Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
31:42
Libor Halik
21.1K
Polsko zasvěceno Kristu králi platně 19.11.2016, říká kněz kanonik E. Miłoś, proto se mu 3. světová válka vyhne. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował- ks. kanonik E. …More
Polsko zasvěceno Kristu králi platně 19.11.2016, říká kněz kanonik E. Miłoś, proto se mu 3. světová válka vyhne. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował- ks. kanonik E. Miłoś (12.6.2022) o Intronizacji - już dokonała się w 2016 roku 19 listopada. Dávám sem, než jinde smažou. WEBVTT 00:00:00.652 --> 00:00:04.676 witamy wszystkim bardzo serdecznie 00:00:04.676 --> 00:00:11.910 ten skwarny czerwcowy dzień su bardo słonecznych 00:00:11.910 --> 00:00:16.358 jest prawno a powodem żeby się spotkać 00:00:16.358 --> 00:00:24.977 z państwem jest ksiądz kanonik Eugeniusz miłość 00:00:24.977 --> 00:00:27.619 emerytowany duchowny 00:00:27.619 --> 00:00:29.828 no to będę 00:00:29.828 --> 00:00:35.702 w tym roku obchodzi Sześdziesiąlecie kapłaństwa jest okazja 00:00:35.702 --> 00:00:38.023 żeby pogratulować 00:00:38.023 --> 00:00:40.245 tak pięknego el 00:00:40.387 --> 00:00:46.227 tego duszpasterza w różnych parafiach i zyczymy jeszcze 00:00:46.227 --> 00:00:50.133 duży obfitych łask bożych 00:00:50.133 --> 00:00:53.984 przy tej okazji od a tematem 00:00:53.984 --> 00:00:57.225 który nas sprowadził tutaj 00:00:57.225 --> 00:01:03.066 jest intronizacja Chrystusa na króla Polski 00:01:03.066 --> 00:01:08.684 ja tylko na wstępie zanim ks kanonik 00:01:08.684 --> 00:01:13.172 weźmie ster w swoje ręce pokażę 00:01:13.172 --> 00:01:21.006 tylko że ten proble w Polsce istnieje od dawna 00:01:21.006 --> 00:01:25.936 w różnych gremiach społecznych katolickich 00:01:25.936 --> 00:01:28.444 różnie jest interpretowany jest 00:01:28.444 --> 00:01:31.380 bardzo dużo nieścisłości 00:01:31.847 --> 00:01:37.845 pokaż tylko że niektóre grupy intronizacyjne a 00:01:37.845 --> 00:01:41.501 szczególnie to środowisko krakowskie pod 00:01:41.509 --> 00:01:51.680 pod kierownictwem profesora Reja flagi zjednoczył profesor 00:01:51.680 --> 00:01:54.413 wszystkie te stowarzyszenia intronizacyjne 00:01:54.413 --> 00:01:59.319 i między innymi od kilku lat wydaje biuletyn król 00:01:59.319 --> 00:02:00.647 na okres ten który pokazuje 00:02:00.647 --> 00:02:03.528 to jest pierwszy biuletyn 00:02:05.329 --> 00:02:07.841 dwa tysiące dwudziestym roku 00:02:07.841 --> 00:02:10.999 doszło do właśnie zrzeszenia 00:02:10.999 --> 00:02:13.604 wszystkich stowarzyszeń tronizacjnych 00:02:13.604 --> 00:02:15.184 to jest pierwszy bilety 00:02:15.184 --> 00:02:18.023 to jest drugi biuletyn już taki bardziej obszerny 00:02:18.023 --> 00:02:22.403 gdzie historia jest podana to jest dwudziestego 00:02:22.403 --> 00:02:25.648 roku i trzeci z zeszłego 00:02:25.648 --> 00:02:30.362 roku numer 3 król nam Kryste z dwa tysiące piku 00:02:30.362 --> 00:02:33.985 gdzieś one krążą jeśli to ze zainteresowany 00:02:33.985 --> 00:02:37.074 to można sobie poczytać jest 00:02:37.074 --> 00:02:38.735 samorządna polska numer 13 00:02:38.735 --> 00:02:41.041 tylko jeden wziąłem który też był poświęcony 00:02:41.041 --> 00:02:43.530 jeszcze przed intronizacją 00:02:43.530 --> 00:02:46.444 i jest wydana pięknie książka 00:02:46.444 --> 00:02:49.237 niepodległa polska królestwem Chrystusa 00:02:49.237 --> 00:02:53.613 bardzo Krak uwagi wyniki dwa tysiące 18 roku 00:02:53.613 --> 00:02:57.615 też retrospekcja retrospektywa 00:02:57.615 --> 00:03:02.232 tego wszystkiego co się do tej pory działo 00:03:02.232 --> 00:03:06.568 tyle tytułem wstępu oddaję księdzu kanonikowi 00:03:06.568 --> 00:03:11.159 głos zamieniamy się słuch 00:03:11.159 --> 00:03:16.114 intronizacja intronizacja staje się tematem 00:03:16.114 --> 00:03:18.687 coraz bardziej aktualnym 00:03:18.687 --> 00:03:22.540 co to jest skąd się to wzięło chciałem 00:03:22.540 --> 00:03:25.374 to wyjaśnić w sposób zrozumiały 00:03:25.374 --> 00:03:27.086 dla normalnego człowieka 00:03:27.086 --> 00:03:30.801 który zajęty swoją pracą nie ma czasu na to 00:03:30.801 --> 00:03:33.511 by zajmować się tymi sprawami 00:03:33.511 --> 00:03:36.340 wiele rzeczy można wyjaśnić 00:03:36.340 --> 00:03:40.146 tylko przez podobieństwa czyli 00:03:40.146 --> 00:03:45.293 do wypadków które już miały miejsce zacznijmy 00:03:45.293 --> 00:03:48.626 od spraw dawnych powszechnie znanych 00:03:48.626 --> 00:03:50.794 pan Bóg stworzył świat 00:03:50.794 --> 00:03:54.011 i puścił go w bieg według dwóch praw 00:03:54.011 --> 00:03:59.110 pierwsze to prawo przyrody dla wszystkich stworzeń 00:03:59.110 --> 00:04:02.878 i drugie prawo moralne czyli prawo boże 00:04:02.878 --> 00:04:06.068 dla człowieka ponieważ to 00:04:06.068 --> 00:04:08.634 dał człowiekowi wolną wolę 00:04:08.634 --> 00:04:10.404 czyli możliwość czynienia 00:04:10.404 --> 00:04:12.586 dobra lub zła by mógł czyniąc 00:04:12.586 --> 00:04:15.640 dobrze zasłużyć na wieczną nagrodę 00:04:15.640 --> 00:04:19.947 pan Bóg nie przestał światem opiekować się 00:04:19.947 --> 00:04:23.136 tylko podtrzymuje go w istnieniu 00:04:23.136 --> 00:04:26.570 nie przestał też opiekować się człowiekiem 00:04:26.570 --> 00:04:30.717 w wyjątkowych sytuacjach gdy prawo boże przestaje 00:04:30.717 --> 00:04:33.648 być przestrzegane upominam 00:04:33.648 --> 00:04:37.031 za pośrednictwem wybranych przez siebie ludzi 00:04:37.031 --> 00:04:40.122 i wskazuje co należy czynić 00:04:40.122 --> 00:04:43.519 by uniknąć nieszczęść czyli kari 00:04:43.519 --> 00:04:48.124 zwykle pmbok daje dwie możliwości dwa rozwiązania 00:04:48.124 --> 00:04:52.188 czyli załatwienia problemów na pierwszym miejscu 00:04:52.188 --> 00:04:56.945 pmbok stawia załatwienia sposób religijny boży 00:04:56.945 --> 00:05:00.998 bezbolesny i bardzo skuteczny a 00:05:00.998 --> 00:05:06.002 drugi sposób jest równie skuteczny ale bardzo bolesny 00:05:06.002 --> 00:05:10.930 ponieważ dla człowiekowi wolną wolę i uwzględniają 00:05:10.930 --> 00:05:15.051 podjęcie decyzji w dużej mierze uzależnił 00:05:15.051 --> 00:05:17.562 od postępowania ludzi 00:05:17.562 --> 00:05:23.706 od wodza religijnego lub całego narodu wyznaczył też czas 00:05:23.706 --> 00:05:27.616 w którym religijne rozwiązanie ma być dokonane 00:05:27.616 --> 00:05:30.554 jest cierpliwy czeka długo 00:05:30.554 --> 00:05:33.184 gdy w tym czasie religijne załatwienie 00:05:33.184 --> 00:05:35.764 sprawy nie zostaje wykonane 00:05:35.764 --> 00:05:40.900 wówczas pan Bóg dopuszcza to drugie czyli bardzo bolesne 00:05:40.900 --> 00:05:45.217 aby to zrozumieć należy poparzyć jak to się działo 00:05:45.217 --> 00:05:48.390 na przestrzeni dziejów zacznijmy 00:05:48.390 --> 00:05:51.050 od wspomnienia czasu potopów 00:05:51.050 --> 00:05:53.561 mieszkańcy Ziemi wiedzieli 00:05:53.561 --> 00:05:56.635 że ich postępowanie nie jest najlepsze 00:05:56.635 --> 00:06:00.317 i mieli czas na poprawę swojego życia 00:06:00.317 --> 00:06:03.643 Noe budował Arkę 100 lat 00:06:03.643 --> 00:06:07.920 czyli bardzo długo ludzie o tym wiedzieli poprawy 00:06:07.920 --> 00:06:10.327 nie było przyszło to drugie 00:06:10.327 --> 00:06:14.595 bolesne rozwiązanie Tyli potop uratował się 00:06:14.595 --> 00:06:18.219 tylko nowe w swej arce czasy 00:06:18.219 --> 00:06:21.194 Niniwy zapowiedź zniszczenia 00:06:21.194 --> 00:06:25.743 jeszcze 40 dni a Niniwa będzie zniszczona 00:06:25.743 --> 00:06:28.916 mieszkańcy natychmiast podjęli 00:06:28.916 --> 00:06:32.127 religijne rozwiązanie pokutę 00:06:32.127 --> 00:06:35.268 i nie było walki wzajemnego zabijania się 00:06:35.268 --> 00:06:40.373 niszczenia burzenia Niniwa została ocalona 00:06:40.373 --> 00:06:45.542 czasy sodowej Gomorii mieszkańcy przebrali miarę 00:06:45.542 --> 00:06:49.155 w czynieniu zła warunkiem ocalenia 00:06:49.155 --> 00:06:54.243 była niewielka grupa ludzi uczciwych wystarczyłoby 00:06:54.243 --> 00:06:57.506 