Stylita
587

Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže

Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže
Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže - sv. Jan Damašský, | Theofil - Bůh, křesťanství, duchovní život

sv. Jan Damašský

Sv. Jan Damašský (+750) je svědkem, nakolik bylo přirozeným a rozšířeným v jeho době mít v úctě svatá místa a předměty spojené s osobou Spasitele Ježíše Krista. A to ne proto, aby se z takovýchto skutečností činily modly, ale pro spojení s osobou Spasitele, z lásky k němu, k jeho cti a pro naše posvěcení. To se týká i sv. Kříže, který ve 4. stol. nalezla císařovna Helena a který byl posléze povýšen v chrámu jako oslava naší spásy skrze Krista.

Toto drahocenné a vpravdě úcty hodné dřevo Kříže je tedy hodno veškeré cti, neboť na ně Kristus položil sebe sama v oběť za nás a protože je posvětil dotknutím svého nejsvětějšího těla a krve. Podobně také máme uctívat hřeby, kopí, šat a svatá místa, na kterých on přebýval: jesličky, (Betlémskou) jeskyni, spásnou Golgotu, životadárný Hrob, pravzor kostelů Sión a další. Prapředek Boží, David, říká toto: „Vejděme do jeho příbytků, pokloňme se místu, kde stanula jeho chodidla" (Ž 131,7). A další slova tohoto žalmu pak ukazují, že měl na mysli Kříž: „Povstaň, Pane, do odpočinutí svého" (Ž 131,7[1]), neboť po kříži následovalo zmrtvýchvstání. Je-li nám vzácným příbytek, lůžko nebo oděv osob, jež milujeme, o kolik dražší nám pak má být to vše, co náleželo našemu Bohu a Spasiteli a přispělo k naší spáse.

[Jan Damašský: O pravé víře, IV, 11 (fragment). Z polského vydání (Jan Damasceński: Wykład wiary prawdziwej, Warszawa 1969, s. 212) přeložil Lukáš Drexler.]