Sacre Coeur
61.1K
Samson1
Alino, je to boj. Alino, já byl pokřtěn léta Páně 1950 a tudíž ještě koncil nebyl. Potom jsem "musel" chodit do kostela a náboženství a bránil se tomu čím dál více. Tedy jsem školu vyšel v roce 1965 a koncil mne zasáhl už jako odpadlíka. Opět jsem se začal Bohem zaobírat po vojně v roce 1973. Od té doby jsem horlivým křesťanem. Jako konvertita jsem se vrátil do církve a farnosti, kde jsem …More
Alino, je to boj. Alino, já byl pokřtěn léta Páně 1950 a tudíž ještě koncil nebyl. Potom jsem "musel" chodit do kostela a náboženství a bránil se tomu čím dál více. Tedy jsem školu vyšel v roce 1965 a koncil mne zasáhl už jako odpadlíka. Opět jsem se začal Bohem zaobírat po vojně v roce 1973. Od té doby jsem horlivým křesťanem. Jako konvertita jsem se vrátil do církve a farnosti, kde jsem byl pokřtěn. Jako pšeničné zrno jsem se dostal mezi kameny soudobého dění v církvi a snažím se v tom zmatku zorientovat. 😲 A jako voják Kristův 😡 budu tam, kde mne postaví Bůh. Kde padají hradby, tam stojí Samson1. 😡 Jinak člověk se může stát rychle užitečným idiotem, já nejsem imunní 😀 jak henta, věřil jsem, že církev má právo svazovat a rozvazovat, ale dnes už vím, že ne všechno.
Důležité je to, čím jsme u Pána a jak nás bude ON soudit. Ju 🤗 Že je Ježíš přítomný i v pokoncilové církvi je též pravda. Třeba ho znovu přibíjejí na kříž, ale je. Určitě pro ty, kdo to s Kristem myslí poctivě.
Samson1
Medvídku koalo alino, dej si pohov. Já ty hereze VII nějak uznávám a snažím se o nápravu, jedna věc. Na VII asi všechno špatné nebylo, věci se musí roztřídit a s pomocí Boží, uznávám, že se musí věci napravit hlavně v liturgii, ale nebudu prohlašovat, že mše po koncile je neplatná. Teď si jdu poslechnout toto. www.youtube.com/watch, potom ti odpovím medvídku koalo. 🤗 😀
alino
Milý Samsonku tys byl taky někdy katolíkem. 👌
Dnes jsi jenom členem II.Vatikándkej sekty. Nevěříš?
Poslyš hochu:
www.youtube.com/watch
Samson1
lumendelumine.cz/index.php
Apel na papeže
Poselství, které vyslovilo šest významných referentů z rozličných zemí světa, adresovalo papeži výzvu, aby učinil konec zmatkům. Papež se nejen vyhýbá odpovědi na pět otázek, ale vyhýbá se i setkání s jejich čtyřmi autory a staví se tak sám proti vlastnímu leitmotivu, kterým učinil dialog.
PIERANTONI: FRANTIŠEK ZABROUZDAL DO HEREZE ; SILVAS: MILOSRDENSTVÍ …More
lumendelumine.cz/index.php
Apel na papeže
Poselství, které vyslovilo šest významných referentů z rozličných zemí světa, adresovalo papeži výzvu, aby učinil konec zmatkům. Papež se nejen vyhýbá odpovědi na pět otázek, ale vyhýbá se i setkání s jejich čtyřmi autory a staví se tak sám proti vlastnímu leitmotivu, kterým učinil dialog.
PIERANTONI: FRANTIŠEK ZABROUZDAL DO HEREZE ; SILVAS: MILOSRDENSTVÍ BEZ PRAVDY JE MATKOU ROZVRATU; ...
Samson1
Milá hento, též jsi byla kdysi katolík, holt vývoj je vývoj. 🙂 Duchovní život je někdy plný kotrmelců a prý má růst a zrát a růst se nesmí zastavit, nebo je to v podstatě stagnace. Nech něco babi i na Pánu a nevyjadřuj se ke všemu jak osvícená a bezchybná. 😀
One more comment from Samson1
Samson1
www.tedeum.cz/…/uvahy-konvertit…
Křesťanství dneška, jako nemocné, očima konvertity a jeho bolestným hledání.