10 osób ale i tych zabrakło 00:06:57.506 --> 00:07:01.624 nie było ratunku miasta zostały zniszczone 00:07:01.624 --> 00:07:05.067 lot z żoną mógł się ratować 00:07:05.067 --> 00:07:09.746 tylko jedynie ucieczką a w nowszych czasach 00:07:09.746 --> 00:07:13.996 gdy we Francji kwit katolicyzm władza była 00:07:13.996 --> 00:07:17.539 w rękach ludzi wierzących ale 00:07:17.539 --> 00:07:22.516 ale powstawały już grupy niewierzących nawołujące 00:07:22.516 --> 00:07:27.418 do odłączenia kościoła od państwa legalizację 00:07:27.418 --> 00:07:31.559 rozwodów i tak dalej zbliżały się czasy rewolucji 00:07:31.559 --> 00:07:36.150 król francuski Ludwik szesnasty otrzymał polecenie 00:07:36.150 --> 00:07:38.793 by oddać Francję w opiekę 00:07:38.793 --> 00:07:41.667 najświętszego serca pana Jezusa 00:07:41.667 --> 00:07:44.560 wówczas nastąpił rozwój Francji 00:07:44.560 --> 00:07:47.157 i Francja stanie się potęgą 00:07:47.157 --> 00:07:50.715 to było religijne rozwiązanie 00:07:50.715 --> 00:07:53.714 jeśli tego nie zrobi nastąpi 00:07:53.714 --> 00:07:56.521 rewolucja prześladowanie katolików 00:07:56.521 --> 00:07:59.404 król francuski zbyt długo 00:07:59.404 --> 00:08:03.271 zwlekał nastała rewolucja został 00:08:03.271 --> 00:08:06.445 pozbawiony władzy królewskiej dopiero 00:08:06.445 --> 00:08:09.412 jako zwykły obywatel oddał Francję 00:08:09.412 --> 00:08:14.448 w opiekę w sercu Pausa ale już było za późno 00:08:14.448 --> 00:08:19.060 taki akt nie miał żadnego znaczenia więc przyszły 00:08:19.060 --> 00:08:21.378 krwawe prześladowane wojny 00:08:21.378 --> 00:08:25.422 i inne nieszczęścia czasy nam bliskie 00:08:25.422 --> 00:08:28.633 siostra Faustyna otrzymała polecenie 00:08:28.633 --> 00:08:32.545 by szerzyć kult miłosierdzia bożego świat 00:08:32.545 --> 00:08:36.053 zbyt daleko odszedł od Boga groził wybuch 00:08:36.053 --> 00:08:37.978 trzeciej wojny światowej 00:08:37.978 --> 00:08:41.065 już przy pomocy broni nuklearnej 00:08:41.065 --> 00:08:43.202 marszałkowie rosyjscy byli 00:08:43.202 --> 00:08:45.345 doskonały miejscami wojennymi 00:08:45.345 --> 00:08:48.272 i mieli tak przygotowany atak 00:08:48.272 --> 00:08:51.894 że zachód nie miał szans obrony 00:08:51.894 --> 00:08:55.851 od wielkiej kary chuchronić go mogło 00:08:55.851 --> 00:08:59.547 tylko miłosierdzie boże trzeba 00:08:59.547 --> 00:09:03.510 o nie prosić na szczęście nabożeństwo 00:09:03.510 --> 00:09:06.841 do miłosierdzia bożego rozszerzyła się 00:09:06.841 --> 00:09:12.649 po całym świecie i sprawa została rozwiązana 00:09:12.649 --> 00:09:17.623 w sposób religijny pan Bóg okazał swe miłosierdzie 00:09:17.623 --> 00:09:22.659 wojna nie wybuchła a związek radziecki rozpadł się 00:09:22.659 --> 00:09:24.832 bez walki 00:09:24.832 --> 00:09:30.379 jak to było możliwe aby to osiągnąć Pabu posłużył się 00:09:30.379 --> 00:09:34.378 tylko jednym człowiekiem Ryszardem Kuklińskim 00:09:34.378 --> 00:09:36.622 który o stanie przygotowania 00:09:36.622 --> 00:09:40.497 radzieckiej armii poinformował kogo trzeba 00:09:40.497 --> 00:09:44.513 ci w odpowiedzi zrobili to co powinni 00:09:44.513 --> 00:09:48.706 gdy się o tym dowiedzieli marszałkowie radzieccy 00:09:48.706 --> 00:09:53.598 doszli do wniosku że w takiej sytuacji wojna nie ma sensu 00:09:53.598 --> 00:09:57.747 i atomowej wojny światowej nie było 00:09:57.747 --> 00:10:01.713 należy też wspomnieć polecenie Fatimy 00:10:01.713 --> 00:10:05.037 by papier w łączności z biskupami 00:10:05.037 --> 00:10:08.358 całego świata poświęcił Rosję 00:10:08.358 --> 00:10:11.536 w opiekę udaje święty Bari Panny 00:10:11.536 --> 00:10:16.000 wówczas Orsa nawróci się i nastanie pokój 00:10:16.000 --> 00:10:19.249 to jest rozwiązanie religijne 00:10:19.249 --> 00:10:22.144 jeżeli papierz tego nie zrobi 00:10:22.144 --> 00:10:24.987 czyli czas rozwiązania bezskutecznie 00:10:24.987 --> 00:10:28.405 przepremie wówczas nastąpi 00:10:28.405 --> 00:10:31.825 drugie rozwiązanie Rosja rozszerzy 00:10:31.825 --> 00:10:34.844 swe błędy na cały świat wywoła 00:10:34.844 --> 00:10:38.420 nowe wojny i prześladowanie kościoła 00:10:38.420 --> 00:10:41.195 niestety żaden z papierzy tego 00:10:41.195 --> 00:10:44.805 nie zrobił próbowali oddać w opiekę mat 00:10:44.805 --> 00:10:49.513 najwięcej cały świat ale zrobili to bez wymienienia Rosji 00:10:49.513 --> 00:10:54.848 a to nie wystarczało rosyjskie czyli komunistyczne 00:10:54.848 --> 00:10:56.971 błędy rozszerzyły się 00:10:56.971 --> 00:11:00.623 na cały świat powstało ogólnoświatowe 00:11:00.623 --> 00:11:03.833 coraz większe prześladowanie kościoła 00:11:03.833 --> 00:11:06.630 polecenia z Fatimy siostra 00:11:06.630 --> 00:11:11.765 Łucja uzupełniła słowami oni to zrobią 00:11:11.765 --> 00:11:16.011 ale będzie za późno tego spóźnionego 00:11:16.011 --> 00:11:18.239 wydarzenia byliśmy wszyscy świadkami 00:11:18.239 --> 00:11:21.792 dwudziestego piątego marca dwutysięcznego 00:11:21.792 --> 00:11:26.037 dwudziestego roku biskupi całego świata razem 00:11:26.037 --> 00:11:28.470 ze swymi wiernymi oddali Rosję 00:11:28.470 --> 00:11:31.804 i Ukrainę w opiece Macy najświętszej 00:11:31.804 --> 00:11:35.096 niestety miesiąc wcześniej dwudziestego 00:11:35.096 --> 00:11:38.242 czwartego lutego dwutysięcznego 00:11:38.242 --> 00:11:41.316 drugiego roku powstał konflikt 00:11:41.316 --> 00:11:44.320 pomiędzy Ukrainą a Rosją 00:11:44.320 --> 00:11:46.897 akt oddania Rosji w Oblokę 00:11:46.897 --> 00:11:50.924 Macji bożej został dokonany za późno 00:11:50.924 --> 00:11:53.424 jaki będzie dalszy przebieg 00:11:53.424 --> 00:11:56.322 historii tego nikt nie wie można 00:11:56.322 --> 00:11:58.902 się tylko domyślać na podstawie wizyty 00:11:58.902 --> 00:12:02.970 jaką otrzymała Rozalia Celakówna 00:12:02.970 --> 00:12:06.555 w między czasie mamy kolejny 00:12:06.555 --> 00:12:11.160 wątek Polski gdy zbliżał się czas drugiej 00:12:11.160 --> 00:12:15.454 wojny światowej Rozalia Celówna otrzymała wizję 00:12:15.454 --> 00:12:20.022 tych nieszczęść tego kataklizmu można było uniknąć 00:12:20.022 --> 00:12:23.437 ale trzeba było dokonać aktu religijnego 00:12:23.437 --> 00:12:27.091 konieczne było aby przedstawicieli z upów polskich 00:12:27.091 --> 00:12:30.133 dokonał intronizacji Chrystusa króla 00:12:30.133 --> 00:12:32.210 wówczas wojny nie będzie 00:12:32.210 --> 00:12:35.564 czyli Niemcy nie napadną na Polskę 00:12:35.564 --> 00:12:39.669 z tą prośbą w imieniu Rozalii Celakówny zwróciły się 00:12:39.669 --> 00:12:44.188 do kardynała Hlonda powiednia Celakówny 00:12:44.188 --> 00:12:46.715 także ojcowie Pauliny z jasnej Góry 00:12:46.715 --> 00:12:48.800 gdy te prośby nie przyniosły 00:12:48.800 --> 00:12:50.955 skutku Rozalia Celakówna 00:12:50.955 --> 00:12:53.667 dotarła sama do kardynała i prosiła 00:12:53.667 --> 00:12:59.002 o dokonanie intronizacji bo jeszcze jest czas 00:12:59.002 --> 00:13:03.798 kardynał prośby nie uwzględnił intronizacji 00:13:03.798 --> 00:13:07.086 nie dokonał religijne rozwiązanie 00:13:07.086 --> 00:13:10.477 zostało zlekceważone nastąpiło 00:13:10.477 --> 00:13:13.362 drugie bolesne rozwiązanie 00:13:13.362 --> 00:13:16.026 Niemcy napadli na Polskę 00:13:16.026 --> 00:13:20.283 i rozpoczęła się wojna światowa 00:13:20.283 --> 00:13:25.871 z rzeczą milionów ludzi to kryteria z tajemnica 00:13:25.871 --> 00:13:29.357 na jakiej podstawie Rozalia mogła twierdzić 00:13:29.357 --> 00:13:31.795 że jeszcze dziś jest czas 00:13:31.795 --> 00:13:36.621 dlaczego od tak drobnej rzeczy zależą tak ważne sprawy 00:13:36.621 --> 00:13:40.726 Rozalia tych szczegółów nie znała miała 00:13:40.726 --> 00:13:44.667 tylko wizję ale wystarczyło spełnić warunki 00:13:44.667 --> 00:13:48.879 jakie by wizji polecono i wojny by nie było 00:13:48.879 --> 00:13:52.040 tę tajemnicę dużo później 00:13:52.040 --> 00:13:56.150 rozszyfrowali historycy i stwierdzili 00:13:56.150 --> 00:13:59.419 że zwolni