ľubica
POVINNE PODPÍSAŤ! AK NECHCETE BT OTROKMI A VAŠE DETI A VNUCI DETTO !!!

petitions.net/…dividuals_responsible_for_crimes_against_humanity.
50 684... k 25.10.2021
ľubica
....nielen zopár právnikov, lekárov a vedcov zo Slovenska má záujem o riešenie situácie na Medzinárodnom trestnom súde.Chceme, aby bolo spravodlivosti učinené zadosť skôr, ako siahnu na naše deti.podpíšte, prosím, túto petíciu:
petitions.net/…dividuals_responsible_for_crimes_against_humanity.
One more comment from ľubica
ľubica shares this
154
Stav petície pre ICC v Haagu: akw.sk/covid-19/stav-peticie-pre-icc-v-haagu/
ľubica
Ak to tak citíte tiež, šírte tento odkaz a podpíšte, prosím, túto petíciu:
petitions.net/…dividuals_responsible_for_crimes_against_humanity.iduals_responsible_for_crimes_against_humanity.
Peter(skala)
Peter(skala)
49 125 na Slovensku
Martina Bohumila Lutherová
Nejdíře se mudí všem rozsvíti. V tom pomáhejte ne
podporovat takové capiny jako

V Austrálii vyrábajú z ľudských embryí šperky
Peter(skala)
tiež som rozmýšľal nad tým, prečo niektoré skutky spravodlivosti tak dlho trvaju ale rozumiem tomu tak, že to len z nášho ludskeho pohladu sa zdá, ako keby spravodlivosť meškala, avšak z Božieho pohladu má všetko svoj čas (Kaz 6,13)
...a ako vraviš, tak najprv sa musí odhaliť neprávosť a až potom potrestať
Odhaliť: webnode.sk/cierny-zoznam-c19/