Clicks238

Ježišova Vôľa od Počiatku, Založenia sveta

23. októbra 2021

Ježiš má Plán i Účel s každým z nás, nikto nie je vynechaný, od Začiatku, od Založenia sveta. Chce, aby každý z nás kráčal S Ním v Jednote, aby sme mohli robiť našu Úlohu (Časť práce), ako to On Chce a Kedy Chce. Jeho Vôľa buď Učinená, nie naša vlastná alebo tá iných ľudí. Musíme byť ochotní plniť našu Úlohu, ako ju Orchestruje (vedie ako dirigent v orchestri) Ježiš, od Počiatku, Založenia sveta. Každý z nás je jedinečný a má splniť odlišnú úlohu, aj pre tento čas.

Predpovedané sa teraz bude postupne Odkrývať a Pravda bude šokovať svet. Boli sme klamaní od Začiatku našich životov. Ježiš Teraz Chce od nás, aby sme boli vo všetkej Pravde. Preto sa Pravda teraz postupne Odkrýva a šokuje a ešte viacej Pravdy sa Odkryje v týchto Dňoch, ktorá bude ešte viac šokovať svet. Budeme tomu lepšie Rozumieť, keď sa to bude Odkrývať. Pravda bude Rozprávať Sama za seba.

Ježiš Úplne Riadi. Jeho Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je ona v Nebi, už od Počiatku, Založenia sveta. Musíme si držať Vieru a byť Neochvejní v našej Viere aj v týchto Dňoch. Veci Nebudú vypracované cestou, ktorou chceme Ani ako Veríme. Nesmieme sa opierať o naše vlastné porozumenie, ale vložiť všetku našu Nádej a Dôveru v Ježiša. Musíme Ho Nasledovať, jedine Jeho Cestu a to vo Viere. Musíme si brať postupne krok za krokom a deň za dňom a Hľadať, aby sme boli vždy v Ježišovej Dokonalej Vôli pre nás. Záleží to na nás. Máme slobodnú vôľu a vyberáme si pre seba.

Ježišova Vôľa pre celé ľudstvo je, aby bolo Zachránené. On Nemá Žiadnu Radosť zo smrti hriešnika, ale nebude tu Žiadna Milosť bez pravého ľútostivého Pokánia. Každý jeden musíme byť Uzmierení a v Pokoji S Ježišom, Princom Pokoja, naším jediným Záchrancom a Mesiášom, Kráľom kráľov, Pánom pánov a Bohom bohov. Ježiš je náš jediný Zdroj Života.

Jediná Cesta, ktorou môžeme byť v Ježišovej Dokonalej Vôli, je ak Mu Naslúchame, Poslúchame Ho a Nasledujeme Ho, Jeho Cestu, ako je Orchestrovaná Ním, už od Začiatku, Založenia sveta pre nás. Jeho Vôľa buď Učinená na Zemi tak, ako je ona v Nebi. Musíme sa Priblížiť k Ježišovi a On sa tiež Priblíži k nám. Ak Ho Usilovne Hľadáme, tak Ho Nájdeme a budeme v Jeho Dokonalej Vôli.

Môžeme začať novú kapitolu v našej Knihe Života, s novým Začiatkom, ako Orchestrovanú Ježišom od Začiatku, Založenia sveta. Ježiš je Ten, O Ktorom to všetko je, On je náš Abba Otec, Ktorý nás Miluje a Stará sa o nás.

Budeme rozumieť, keď sa teraz to Predpovedané postupne Odkrýva, že sa Pravda Odkrýva. Pravda Bude Rozprávať za Seba.

Toto bude dočasne môj posledný odkaz. Nebudem robiť ani komentáre Ani odpovedať na emaily. Ježiš Chce, aby sme každý-každá Kráčali s Ním, v Jednote a pracovali na našom Osobnom Vzťahu Lásky S Ním, aby sme Ho mohli Poznať, Toho, V Ktorého Veríme a Uctievame, Reálne a boli v Jeho Dokonalej Vôli, ako je Orchestrovaná Ním, už od Počiatku, Založenia sveta. Môže nám ju Zjaviť Jedine Ježiš. Musíme sa Modliť a Trpezlivo Čakať na Ježiša. Jeho Čas Nie je naším časom. On má stále mnoho Práce v Kráľovstve pre nás, v Jeho Čase.

Mnoho Lásky, Pokoja a Modlitieb.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase.

(Kristína Boshoffová.)

“Príď Tvoje Kráľovstvo. Tvoja Vôľa buď Učinená Na Zemi tak ako je ona v Nebi.” Matúš 6:10

“Lebo my sme Jeho Dielom, Stvorení v Kristovi Ježišovi pre Dobré Skutky, ktoré Boh Pripravil Vopred, v Nich by sme mali Kráčať.” Efezanom 2:10.

youtube.com/watch?v=hdjHgbSm-mA
Public domain