zwolennikiem wojny był 00:13:59.419 --> 00:14:03.814 tylko Adolf Hitler który był przy władzy 00:14:03.814 --> 00:14:07.204 generałowie niemieccy byli 00:14:07.204 --> 00:14:10.464 przeciwnikami rozpoczynania wojny 00:14:10.464 --> 00:14:13.001 bo zdawali sobie sprawę z tego 00:14:13.001 --> 00:14:16.404 że z całym światem Niemcy wojny nie wygrają 00:14:16.404 --> 00:14:20.410 tylko poniosą sromotną klęskę 00:14:20.410 --> 00:14:25.571 w tym czasie był przygotowany zamach na Hitlera 00:14:25.571 --> 00:14:28.970 by zlikwidować zwolennika wojny 00:14:28.970 --> 00:14:33.178 gdyby była modlitwa czyni intronizacja 00:14:33.178 --> 00:14:37.620 a więc rozwiązanie religijne zamach by się udał 00:14:37.620 --> 00:14:41.168 i do władzy doszli by zwolennicy pokoju 00:14:41.168 --> 00:14:45.314 ponieważ ten warunek z wizji nie został spełniony 00:14:45.314 --> 00:14:49.318 brakło pomocy bożej zamach się nie udał 00:14:49.318 --> 00:14:53.637 i przy władzy utrzymali się zwolennicy wojny 00:14:53.637 --> 00:14:58.878 wkrótce na rozkaz Hitlera Niemcy napadli 00:14:58.878 --> 00:15:01.698 na Polskę i rozpoczęła się 00:15:01.698 --> 00:15:06.176 druga wojna światowa czyli nastąpiło 00:15:06.717 --> 00:15:12.644 drugi sposób rozwiązania historia się nie kończy 00:15:12.644 --> 00:15:16.730 według wizji Rozalii Celakówny przed nami jest 00:15:16.730 --> 00:15:20.023 kolejny kataklizm ponieważ 00:15:20.023 --> 00:15:23.099 religijnego aktu poświęcenia Rosji 00:15:23.099 --> 00:15:25.558 i Ukrainy w opieki matki bożej 00:15:25.558 --> 00:15:27.657 dokonano jak twierdzić 00:15:27.657 --> 00:15:31.764 siostra za późno należy przypuszczać 00:15:31.764 --> 00:15:36.676 że bieg historii nastąpi według drugiej wersji 00:15:36.676 --> 00:15:40.755 czyli według kataklizmów zginie 00:15:40.755 --> 00:15:44.784 wiele narodów a ostają się tylko te narody 00:15:44.784 --> 00:15:48.841 które dokonają intronizacji Chrystusa króla 00:15:48.841 --> 00:15:52.167 w całym tego słowa znaczeniu 00:15:52.167 --> 00:15:55.899 Polska jest w tym szczęśliwym położeniu 00:15:55.899 --> 00:15:59.404 że starania o intronizację rozpoczęte 00:15:59.404 --> 00:16:03.022 przez Racya główną w 1000 dziedzie 00:16:03.022 --> 00:16:05.828 roku udało się przeprowadzić 00:16:05.828 --> 00:16:08.472 dziewiętnastego listopada 00:16:08.472 --> 00:16:13.320 dwutysięcznego roku w Krakowie Łagiewnikach 00:16:13.320 --> 00:16:15.869 w sposób przekraczający 00:16:15.869 --> 00:16:18.667 wszelkie potrzebne warunki konieczne 00:16:18.667 --> 00:16:23.128 do uznania ważności aktu intronizacji Chrystusa 00:16:23.128 --> 00:16:27.421 jako króla i pana w Łagiewnikach wzięło 00:16:27.421 --> 00:16:29.401 pięćdziesięciu biskupów 00:16:29.401 --> 00:16:33.290 1000 księży przedstawiciele władz państwowych 00:16:33.290 --> 00:16:35.681 na tyle z prezydentem Andrzejem Dudą 00:16:35.681 --> 00:16:39.434 około 140 tysięcy wiernych 00:16:39.496 --> 00:16:43.434 co to jest intronizacja to nie 00:16:43.434 --> 00:16:44.963 jest wprowadzenie Chrystusa 00:16:44.963 --> 00:16:47.810 na tron nadawany chrystusowi władzy 00:16:47.810 --> 00:16:50.831 bo Chrystus miał władzy od samego początku 00:16:50.831 --> 00:16:52.788 sam powiedział dana mi jest 00:16:52.788 --> 00:16:55.563 wszelka władza na niebie i na ziemi 00:16:55.563 --> 00:16:59.709 intonacja to jest przyjęcie władzy Chrystusa 00:16:59.709 --> 00:17:03.841 i podporządkowanie się w każdej sytuacji 00:17:03.841 --> 00:17:07.053 czyli w pełni tego słowa znaczeniu 00:17:07.053 --> 00:17:10.857 albo inaczej internizacja to przyjęcie 00:17:10.857 --> 00:17:15.154 bożych przykazań i podporządkowanie się im 00:17:15.154 --> 00:17:18.024 to jest bardzo ważne dzisiaj 00:17:18.024 --> 00:17:21.220 gdy wprowadza się przepisy prawne niezgodne 00:17:21.220 --> 00:17:25.759 ze zdrowym rozsądkiem propagujące rozmaite zboczenia 00:17:25.759 --> 00:17:29.118 więc nie zgodne z przykazaniami bożymi chce 00:17:29.118 --> 00:17:32.032 się nawet wprowadzić prawo 00:17:32.032 --> 00:17:36.012 jako obowiązujące do zabijania 00:17:36.012 --> 00:17:40.510 ponieważ mało krajów dokonało intronizacji 00:17:40.510 --> 00:17:43.781 a słowo zapowiadane rozpoczęło się 00:17:43.781 --> 00:17:46.031 od dwudziestego czwartego lutego 00:17:46.031 --> 00:17:49.949 1000 roku należy nawoływać 00:17:49.949 --> 00:17:52.223 wszystkie katolickie narody 00:17:52.223 --> 00:17:55.228 by na wzór Polski jak najszybciej 00:17:55.228 --> 00:17:58.164 dokonały intronizacji Chrystusa 00:17:58.164 --> 00:18:02.046 jako swojego króla bo czas jest krótki 00:18:02.046 --> 00:18:04.549 podobny jak w Sodomie i Gomorze 00:18:04.549 --> 00:18:06.840 gdy aniołowie w ostatniej chwili 00:18:06.840 --> 00:18:09.654 przed katastrofą chwycili Lota za ręce 00:18:09.654 --> 00:18:12.343 i wyprowadzili z miasta 00:18:12.343 --> 00:18:15.633 ostatecznie splotły się ze sobą 00:18:15.633 --> 00:18:20.915 dwie wizje fatimska tycząca ofiarowania Rosji 00:18:20.915 --> 00:18:22.560 w opieki o matce bożej 00:18:22.560 --> 00:18:26.026 o której USA powiedziała oni to zrobią 00:18:26.026 --> 00:18:29.144 ale będzie za późno splata się 00:18:29.144 --> 00:18:31.238 ta wizja z rewizją Rosji Cela 00:18:31.238 --> 00:18:35.690 głównych tyczącej intronizacji ostają się 00:18:35.690 --> 00:18:40.415 tylko te narody które dokonają intronizacji 00:18:40.415 --> 00:18:44.379 w krajach w których jeszcze nie padają bomby 00:18:44.379 --> 00:18:47.534 należy na wzór Polski dokonać 00:18:47.534 --> 00:18:50.357 jak najszybciej intronizacji 00:18:50.357 --> 00:18:53.935 z rozalią Cela główną można mówić 00:18:53.935 --> 00:18:58.291 jeszcze dziś jest czas ostoją się 00:18:58.291 --> 00:19:03.338 tylko te narody które dokonają intronizacji 00:19:04.492 --> 00:19:08.763 wielki Bóg zapłać księży kanoników 00:19:11.460 --> 00:19:14.125 ja tylko mogę 00:19:14.310 --> 00:19:20.576 jesz ze zapowiedzieć że tą pierwszą częścią otwieramy 00:19:20.576 --> 00:19:24.111 temat intronizacji Chrystusa na króla 00:19:24.111 --> 00:19:27.203 no piękny podłoży historycz 00:19:27.203 --> 00:19:31.617 się przedstawił fa natomiast 00:19:31.617 --> 00:19:34.220 na drugą część na którą 00:19:34.220 --> 00:19:36.548 już państwa zapraszamy będzie 00:19:36.548 --> 00:19:39.479 dotyczyła rozwali celakówny 00:19:39.479 --> 00:19:43.251 bo przecież został wznowiony proces 00:19:43.251 --> 00:19:47.020 który bardzo pozytywnie muska 00:19:47.020 --> 00:19:49.492 tej chwili w środowisku watykańskim 00:19:49.492 --> 00:19:51.036 tak jest jest prowadzone 00:19:51.036 --> 00:19:52.676 co zatwierdzone jest 00:19:52.676 --> 00:19:57.389 heroiczność cnót Rozalii cyrków milowy krok 00:19:57.389 --> 00:20:01.932 i trzeci temat który mam nadzieję też ksiądz 00:20:01.932 --> 00:20:07.926 kanonik przygotuje to ojcu Tadeuszu Kiersztynie 00:20:07.926 --> 00:20:12.341 który niezłomnie wtedy kiedy jeszcze 00:20:12.341 --> 00:20:14.555 wogóle słowo intronizacja Chrystusa 00:20:14.555 --> 00:20:18.838 na króla Polski w Polsce było fopa 00:20:18.838 --> 00:20:23.806 wśród duchownych i wiedzki ojciec Tadeusz Kiersztyn 00:20:23.806 --> 00:20:28.069 zgromadził dokumenty dotyczące Rozalii Celakówny 00:20:28.069 --> 00:20:30.218 żeby była wyniesiona na Utarzy 00:20:30.218 --> 00:20:35.643 i to on jako pierwszy niezłomny dążył do 00:20:35.643 --> 00:20:40.638 intronizacji założył różne środowiska intronizacyjne 00:20:40.638 --> 00:20:42.230 najbardziej uczestniczył 00:20:42.230 --> 00:20:46.520 w krakowskim może ksiądz kanonik 00:20:46.520 --> 00:20:47.806 kilka słów na ten temat 00:20:47.806 --> 00:20:53.105 bo przecież dlaczego ksiądz kanonik 00:20:53.105 --> 00:20:57.742 czuje się i jest upoważniony by mówić na ten temat 00:20:57.742 --> 00:21:01.335 ponieważ ksiądz kanonik od samego początku 00:21:01.335 --> 00:21:03.901 prawie od samego początku 00:21:03.901 --> 00:21:06.700 uczestniczył w tych ruchach które się budziły 