Clicks768
Tam nie sú ŽIADNE RYBY - 17. júna 2014 Môj priateľ má hostiteľskú farmu a na tejto farme je priehrada. Táto priehrada je sezónna, obvykle je suchá, ale keď prší, tak sa rýchlo plní. Ale po pár …More
Tam nie sú ŽIADNE RYBY - 17. júna 2014

Môj priateľ má hostiteľskú farmu a na tejto farme je priehrada. Táto priehrada je sezónna, obvykle je suchá, ale keď prší, tak sa rýchlo plní. Ale po pár mesiacoch opäť vysychá.

V tejto priehrade nie sú žiadne ryby, ale dosť často hostia, ktorí navštívia farmu, vytiahnu si svoje udice a začnú chytať ryby, veľmi dúfajú že chytia rybu, ale neuvedomujú si, že TÁTO PRIEHRADA NEMÁ ŽIADNE RYBY!

Presne rovnaké je to u mnohých ľudí, ktorí chodievajú do cirkvi sadnúť si do lavice a naslúchajú kazateľovi na kazateľni. Chodievajú tam pre potravu pre svoje duše, ale odchádzajú prázdni. Odchádzajú hladní, pretože TAM NIET ŽIADNEHO JEDLA!

Človek nebude žiť iba z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z BOŽÍCH ÚST, nie z úst kazateľa, nie od iných ľudí, ale od SAMOTNÉHO Ježiša, od Jeho Svätého Ducha žijúceho vnútri vás. Jeho ovce NASLÚCHAJÚ Jeho HLASU a NASLEDUJÚ Ho.

Samotný Ježiš Kristus je CESTA a PRAVDA a ŽIVOT, On je CHLIEB ŽIVOTA. Ak neprijímame od Neho osobne každý deň, potom budeme chodiť hladní, ZAHYNIEME. Potrebujeme počuť od Ježiša, nie v "cirkvi", nie od plateného kazateľa, ale od Ježiša Krista Osobne. Ak Ježiš nežije V NÁS a ak nie sme kŕmení NÍM každý deň, tak zahynieme!

Nechodievajte ku prázdnej priehrade bez rýb. Nechodievajte hľadať jedlo tam, kde žiadneho niet. Kľaknite si na kolená a volajte k Ježišovi, hľadajte Ho s celým vaším srdcom, dokým Ho nenájdete. Potom ZOSTÁVAJTE S NÍM a nechajte Ho kŕmiť vás s CHLEBOM ŽIVOTA každý deň.

Kŕmite sa z toho, čo vám Samotný Ježiš Kristus dáva každý deň?

Nech vás Ježiš žehná.

youtube.com/watch?v=vVfCBhermXo
Public domain