Clicks8
vi.news

Tổng giám mục Dublin: “Chúng ta phải kiến tạo Giáo hội theo một cách khác”

Tổng giám mục Dublin, Diarmuid Martin muốn “xây dựng một Giáo hội trưởng thành” để thu hút giáo dân, ông nói với RTÉ’s Morning Ireland (ngày 17 tháng 11). Sau mùa hè, có ít người trẻ hơn đến tham dự, ông nhận thấy.

Nhà thờ tương lai của Martin sẽ rất khác so với trước đây, “Mọi người sẽ tin tưởng, thay vì sinh ra là người Công giáo”. Do đó, “Chúng ta phải xây dựng nhà thờ theo một cách khác. Martin thông báo, "một số nhà thờ, đặc biệt là những tòa nhà lớn có thể đóng cửa."

Ông nhận thấy rằng có nhiều hôn nhân dân sự hơn tôn giáo ở Ireland, và 'không tôn giáo' là ô được đánh dấu nhiều thứ hai trong cuộc điều tra dân số.

Hình ảnh: Diarmuid Martin, © World Economic Forum, CC BY-NC-SA, #newsOvgolohgjv