00:21:06.700 --> 00:21:08.053 intronizacyjne w Polsce 00:21:08.053 --> 00:21:09.990 szczególnie środowisku krakowskim 00:21:09.990 --> 00:21:14.435 był duchowym duż pasterzem właściwie duż pasterzem 00:21:14.435 --> 00:21:16.948 tych ruchów intronizacyjnych 00:21:16.948 --> 00:21:20.124 i to ksiądz kanonik przecież jeździł na konferencję 00:21:20.124 --> 00:21:23.175 z przygotowanymi wykładami dotyczącymi 00:21:23.175 --> 00:21:26.659 intronizacji Chrystusa króla od Sony teologicznej 00:21:26.659 --> 00:21:30.757 księże kanoniku może kilka słów przeszłości 00:21:30.757 --> 00:21:32.286 jak to było więc może 00:21:32.286 --> 00:21:34.368 dokładniej powiemy gdy będziemy mówić 00:21:34.368 --> 00:21:35.792 o rozalie celach głównych 00:21:35.792 --> 00:21:38.103 ale już dziś warto wspomnieć 00:21:38.103 --> 00:21:41.064 że ona głównie zaczęła te sprawy 00:21:41.064 --> 00:21:44.210 i te starania z chwilą gdy wybuchła wojna 00:21:44.210 --> 00:21:47.121 druga wojna światowa zanikły 00:21:47.121 --> 00:21:50.103 i wszystko zamarło poszło w zapomnienie 00:21:50.103 --> 00:21:53.140 nie było możliwości dokonania intronizacji 00:21:53.140 --> 00:21:57.116 w czasach także powojnych zakaz komuny 00:21:57.116 --> 00:22:00.873 aż do tego czasu a dopiero z zapomnienia tę 00:22:00.873 --> 00:22:04.891 sprawę wyciągnął chcąc Kiersztyn gdy zauważył 00:22:04.891 --> 00:22:07.182 przy innej sprawie po prostu 00:22:07.182 --> 00:22:09.036 biskupie byli przekonani 00:22:09.036 --> 00:22:11.499 że mamy dużo świętobliwych pielegniarek 00:22:11.499 --> 00:22:13.580 a błogosław mało przydałoby się 00:22:13.580 --> 00:22:15.994 który z nich a wiele ich można było uznać 00:22:15.994 --> 00:22:18.052 za błogosławiących świętych 00:22:18.052 --> 00:22:21.123 o cała wreszcie to uzupełnić ten brak no 00:22:21.123 --> 00:22:26.980 i z tego wyboru między innymi patrzy wniosek 00:22:26.980 --> 00:22:30.424 żeby zająć się bliżej rozalio celakówną 00:22:30.424 --> 00:22:33.000 jako świętobliwą pielegniarką 00:22:33.000 --> 00:22:36.621 i ksiądz Kiersztyn jak się zają to Rozalia główną 00:22:36.621 --> 00:22:40.921 i rozważaniami pismami okazało się Rozalia Raka 00:22:40.921 --> 00:22:45.999 nie tylko wizjonerka nie tylko mistyczka ale ma posłanie 00:22:45.999 --> 00:22:50.146 właśnie dotyczące intonacji Chrystusa 00:22:50.146 --> 00:22:56.030 jako króla Polski Rozalia Celakówna wychowania i 00:22:56.030 --> 00:22:59.811 oddawania sercu pan USA mówiło o intonacji serca 00:22:59.811 --> 00:23:02.604 ale bo ostatecznie wiadomo że chodzi tutaj 00:23:02.604 --> 00:23:06.431 o książkiwydoskonale udowadniał że 00:23:06.431 --> 00:23:10.563 interzumy osobę Chrystusy Aka króla 00:23:10.563 --> 00:23:13.012 bo z osobe związane jest prawo 00:23:13.012 --> 00:23:16.053 a przy internizacji przyjmujemy 00:23:16.053 --> 00:23:19.762 wszystkie prawa boże nie tylko akt miłości i to rozwiną 00:23:19.762 --> 00:23:22.812 właśnie ksiądz Kirsty dokonując 00:23:22.812 --> 00:23:25.800 procesu byatyfizykacyjnego Rozalia 00:23:25.800 --> 00:23:29.364 główne w stopniu diecezjalnym to jak 00:23:29.364 --> 00:23:35.332 się zakończyło to przekierowany zostało 00:23:35.332 --> 00:23:38.822 do Rzymu i ostatnio wiadomości wiemy 00:23:38.822 --> 00:23:42.122 że Papierz podpisał fakt o 00:23:42.122 --> 00:23:45.344 heroiczności cnót między innymi 00:23:45.344 --> 00:23:48.403 Rozalii Celakówny to jest milowy krok 00:23:48.403 --> 00:23:51.589 do uznania Batybłogosławioną 00:23:51.589 --> 00:23:55.752 do ratyfikacji teraz tylko należy sprawdzić które 00:23:55.752 --> 00:23:58.070 z tych wydarzeń które miały miejsce 00:23:58.070 --> 00:24:00.874 nadzwyczajnych łask z jej pośrednicy wydanych 00:24:00.874 --> 00:24:02.714 była po prostu cudowna 00:24:02.714 --> 00:24:05.689 gdy ktoś znajdą będzie dalszy krok 00:24:05.689 --> 00:24:10.457 czyli by ratyfikacja Rozalii zerowy bo tak to 00:24:10.457 --> 00:24:12.665 zwykle była 00:24:13.246 --> 00:24:16.860 na koniec jeszcze właściwie 00:24:16.860 --> 00:24:17.911 dużo można by było mówić 00:24:17.911 --> 00:24:20.620 ale wspomnieliśmy profesora Andrea flagę 00:24:20.620 --> 00:24:22.191 a nie wspomnieliśmy również 00:24:22.191 --> 00:24:24.787 bardzo zasłużonego Jozefa 00:24:24.787 --> 00:24:28.991 tureckiego Ureckiego który równie 00:24:29.983 --> 00:24:34.306 również jest zagony i zaangażowany był 00:24:34.306 --> 00:24:36.050 i jest dalej od samego od 00:24:36.050 --> 00:24:38.959 sanyo początku i bardzo też na 00:24:38.959 --> 00:24:41.478 uwagę zasługuje stowarzyszenie Róża 00:24:41.478 --> 00:24:44.686 z Krakowa tak która właściwie to wokół 00:24:44.686 --> 00:24:48.429 tego stowarzyszenia wszystkie 00:24:49.590 --> 00:24:51.207 się dział 00:24:51.207 --> 00:24:53.442 pan je do tego czasu jeszcze działa 00:24:53.442 --> 00:24:55.978 co chwilę jeszcze oświeca te sprawy 00:24:55.978 --> 00:24:59.056 nawet stara się w tym w gazecie warszawskiej 00:24:59.056 --> 00:25:01.657 od czasu do czasu umieścić jakiś artykuł 00:25:01.657 --> 00:25:03.739 i w najbliższych tygodniach na 00:25:03.739 --> 00:25:05.791 pewno taki artykuł się zjawi 00:25:05.791 --> 00:25:08.838 bo skoro narody mają być 00:25:08.838 --> 00:25:12.254 uratowane przez to że przyjmą prawo 00:25:12.254 --> 00:25:15.419 Boże czyli dokonają intronizacji trzeba 00:25:15.419 --> 00:25:18.150 o tym mówić propagować 00:25:18.150 --> 00:25:21.680 żeby jak najwięcej narodów tych to zrobiło 00:25:21.680 --> 00:25:23.267 bo z jednej strony jest 00:25:23.267 --> 00:25:26.487 gdyby decyzja będzie kara boża i następuje 00:25:26.487 --> 00:25:30.603 ale z drugiej miłosierdzie boże ratunek zróbcie 00:25:30.603 --> 00:25:32.336 intolizację przyjmiecie prawo 00:25:32.336 --> 00:25:35.115 Boże będziecie uratowani 00:25:35.115 --> 00:25:37.806 te kraje się te narody się ostoją 00:25:37.806 --> 00:25:39.734 i to warto przypominać 00:25:39.734 --> 00:25:42.612 żeby najwięcej narodów z tego mogło korzystać ale 00:25:42.612 --> 00:25:46.458 ksiądz kanonik skromnie nie chce mówić 00:25:46.458 --> 00:25:51.617 o swojej osobie i udziale w tym jak to wysłał za 00:25:51.617 --> 00:25:57.007 swoje opłacone listy do wszystkich posłów 00:25:57.007 --> 00:25:59.989 w związku ciężekanoniku 00:25:59.989 --> 00:26:04.445 może kilka słów na ten temat jest okazja żeby upublicznić 00:26:04.445 --> 00:26:07.636 on chce że tył publiczna 00:26:07.636 --> 00:26:11.228 i będzie otóż to było wtedy jak była 00:26:11.228 --> 00:26:16.066 jak to pan profesor Flaga przygotował z biskupami 00:26:16.066 --> 00:26:19.444 wszystko uzgodnione jest przebieg nabożeństwa 00:26:19.444 --> 00:26:23.537 ale głównym warunkiem intronizacji główny i dwa że mają 00:26:23.537 --> 00:26:27.341 do dokonać przedstawiciele episkopatu i biskupi 00:26:27.341 --> 00:26:30.760 w obecności przedstawicieli 00:26:30.760 --> 00:26:32.952 najwyższych władz państwowych 00:26:32.952 --> 00:26:34.621 jeżeli tam nie będzie 00:26:34.621 --> 00:26:36.351 najwyższych władz państwowych 00:26:36.351 --> 00:26:38.581 i tonizacja będzie nieważna 00:26:38.581 --> 00:26:41.857 i gdy było wszystko przygotowane okazało się 00:26:41.857 --> 00:26:44.921 że był tam ktoś który celowo zaniedbał 00:26:44.921 --> 00:26:47.416 zaproszenie nie zrobił 00:26:47.416 --> 00:26:49.949 zaproszenia władz państwowych 00:26:49.949 --> 00:26:53.018 na torczystość czyli nie wysłał zaproszenia 00:26:53.018 --> 00:26:56.741 w ostatniej chwili ja się dowiedziałem 00:26:56.741 --> 00:27:00.877 o tym że taka sytuacja zaproszenie doszło 00:27:00.877 --> 00:27:03.067 przedstawiciel władz mówi 00:27:03.067 --> 00:27:04.826 jak nie będzie zaproszenia 00:27:04.826 --> 00:27:07.236 no to nie pójdziemy musi być zaproszenie 00:27:07.236 --> 00:27:09.094 wtedy udałem się do Karkowa 00:27:09.094 --> 00:27:12.107 do tych przedstawicieli 00:27:12.107 --> 00:27:16.570 stowarzyszeń intronizacyjnych udało się wołać 00:27:16.570 --> 00:27:19.379 