Peter(skala)
Ja vám vždy pomôžem, aby ste Spasiteľa mohli prijať sviatostným spôsobom. Len vy milé deti, Ho vždy prijímajte v čo najväčšej pokore a úcte.
😇

... zaujimavé ako Kralovná Pomoci v dobe prijímania Eucharistie do rúk už viackrat upozornila na vhodné sv.prijímanie. To je hlavný problem nie len Slovenska, pokial sa bude prijmať do ruk, pokial biskupi budu toto tolerovať či dokonca vyžadovať, …More
Ja vám vždy pomôžem, aby ste Spasiteľa mohli prijať sviatostným spôsobom. Len vy milé deti, Ho vždy prijímajte v čo najväčšej pokore a úcte.
😇

... zaujimavé ako Kralovná Pomoci v dobe prijímania Eucharistie do rúk už viackrat upozornila na vhodné sv.prijímanie. To je hlavný problem nie len Slovenska, pokial sa bude prijmať do ruk, pokial biskupi budu toto tolerovať či dokonca vyžadovať, koronašialesntvo neodíde a môžu sa modliť za jeho ukončenie kolko chcu.

Tu platí stare známe: modlite sa, ale zle sa modlite, prosíte ale zle prosíte... neskumate seba a tak prijmate nehodne... preto ste mnohí chorí a umierate (sv.Pavol)
Coburg
😇
Peter(skala)
15.3.2020 Posolstvo Kráľovnej Pomoci
Moje milované deti!
Prichádzam dnes medzi vás, aby som vás ponorila do lásky Ježišovho a môjho Srdca, ktoré sú pre vás útočišťom v tomto ťažkom čase, ktorý prežívate.Toto Božie dopustenie, nech vás prijme konať pravé pokánie. Preto odprosujte Boha za svoje hriechy. Zvlášť odprosujte Eucharistické Srdce môjho Syna za ľahostajnosť a opovrhovanie, ktoré sa mu …
More
15.3.2020 Posolstvo Kráľovnej Pomoci
Moje milované deti!
Prichádzam dnes medzi vás, aby som vás ponorila do lásky Ježišovho a môjho Srdca, ktoré sú pre vás útočišťom v tomto ťažkom čase, ktorý prežívate.Toto Božie dopustenie, nech vás prijme konať pravé pokánie. Preto odprosujte Boha za svoje hriechy. Zvlášť odprosujte Eucharistické Srdce môjho Syna za ľahostajnosť a opovrhovanie, ktoré sa mu dostalo v Oltárnej sviatosti.On sám si želá, aby ste odprosovali i moje Nepoškvrnené Srdce, ktorému sa tiež dostalo toľkého opovrhovania a nevďačnosti. Pokorte sa pred Trojjediným Bohom a proste ho, aby sa nad vami zmiloval.


15.5.2020 Kráľovná Pomoci: “… chcú udusiť každý prejav zbožnosti”
Peter(skala)
... zaujímavé, presne pred rokom v ten istý datum: 15.3. posolstvo o zbožnej úcte a spôsobe sv.prijímania 😇 Kráľovná Pomoci vidí presne, čo veriacim na Slovensku robí problém