len chceš...
Po objatí Ježiša,
skús svojou dušou prísť k duši človeka,
ktorý ti zo srdca neodpustil,...
Pribehni k tej duši spolu s Ježišom
a skús ju pozdvihnúť zo zeme
a privinúť si ju spolu s Ježišom v objatí.
Ježiš túto dušu stvoril ako krásnu nádhernú
a diabol ju postupne ničil až do takéhoto stavu.
Ježiš už dávno odpustil takej duši,
už dávno od jej stvorenia doteraz ju stále miluje,
lebo v nej vidí tú krásu čo v nej stvoril.
Spolu s Ježišom ruka v ruke povedz tomu človeku...
"To čo si urobil, bolo zlé, a mňa to rozbilo...
Ale napriek všetkému ti zo srdca spolu s Ježišom odpúšťam, l
lebo aj Ježiš ti odpustil -
nech prejde z mojej duše všetko dobro od Ježiša
do tvojej duše a postupne ju uzdraví.
Odpúšťam ti všetko a napriek všetkému ťa mám rád -
Tvoje slova začali učinkovať a dovolili Ježišovi uzdravovať
teba aj toho človeka postupne krok za krokom...
Aj ten človek, kdekoľvek je, bude cítiť,
že sa čosi deje v jeho duši,
ale nebude vedieť, čo sa deje a prečo...
Ale Ježiš áno...
Krok za krokom musíš dovoliť Ježišovi uzdraviť
všetky situácie v tvojom živote.
Skús, pretože sila odpustenia je nenahraditeľná..

Takže ešte raz v skratke:
1. Zrieknutie sa v Ježišovom mene zla a diablov spojených s ním
2. Pozvanie Ducha Svätého do svojho srdca s jeho darmi - pokoj, láska...
3. Objatie Ježiša a uzdravenie skrze Jeho lásku...
4. Odpustenie tým, ktorí nám ublížili a prejavenie lásky voči nim...


🙏