zaledwie kilka w jednej chwili 00:27:19.379 --> 00:27:22.570 było za mało czasu nie mieliśmy nawet dostępu 00:27:22.570 --> 00:27:23.766 do profesora flagi 00:27:23.766 --> 00:27:27.681 bo on był zajęty na wykładzie a termin gonił 00:27:27.681 --> 00:27:30.718 było wszyscy uznali jednogłośnie 00:27:30.718 --> 00:27:33.068 jak nie będzie wysłane zaproszenie 00:27:33.068 --> 00:27:34.576 nie będzie ład państwowych 00:27:34.576 --> 00:27:36.128 choćby było 100 tysięcy ludzi 00:27:36.128 --> 00:27:39.384 obecnych intoryzacja będzie nieważna no 00:27:39.384 --> 00:27:42.170 i teraz co zrobić najpierw konsternacja 00:27:42.170 --> 00:27:44.632 więc podjęli decyzję taką że 00:27:44.632 --> 00:27:48.476 napisać zadanie było takie dzisiaj ma 00:27:48.476 --> 00:27:51.709 być po południu napisane zaproszenie ułożyć tekst 00:27:51.709 --> 00:27:54.314 w nocy wydrukować 00:27:54.314 --> 00:27:57.837 a jutro przez dziej ma być wszystko wysłane 00:27:57.837 --> 00:28:00.398 bo po jutrze ich będzie zapuściło 00:28:00.398 --> 00:28:04.124 to wszystko udało się zrobić zaproszenie doszło 00:28:04.124 --> 00:28:08.337 i warunek został spełniony intonizacja ważna 00:28:08.337 --> 00:28:10.656 to poda się potwierdza się 00:28:10.656 --> 00:28:13.939 wielką liczbą uczestników no wszelkiego rodzaju 00:28:13.939 --> 00:28:16.935 i księdze i drudzi świeckich biskupów 00:28:16.979 --> 00:28:20.362 co będziemy szóstą rocznicę obchodzić 00:28:20.362 --> 00:28:23.474 już w tym roku pada listopada 00:28:23.900 --> 00:28:28.787 na koniec może chce ofiarować księży kanonikowi 00:28:28.787 --> 00:28:31.921 taką małą publikację rozważania 00:28:31.921 --> 00:28:35.818 tajemnic Różańca świętego a rozważa 00:28:35.818 --> 00:28:44.178 te tajemnice siostra Michaela Pawlik Zofia Pawlik 00:28:44.178 --> 00:28:48.884 która w zielonkach koło Warszawy rezyduje ta 00:28:48.884 --> 00:28:51.340 jest bardzo zasłużoną dla 00:28:51.340 --> 00:28:54.362 sprawy katolickiej tak to nazwiemy 00:28:54.362 --> 00:28:58.077 bo jest sługa Boża można powiedzieć 00:28:58.077 --> 00:29:03.107 ale książka jest książeczka o to trudno 00:29:03.107 --> 00:29:06.089 w zależności może nie jest obszerna 00:29:06.089 --> 00:29:10.984 ale gatunkowo jest to jest wielka katecheza 00:29:10.984 --> 00:29:14.136 lub podzielona na 20 części takich małych w 00:29:14.136 --> 00:29:19.005 katechez faktycznie są to rozważania tajemnic 00:29:19.005 --> 00:29:24.063 różańcowych zaopatrzona ta książeczka jest proszę bardzo 00:29:25.495 --> 00:29:27.490 internat 00:29:27.490 --> 00:29:29.928 imprimatur nie piszę dosłownie imprimatur 00:29:29.928 --> 00:29:32.892 ale zgoda jest tutaj księdza biskupa 00:29:32.892 --> 00:29:35.511 jego eminencji księdza biskupa Jarosa 00:29:35.511 --> 00:29:40.901 który dopuszcza do druku to jest na wstępie 00:29:40.901 --> 00:29:45.359 doktor Aldona ci porosa doktor nauk prawnych 00:29:45.359 --> 00:29:48.589 publicysta naszego dziennika piękny wstęp zaopatrzyła 00:29:48.589 --> 00:29:50.628 oprócz rozważań 00:29:50.628 --> 00:29:54.182 dlaczego ja tak to mówię wogóle bo są w tej książce 00:29:54.182 --> 00:29:57.617 również zdjęcia tajemnicy tajemnic różańcowych 00:29:57.617 --> 00:30:00.304 czyli jest do patrzenia 00:30:00.304 --> 00:30:04.084 do czytania ten ten różaniec święty 00:30:04.084 --> 00:30:07.788 a tajemnice moim skromnym udziałem powstały 00:30:07.788 --> 00:30:13.025 w ciągu ostatnich dwóch lat które mają tworzyć 00:30:13.025 --> 00:30:16.689 to są tajemnice różańca świętego 00:30:16.689 --> 00:30:21.906 które mają tworzyć ogród różańcowy wokół kopi 00:30:21.906 --> 00:30:27.414 kapliczki gietrzwałdzkiej która idea 00:30:27.414 --> 00:30:29.217 powstawania tych kapliczek gietrzwałdzkich 00:30:29.217 --> 00:30:31.765 też powstała dwa lata temu mam nadzieję 00:30:31.765 --> 00:30:34.104 że zdążymy 150 kapliczek 00:30:34.104 --> 00:30:37.636 na 100 pięćdziesięciolecie objawień Gierki 00:30:37.636 --> 00:30:40.563 także też ta idea dziś tam w Polsce 00:30:41.422 --> 00:30:45.606 trwa myślę że zdążymy jeszcze jest 5 lat 00:30:45.606 --> 00:30:50.771 także może się tak że przekazuje bardzo serdecznie 00:30:52.378 --> 00:30:53.959 a dziś 00:30:53.959 --> 00:30:56.359 i ale to musimy przypomnić że autorem 00:30:56.359 --> 00:30:58.975 tych rysunków jest właśnie 00:30:58.975 --> 00:31:02.733 dwa skończyś mają 77 ceny 00:31:02.733 --> 00:31:05.292 77 centymetrów to jest na prośbę 00:31:05.292 --> 00:31:08.201 bo zmieniłem bo były troszkę inne Sesiidae 5 00:31:08.201 --> 00:31:12.277 ale koomim na siedziskiem mają 00:31:12.277 --> 00:31:13.908 być i musiałem zmieniać 00:31:13.908 --> 00:31:16.760 pierwsze te tajemnice oprócz Jedlicza mam nadzieję 00:31:16.760 --> 00:31:20.153 że w niedługim czasie będą wiedli na wokół kapliczki 00:31:20.153 --> 00:31:24.223 ale też będą w szosach gdzie książka 00:31:24.223 --> 00:31:28.000 tworzy wspaniałe Ateny Roztocza też jako 00:31:28.000 --> 00:31:31.192 jako takie epicentrum katolicyzmu 00:31:31.192 --> 00:31:33.696 w Europie co daj Boże 00:31:33.696 --> 00:31:36.558 żeby jak najszybciej udało mu się zakończyć 00:31:36.558 --> 00:31:38.990 i wszystkie przy część proszę 00:31:38.990 --> 00:31:40.670 z panem Bogiem
Libor Halik
Transcript po polsku automatycznie WEBVTT 00:00:00.652 --> 00:00:04.676 witamy wszystkim bardzo serdecznie 00:00:04.676 --> 00:00:11.910 ten skwarny czerwcowy dzień su bardo słonecznych 00:00:11.910 --> 00:00:16.358 jest prawno a powodem żeby się spotkać 00:00:16.358 --> 00:00:24.977 z państwem jest ksiądz kanonik Eugeniusz miłość 00:00:24.977 --> 00:00:27.619 emerytowany duchowny 00:00:27.619 -…More
Transcript po polsku automatycznie WEBVTT 00:00:00.652 --> 00:00:04.676 witamy wszystkim bardzo serdecznie 00:00:04.676 --> 00:00:11.910 ten skwarny czerwcowy dzień su bardo słonecznych 00:00:11.910 --> 00:00:16.358 jest prawno a powodem żeby się spotkać 00:00:16.358 --> 00:00:24.977 z państwem jest ksiądz kanonik Eugeniusz miłość 00:00:24.977 --> 00:00:27.619 emerytowany duchowny 00:00:27.619 --> 00:00:29.828 no to będę 00:00:29.828 --> 00:00:35.702 w tym roku obchodzi Sześdziesiąlecie kapłaństwa jest okazja 00:00:35.702 --> 00:00:38.023 żeby pogratulować 00:00:38.023 --> 00:00:40.245 tak pięknego el 00:00:40.387 --> 00:00:46.227 tego duszpasterza w różnych parafiach i zyczymy jeszcze 00:00:46.227 --> 00:00:50.133 duży obfitych łask bożych 00:00:50.133 --> 00:00:53.984 przy tej okazji od a tematem 00:00:53.984 --> 00:00:57.225 który nas sprowadził tutaj 00:00:57.225 --> 00:01:03.066 jest intronizacja Chrystusa na króla Polski 00:01:03.066 --> 00:01:08.684 ja tylko na wstępie zanim ks kanonik 00:01:08.684 --> 00:01:13.172 weźmie ster w swoje ręce pokażę 00:01:13.172 --> 00:01:21.006 tylko że ten proble w Polsce istnieje od dawna 00:01:21.006 --> 00:01:25.936 w różnych gremiach społecznych katolickich 00:01:25.936 --> 00:01:28.444 różnie jest interpretowany jest 00:01:28.444 --> 00:01:31.380 bardzo dużo nieścisłości 00:01:31.847 --> 00:01:37.845 pokaż tylko że niektóre grupy intronizacyjne a 00:01:37.845 --> 00:01:41.501 szczególnie to środowisko krakowskie pod 00:01:41.509 --> 00:01:51.680 pod kierownictwem profesora Reja flagi zjednoczył profesor 00:01:51.680 --> 00:01:54.413 wszystkie te stowarzyszenia intronizacyjne 00:01:54.413 --> 00:01:59.319 i między innymi od kilku lat wydaje biuletyn król 00:01:59.319 --> 00:02:00.647 na okres ten który pokazuje 00:02:00.647 --> 00:02:03.528 to jest pierwszy biuletyn 00:02:05.329 --> 00:02:07.841 dwa tysiące dwudziestym roku 00:02:07.841 --> 00:02:10.999 doszło do właśnie zrzeszenia 00:02:10.999 --> 00:02:13.604 wszystkich stowarzyszeń tronizacjnych 00:02:13.604 --> 00:02:15.184 to jest pierwszy bilety 00:02:15.184 --> 00:02:18.023 to jest drugi biuletyn już taki bardziej obszerny 00:02:18.023 --> 00:02:22.403 gdzie historia jest podana to jest dwudziestego 00:02:22.403 --> 00:02:25.648 roku i trzeci