CÓRKA MARYI
11675
CÓRKA MARYI
"Nigdy nie wolno wam pozwolić pysze dać się przekonać, że znacie wszystkie sprawy tego świata i tego, co jest ponad nim, ponieważ jest to niemożliwe. Musicie natomiast słuchać i przyjmować polecenia zawarte w świętej Ewangelii, abyście mogli żyć w pokoju i zgodnie z Wolą Mojego Ojca."