z zeszłego 00:02:25.648 --> 00:02:30.362 roku numer 3 król nam Kryste z dwa tysiące piku 00:02:30.362 --> 00:02:33.985 gdzieś one krążą jeśli to ze zainteresowany 00:02:33.985 --> 00:02:37.074 to można sobie poczytać jest 00:02:37.074 --> 00:02:38.735 samorządna polska numer 13 00:02:38.735 --> 00:02:41.041 tylko jeden wziąłem który też był poświęcony 00:02:41.041 --> 00:02:43.530 jeszcze przed intronizacją 00:02:43.530 --> 00:02:46.444 i jest wydana pięknie książka 00:02:46.444 --> 00:02:49.237 niepodległa polska królestwem Chrystusa 00:02:49.237 --> 00:02:53.613 bardzo Krak uwagi wyniki dwa tysiące 18 roku 00:02:53.613 --> 00:02:57.615 też retrospekcja retrospektywa 00:02:57.615 --> 00:03:02.232 tego wszystkiego co się do tej pory działo 00:03:02.232 --> 00:03:06.568 tyle tytułem wstępu oddaję księdzu kanonikowi 00:03:06.568 --> 00:03:11.159 głos zamieniamy się słuch 00:03:11.159 --> 00:03:16.114 intronizacja intronizacja staje się tematem 00:03:16.114 --> 00:03:18.687 coraz bardziej aktualnym 00:03:18.687 --> 00:03:22.540 co to jest skąd się to wzięło chciałem 00:03:22.540 --> 00:03:25.374 to wyjaśnić w sposób zrozumiały 00:03:25.374 --> 00:03:27.086 dla normalnego człowieka 00:03:27.086 --> 00:03:30.801 który zajęty swoją pracą nie ma czasu na to 00:03:30.801 --> 00:03:33.511 by zajmować się tymi sprawami 00:03:33.511 --> 00:03:36.340 wiele rzeczy można wyjaśnić 00:03:36.340 --> 00:03:40.146 tylko przez podobieństwa czyli 00:03:40.146 --> 00:03:45.293 do wypadków które już miały miejsce zacznijmy 00:03:45.293 --> 00:03:48.626 od spraw dawnych powszechnie znanych 00:03:48.626 --> 00:03:50.794 pan Bóg stworzył świat 00:03:50.794 --> 00:03:54.011 i puścił go w bieg według dwóch praw 00:03:54.011 --> 00:03:59.110 pierwsze to prawo przyrody dla wszystkich stworzeń 00:03:59.110 --> 00:04:02.878 i drugie prawo moralne czyli prawo boże 00:04:02.878 --> 00:04:06.068 dla człowieka ponieważ to 00:04:06.068 --> 00:04:08.634 dał człowiekowi wolną wolę 00:04:08.634 --> 00:04:10.404 czyli możliwość czynienia 00:04:10.404 --> 00:04:12.586 dobra lub zła by mógł czyniąc 00:04:12.586 --> 00:04:15.640 dobrze zasłużyć na wieczną nagrodę 00:04:15.640 --> 00:04:19.947 pan Bóg nie przestał światem opiekować się 00:04:19.947 --> 00:04:23.136 tylko podtrzymuje go w istnieniu 00:04:23.136 --> 00:04:26.570 nie przestał też opiekować się człowiekiem 00:04:26.570 --> 00:04:30.717 w wyjątkowych sytuacjach gdy prawo boże przestaje 00:04:30.717 --> 00:04:33.648 być przestrzegane upominam 00:04:33.648 --> 00:04:37.031 za pośrednictwem wybranych przez siebie ludzi 00:04:37.031 --> 00:04:40.122 i wskazuje co należy czynić 00:04:40.122 --> 00:04:43.519 by uniknąć nieszczęść czyli kari 00:04:43.519 --> 00:04:48.124 zwykle pmbok daje dwie możliwości dwa rozwiązania 00:04:48.124 --> 00:04:52.188 czyli załatwienia problemów na pierwszym miejscu 00:04:52.188 --> 00:04:56.945 pmbok stawia załatwienia sposób religijny boży 00:04:56.945 --> 00:05:00.998 bezbolesny i bardzo skuteczny a 00:05:00.998 --> 00:05:06.002 drugi sposób jest równie skuteczny ale bardzo bolesny 00:05:06.002 --> 00:05:10.930 ponieważ dla człowiekowi wolną wolę i uwzględniają 00:05:10.930 --> 00:05:15.051 podjęcie decyzji w dużej mierze uzależnił 00:05:15.051 --> 00:05:17.562 od postępowania ludzi 00:05:17.562 --> 00:05:23.706 od wodza religijnego lub całego narodu wyznaczył też czas 00:05:23.706 --> 00:05:27.616 w którym religijne rozwiązanie ma być dokonane 00:05:27.616 --> 00:05:30.554 jest cierpliwy czeka długo 00:05:30.554 --> 00:05:33.184 gdy w tym czasie religijne załatwienie 00:05:33.184 --> 00:05:35.764 sprawy nie zostaje wykonane 00:05:35.764 --> 00:05:40.900 wówczas pan Bóg dopuszcza to drugie czyli bardzo bolesne 00:05:40.900 --> 00:05:45.217 aby to zrozumieć należy poparzyć jak to się działo 00:05:45.217 --> 00:05:48.390 na przestrzeni dziejów zacznijmy 00:05:48.390 --> 00:05:51.050 od wspomnienia czasu potopów 00:05:51.050 --> 00:05:53.561 mieszkańcy Ziemi wiedzieli 00:05:53.561 --> 00:05:56.635 że ich postępowanie nie jest najlepsze 00:05:56.635 --> 00:06:00.317 i mieli czas na poprawę swojego życia 00:06:00.317 --> 00:06:03.643 Noe budował Arkę 100 lat 00:06:03.643 --> 00:06:07.920 czyli bardzo długo ludzie o tym wiedzieli poprawy 00:06:07.920 --> 00:06:10.327 nie było przyszło to drugie 00:06:10.327 --> 00:06:14.595 bolesne rozwiązanie Tyli potop uratował się 00:06:14.595 --> 00:06:18.219 tylko nowe w swej arce czasy 00:06:18.219 --> 00:06:21.194 Niniwy zapowiedź zniszczenia 00:06:21.194 --> 00:06:25.743 jeszcze 40 dni a Niniwa będzie zniszczona 00:06:25.743 --> 00:06:28.916 mieszkańcy natychmiast podjęli 00:06:28.916 --> 00:06:32.127 religijne rozwiązanie pokutę 00:06:32.127 --> 00:06:35.268 i nie było walki wzajemnego zabijania się 00:06:35.268 --> 00:06:40.373 niszczenia burzenia Niniwa została ocalona 00:06:40.373 --> 00:06:45.542 czasy sodowej Gomorii mieszkańcy przebrali miarę 00:06:45.542 --> 00:06:49.155 w czynieniu zła warunkiem ocalenia 00:06:49.155 --> 00:06:54.243 była niewielka grupa ludzi uczciwych wystarczyłoby 00:06:54.243 --> 00:06:57.506 10 osób ale i tych zabrakło 00:06:57.506 --> 00:07:01.624 nie było ratunku miasta zostały zniszczone 00:07:01.624 --> 00:07:05.067 lot z żoną mógł się ratować 00:07:05.067 --> 00:07:09.746 tylko jedynie ucieczką a w nowszych czasach 00:07:09.746 --> 00:07:13.996 gdy we Francji kwit katolicyzm władza była 00:07:13.996 --> 00:07:17.539 w rękach ludzi wierzących ale 00:07:17.539 --> 00:07:22.516 ale powstawały już grupy niewierzących nawołujące 00:07:22.516 --> 00:07:27.418 do odłączenia kościoła od państwa legalizację 00:07:27.418 --> 00:07:31.559 rozwodów i tak dalej zbliżały się czasy rewolucji 00:07:31.559 --> 00:07:36.150 król francuski Ludwik szesnasty otrzymał polecenie 00:07:36.150 --> 00:07:38.793 by oddać Francję w opiekę 00:07:38.793 --> 00:07:41.667 najświętszego serca pana Jezusa 00:07:41.667 --> 00:07:44.560 wówczas nastąpił rozwój Francji 00:07:44.560 --> 00:07:47.157 i Francja stanie się potęgą 00:07:47.157 --> 00:07:50.715 to było religijne rozwiązanie 00:07:50.715 --> 00:07:53.714 jeśli tego nie zrobi nastąpi 00:07:53.714 --> 00:07:56.521 rewolucja prześladowanie katolików 00:07:56.521 --> 00:07:59.404 król francuski zbyt długo 00:07:59.404 --> 00:08:03.271 zwlekał nastała rewolucja został 00:08:03.271 --> 00:08:06.445 pozbawiony władzy królewskiej dopiero 00:08:06.445 --> 00:08:09.412 jako zwykły obywatel oddał Francję 00:08:09.412 --> 00:08:14.448 w opiekę w sercu Pausa ale już było za późno 00:08:14.448 --> 00:08:19.060 taki akt nie miał żadnego znaczenia więc przyszły 00:08:19.060 --> 00:08:21.378 krwawe prześladowane wojny 00:08:21.378 --> 00:08:25.422 i inne nieszczęścia czasy nam bliskie 00:08:25.422 --> 00:08:28.633 siostra Faustyna otrzymała polecenie 00:08:28.633 --> 00:08:32.545 by szerzyć kult miłosierdzia bożego świat 00:08:32.545 --> 00:08:36.053 zbyt daleko odszedł od Boga groził wybuch 00:08:36.053 --> 00:08:37.978 trzeciej wojny światowej 00:08:37.978 --> 00:08:41.065 już przy pomocy broni nuklearnej 00:08:41.065 --> 00:08:43.202 marszałkowie rosyjscy byli 00:08:43.202 --> 00:08:45.345 doskonały miejscami wojennymi 00:08:45.345 --> 00:08:48.272 i mieli tak przygotowany atak 00:08:48.272 --> 00:08:51.894 że zachód nie miał szans obrony 00:08:51.894 --> 00:08:55.851 od wielkiej kary chuchronić go mogło 00:08:55.851 --> 00:08:59.547 tylko miłosierdzie boże trzeba 00:08:59.547 --> 00:09:03.510 o nie prosić na szczęście nabożeństwo 00:09:03.510 --> 00:09:06.841 do miłosierdzia bożego rozszerzyła się 00:09:06.841 --> 00:09:12.649 po całym świecie i sprawa została rozwiązana 00:09:12.649 --> 00:09:17.623 w sposób religijny pan Bóg okazał swe miłosierdzie 00:09:17.623 --> 00:09:22.659 wojna nie wybuchła a związek radziecki rozpadł się 00:09:22.659 --> 00:09:24.832 bez walki 00:09:24.832 --> 00:09:30.379 jak to było możliwe aby to osiągnąć Pabu posłużył się 00:09:30.379 --> 00:09:34.378 tylko jednym człowiekiem Ryszardem Kuklińskim 00:09:34.378 --> 00:09:36.622 który o stanie przygotowania 00:09:36.622 --> 00:09:40.497 radzieckiej armii poinformował kogo trzeba 00:09:40.497 --> 00:09:44.513 ci w odpowiedzi zrobili to co powinni 00:09:44.513 --> 00:09:48.706 gdy się o tym dowiedzieli marszałkowie radzieccy 00:09:48.706 --> 00:09:53.598 doszli do wniosku że w takiej sytuacji wojna nie ma sensu 00:09:53.598 --> 00:09:57.747 i atomowej wojny światowej nie było 00:09:57.747 --> 00:10:01.713 należy też wspomnieć polecenie Fatimy 00:10:01.713 --> 00:10:05.037 by papier w łączności z biskupami 00:10:05.037 --> 00:10:08.358 całego świata poświęcił Rosję 00:10:08.358 --> 00:10:11.536 w opiekę udaje święty Bari Panny 00:10:11.536 --> 00:10:16.000 wówczas Orsa nawróci się i nastanie pokój 00:10:16.000 --> 00:10:19.249 to jest rozwiązanie religijne 00:10:19.249 --> 00:10:22.144 jeżeli papierz tego nie zrobi 00:10:22.144 --> 00:10:24.987 czyli czas rozwiązania bezskutecznie 00:10:24.987 --> 00:10:28.405 przepremie wówczas nastąpi 00:10:28.405 --> 00:10:31.825 drugie rozwiązanie Rosja rozszerzy 00:10:31.825 --> 00:10:34.844 swe błędy na cały świat wywoła 00:10:34.844 --> 00:10:38.420 nowe wojny i prześladowanie kościoła 00:10:38.420 --> 00:10:41.195 niestety żaden z papierzy tego 00:10:41.195 --> 00:10:44.805 nie zrobił próbowali oddać w opiekę mat 00:10:44.805 --> 00:10:49.513 najwięcej cały świat ale zrobili to bez wymienienia Rosji 00:10:49.513 --> 00:10:54.848 a to nie wystarczało rosyjskie czyli komunistyczne 00:10:54.848 --> 00:10:56.971 błędy rozszerzyły się 00:10:56.971 --> 00:11:00.623 na cały świat powstało ogólnoświatowe 00:11:00.623 --> 00:11:03.833 coraz większe prześladowanie kościoła 00:11:03.833 --> 00:11:06.630 polecenia z Fatimy siostra 00:11:06.630 --> 00:11:11.765 Łucja uzupełniła słowami oni to zrobią 00:11:11.765 --> 00:11:16.011 ale będzie za późno tego spóźnionego 00:11:16.011 --> 00:11:18.239 wydarzenia byliśmy wszyscy świadkami 00:11:18.239 --> 00:11:21.792 dwudziestego piątego marca dwutysięcznego 00:11:21.792 --> 00:11:26.037 dwudziestego roku biskupi całego świata razem 00:11:26.037 --> 00:11:28.470 ze swymi wiernymi oddali Rosję 00:11:28.470 --> 00:11:31.804 i Ukrainę w opiece Macy najświętszej 00:11:31.804 --> 00:11:35.096 niestety miesiąc wcześniej dwudziestego 00:11:35.096 --> 00:11:38.242 czwartego lutego dwutysięcznego 00:11:38.242 --> 00:11:41.316 drugiego roku powstał konflikt 00:11:41.316 --> 00:11:44.320 pomiędzy Ukrainą a Rosją 00:11:44.320 --> 00:11:46.897 akt oddania Rosji w Oblokę 00:11:46.897 --> 00:11:50.924 Macji bożej został dokonany za późno 00:11:50.924 --> 00:11:53.424 jaki będzie dalszy przebieg 00:11:53.424 --> 00:11:56.322 historii tego nikt nie wie można 00:11:56.322 --> 00:11:58.902 się tylko domyślać na podstawie wizyty 00:11:58.902 --> 00:12:02.970 jaką otrzymała Rozalia Celakówna 00:12:02.970 --> 00:12:06.555 w między czasie mamy kolejny 00:12:06.555 --> 00:12:11.160 wątek Polski gdy zbliżał się czas drugiej 00:12:11.160 --> 00:12:15.454 wojny światowej Rozalia Celówna otrzymała wizję 00:12:15.454 --> 00:12:20.022 tych nieszczęść tego kataklizmu można było uniknąć 00:12:20.022 --> 00:12:23.437 ale trzeba było dokonać aktu religijnego 00:12:23.437 --> 00:12:27.091 konieczne było aby przedstawicieli z upów polskich 00:12:27.091 --> 00:12:30.133 dokonał intronizacji Chrystusa króla 00:12:30.133 --> 00:12:32.210 wówczas wojny nie będzie 00:12:32.210 --> 00:12:35.564 czyli Niemcy nie napadną na Polskę 00:12:35.564 --> 00:12:39.669 z tą prośbą w imieniu Rozalii Celakówny zwróciły się 00:12:39.669 --> 00:12:44.188 do kardynała Hlonda powiednia Celakówny 00:12:44.188 --> 00:12:46.715 także ojcowie Pauliny z jasnej Góry 00:12:46.715 --> 00:12:48.800 gdy te prośby nie przyniosły 00:12:48.800 --> 00:12:50.955 skutku Rozalia Celakówna 00:12:50.955 --> 00:12:53.667 dotarła sama do kardynała i prosiła 00:12:53.667 --> 00:12:59.002 o dokonanie intronizacji bo jeszcze jest czas 00:12:59.002 --> 00:13:03.798 kardynał prośby nie uwzględnił intronizacji 00:13:03.798 --> 00:13:07.086 nie dokonał religijne rozwiązanie 00:13:07.086 --> 00:13:10.477 zostało zlekceważone nastąpiło 00:13:10.477 --> 00:13:13.362 drugie bolesne rozwiązanie 00:13:13.362 --> 00:13:16.026 Niemcy napadli na Polskę 00:13:16.026 --> 00:13:20.283 i rozpoczęła się wojna światowa 00:13:20.283 --> 00:13:25.871 z rzeczą milionów ludzi to kryteria z tajemnica 00:13:25.871 --> 00:13:29.357 na jakiej podstawie Rozalia mogła twierdzić 00:13:29.357 --> 00:13:31.795 że jeszcze dziś jest czas 00:13:31.795 --> 00:13:36.621 dlaczego od tak drobnej rzeczy zależą tak ważne sprawy 00:13:36.621 --> 00:13:40.726 Rozalia tych szczegółów nie znała miała 00:13:40.726 --> 00:13:44.667 tylko wizję ale wystarczyło spełnić warunki 00:13:44.667 --> 00:13:48.879 jakie by wizji polecono i wojny by nie było 00:13:48.879 --> 00:13:52.040 tę tajemnicę dużo później 00:13:52.040 --> 00:13:56.150 rozszyfrowali historycy i stwierdzili 00:13:56.150 --> 00:13:59.419 że zwolni zwolennikiem wojny był 00:13:59.419 --> 00:14:03.814 tylko Adolf Hitler który był przy władzy 00:14:03.814 --> 00:14:07.204 generałowie niemieccy byli 00:14:07.204 --> 00:14:10.464 przeciwnikami rozpoczynania wojny 00:14:10.464 --> 00:14:13.001 bo zdawali sobie sprawę z tego 00:14:13.001 --> 00:14:16.404 że z całym światem Niemcy wojny nie wygrają 00:14:16.404 --> 00:14:20.410 tylko poniosą sromotną klęskę 00:14:20.410 --> 00:14:25.571 w tym czasie był przygotowany zamach na Hitlera 00:14:25.571 --> 00:14:28.970 by zlikwidować zwolennika wojny 00:14:28.970 --> 00:14:33.178 gdyby była modlitwa czyni intronizacja 00:14:33.178 --> 00:14:37.620 a więc rozwiązanie religijne zamach by się udał 00:14:37.620 --> 00:14:41.168 i do władzy doszli by zwolennicy pokoju 00:14:41.168 --> 00:14:45.314 ponieważ ten warunek z wizji nie został spełniony 00:14:45.314 --> 00:14:49.318 brakło pomocy bożej zamach się nie udał 00:14:49.318 --> 00:14:53.637 i przy władzy utrzymali się zwolennicy wojny 00:14:53.637 --> 00:14:58.878 wkrótce na rozkaz Hitlera Niemcy napadli 00:14:58.878 --> 00:15:01.698 na Polskę i rozpoczęła się 00:15:01.698 --> 00:15:06.176 druga wojna światowa czyli nastąpiło 00:15:06.717 --> 00:15:12.644 drugi sposób rozwiązania historia się nie kończy 00:15:12.644 --> 00:15:16.730 według wizji Rozalii Celakówny przed nami jest 00:15:16.730 --> 00:15:20.023 kolejny kataklizm ponieważ 00:15:20.023 --> 00:15:23.099 religijnego aktu poświęcenia Rosji 00:15:23.099 --> 00:15:25.558 i Ukrainy w opieki matki bożej 00:15:25.558 --> 00:15:27.657 dokonano jak twierdzić 00:15:27.657 --> 00:15:31.764 siostra za późno należy przypuszczać 00:15:31.764 --> 00:15:36.676 że bieg historii nastąpi według drugiej wersji 00:15:36.676 --> 00:15:40.755 czyli według kataklizmów zginie 00:15:40.755 --> 00:15:44.784 wiele narodów a ostają się tylko te narody 00:15:44.784 --> 00:15:48.841 które dokonają intronizacji Chrystusa króla 00:15:48.841 --> 00:15:52.167 w całym tego słowa znaczeniu 00:15:52.167 --> 00:15:55.899 Polska jest w tym szczęśliwym położeniu 00:15:55.899 --> 00:15:59.404 że starania o intronizację rozpoczęte 00:15:59.404 --> 00:16:03.022 przez Racya główną w 1000 dziedzie 00:16:03.022 --> 00:16:05.828 roku udało się przeprowadzić 00:16:05.828 --> 00:16:08.472 dziewiętnastego listopada 00:16:08.472 --> 00:16:13.320 dwutysięcznego roku w Krakowie Łagiewnikach 00:16:13.320 --> 00:16:15.869 w sposób przekraczający 00:16:15.869 --> 00:16:18.667 wszelkie potrzebne warunki konieczne 00:16:18.667 --> 00:16:23.128 do uznania ważności aktu intronizacji Chrystusa 00:16:23.128 --> 00:16:27.421 jako króla i pana w Łagiewnikach wzięło 00:16:27.421 --> 00:16:29.401 pięćdziesięciu biskupów 00:16:29.401 --> 00:16:33.290 1000 księży przedstawiciele władz państwowych 00:16:33.290 --> 00:16:35.681 na tyle z prezydentem Andrzejem Dudą 00:16:35.681 --> 00:16:39.434 około 140 tysięcy wiernych 00:16:39.496 --> 00:16:43.434 co to jest intronizacja to nie 00:16:43.434 --> 00:16:44.963 jest wprowadzenie Chrystusa 00:16:44.963 --> 00:16:47.810 na tron nadawany chrystusowi władzy 00:16:47.810 --> 00:16:50.831 bo Chrystus miał władzy od samego początku 00:16:50.831 --> 00:16:52.788 sam powiedział dana mi jest 00:16:52.788 --> 00:16:55.563 wszelka władza na niebie i na ziemi 00:16:55.563 --> 00:16:59.709 intonacja to jest przyjęcie władzy Chrystusa 00:16:59.709 --> 00:17:03.841 i podporządkowanie się w każdej sytuacji 00:17:03.841 --> 00:17:07.053 czyli w pełni tego słowa znaczeniu 00:17:07.053 --> 00:17:10.857 albo inaczej internizacja to przyjęcie 00:17:10.857 --> 00:17:15.154 bożych przykazań i podporządkowanie się im 00:17:15.154 --> 00:17:18.024 to jest bardzo ważne dzisiaj 00:17:18.024 --> 00:17:21.220 gdy wprowadza się przepisy prawne niezgodne 00:17:21.220 --> 00:17:25.759 ze zdrowym rozsądkiem propagujące rozmaite zboczenia 00:17:25.759 --> 00:17:29.118 więc nie zgodne z przykazaniami bożymi chce 00:17:29.118 --> 00:17:32.032 się nawet wprowadzić prawo 00:17:32.032 --> 00:17:36.012 jako obowiązujące do zabijania 00:17:36.012 --> 00:17:40.510 ponieważ mało krajów dokonało intronizacji 00:17:40.510 --> 00:17:43.781 a słowo zapowiadane rozpoczęło się 00:17:43.781 --> 00:17:46.031 od dwudziestego czwartego lutego 00:17:46.031 --> 00:17:49.949 1000 roku należy nawoływać 00:17:49.949 --> 00:17:52.223 wszystkie katolickie narody 00:17:52.223 --> 00:17:55.228 by na wzór Polski jak najszybciej 00:17:55.228 --> 00:17:58.164 dokonały intronizacji Chrystusa 00:17:58.164 --> 00:18:02.046 jako swojego króla bo czas jest krótki 00:18:02.046 --> 00:18:04.549 podobny jak w Sodomie i Gomorze 00:18:04.549 --> 00:18:06.840 gdy aniołowie w ostatniej chwili 00:18:06.840 --> 00:18:09.654 przed katastrofą chwycili Lota za ręce 00:18:09.654 --> 00:18:12.343 i wyprowadzili z miasta 00:18:12.343 --> 00:18:15.633 ostatecznie splotły się ze sobą 00:18:15.633 --> 00:18:20.915 dwie wizje fatimska tycząca ofiarowania Rosji 00:18:20.915 --> 00:18:22.560 w opieki o matce bożej 00:18:22.560 --> 00:18:26.026 o której USA powiedziała oni to zrobią 00:18:26.026 --> 00:18:29.144 ale będzie za późno splata się 00:18:29.144 --> 00:18:31.238 ta wizja z rewizją Rosji Cela 00:18:31.238 --> 00:18:35.690 głównych tyczącej intronizacji ostają się 00:18:35.690 --> 00:18:40.415 tylko te narody które dokonają intronizacji 00:18:40.415 --> 00:18:44.379 w krajach w których jeszcze nie padają bomby 00:18:44.379 --> 00:18:47.534 należy na wzór Polski dokonać 00:18:47.534 --> 00:18:50.357 jak najszybciej intronizacji 00:18:50.357 --> 00:18:53.935 z rozalią Cela główną można mówić 00:18:53.935 --> 00:18:58.291 jeszcze dziś jest czas ostoją się 00:18:58.291 --> 00:19:03.338 tylko te narody które dokonają intronizacji 00:19:04.492 --> 00:19:08.763 wielki Bóg zapłać księży kanoników 00:19:11.460 --> 00:19:14.125 ja tylko mogę 00:19:14.310 --> 00:19:20.576 jesz ze zapowiedzieć że tą pierwszą częścią otwieramy 00:19:20.576 --> 00:19:24.111 temat intronizacji Chrystusa na króla 00:19:24.111 --> 00:19:27.203 no piękny podłoży historycz 00:19:27.203 --> 00:19:31.617 się przedstawił fa natomiast 00:19:31.617 --> 00:19:34.220 na drugą część na którą 00:19:34.220 --> 00:19:36.548 już państwa zapraszamy będzie 00:19:36.548 --> 00:19:39.479 dotyczyła rozwali celakówny 00:19:39.479 --> 00:19:43.251 bo przecież został wznowiony proces 00:19:43.251 --> 00:19:47.020 który bardzo pozytywnie muska 00:19:47.020 --> 00:19:49.492 tej chwili w środowisku watykańskim 00:19:49.492 --> 00:19:51.036 tak jest jest prowadzone 00:19:51.036 --> 00:19:52.676 co zatwierdzone jest 00:19:52.676 --> 00:19:57.389 heroiczność cnót Rozalii cyrków milowy krok 00:19:57.389 --> 00:20:01.932 i trzeci temat który mam nadzieję też ksiądz 00:20:01.932 --> 00:20:07.926 kanonik przygotuje to ojcu Tadeuszu Kiersztynie 00:20:07.926 --> 00:20:12.341 który niezłomnie wtedy kiedy jeszcze 00:20:12.341 --> 00:20:14.555 wogóle słowo intronizacja Chrystusa 00:20:14.555 --> 00:20:18.838 na króla Polski w Polsce było fopa 00:20:18.838 --> 00:20:23.806 wśród duchownych i wiedzki ojciec Tadeusz Kiersztyn 00:20:23.806 --> 00:20:28.069 zgromadził dokumenty dotyczące Rozalii Celakówny 00:20:28.069 --> 00:20:30.218 żeby była wyniesiona na Utarzy 00:20:30.218 --> 00:20:35.643 i to on jako pierwszy niezłomny dążył do 00:20:35.643 --> 00:20:40.638 intronizacji założył różne środowiska intronizacyjne 00:20:40.638 --> 00:20:42.230 najbardziej uczestniczył 00:20:42.230 --> 00:20:46.520 w krakowskim może ksiądz kanonik 00:20:46.520 --> 00:20:47.806 kilka słów na ten temat 00:20:47.806 --> 00:20:53.105 bo przecież dlaczego ksiądz kanonik 00:20:53.105 --> 00:20:57.742 czuje się i jest upoważniony by mówić na ten temat 00:20:57.742 --> 00:21:01.335 ponieważ ksiądz kanonik od samego początku 00:21:01.335 --> 00:21:03.901 prawie od samego początku 00:21:03.901 --> 00:21:06.700 uczestniczył w tych ruchach które się budziły 00:21:06.700 --> 00:21:08.053 intronizacyjne w Polsce 00:21:08.053 --> 00:21:09.990 szczególnie środowisku krakowskim 00:21:09.990 --> 00:21:14.435 był duchowym duż pasterzem właściwie duż pasterzem 00:21:14.435 --> 00:21:16.948 tych ruchów intronizacyjnych 00:21:16.948 --> 00:21:20.124 i to ksiądz kanonik przecież jeździł na konferencję 00:21:20.124 --> 00:21:23.175 z przygotowanymi wykładami dotyczącymi 00:21:23.175 --> 00:21:26.659 intronizacji Chrystusa króla od Sony teologicznej 00:21:26.659 --> 00:21:30.757 księże kanoniku może kilka słów przeszłości 00:21:30.757 --> 00:21:32.286 jak to było więc może 00:21:32.286 --> 00:21:34.368 dokładniej powiemy gdy będziemy mówić 00:21:34.368 --> 00:21:35.792 o rozalie celach głównych 00:21:35.792 --> 00:21:38.103 ale już dziś warto wspomnieć 00:21:38.103 --> 00:21:41.064 że ona głównie zaczęła te sprawy 00:21:41.064 --> 00:21:44.210 i te starania z chwilą gdy wybuchła wojna 00:21:44.210 --> 00:21:47.121 druga wojna światowa zanikły 00:21:47.121 --> 00:21:50.103 i wszystko zamarło poszło w zapomnienie 00:21:50.103 --> 00:21:53.140 nie było możliwości dokonania intronizacji 00:21:53.140 --> 00:21:57.116 w czasach także powojnych zakaz komuny 00:21:57.116 --> 00:22:00.873 aż do tego czasu a dopiero z zapomnienia tę 00:22:00.873 --> 00:22:04.891 sprawę wyciągnął chcąc Kiersztyn gdy zauważył 00:22:04.891 --> 00:22:07.182 przy innej sprawie po prostu 00:22:07.182 --> 00:22:09.036 biskupie byli przekonani 00:22:09.036 --> 00:22:11.499 że mamy dużo świętobliwych pielegniarek 00:22:11.499 --> 00:22:13.580 a błogosław mało przydałoby się 00:22:13.580 --> 00:22:15.994 który z nich a wiele ich można było uznać 00:22:15.994 --> 00:22:18.052 za błogosławiących świętych 00:22:18.052 --> 00:22:21.123 o cała wreszcie to uzupełnić ten brak no 00:22:21.123 --> 00:22:26.980 i z tego wyboru między innymi patrzy wniosek 00:22:26.980 --> 00:22:30.424 żeby zająć się bliżej rozalio celakówną 00:22:30.424 --> 00:22:33.000 jako świętobliwą pielegniarką 00:22:33.000 --> 00:22:36.621 i ksiądz Kiersztyn jak się zają to Rozalia główną 00:22:36.621 --> 00:22:40.921 i rozważaniami pismami okazało się Rozalia Raka 00:22:40.921 --> 00:22:45.999 nie tylko wizjonerka nie tylko mistyczka ale ma posłanie 00:22:45.999 --> 00:22:50.146 właśnie dotyczące intonacji Chrystusa 00:22:50.146 --> 00:22:56.030 jako króla Polski Rozalia Celakówna wychowania i 00:22:56.030 --> 00:22:59.811 oddawania sercu pan USA mówiło o intonacji serca 00:22:59.811 --> 00:23:02.604 ale bo ostatecznie wiadomo że chodzi tutaj 00:23:02.604 --> 00:23:06.431 o książkiwydoskonale udowadniał że 00:23:06.431 --> 00:23:10.563 interzumy osobę Chrystusy Aka króla 00:23:10.563 --> 00:23:13.012 bo z osobe związane jest prawo 00:23:13.012 --> 00:23:16.053 a przy internizacji przyjmujemy 00:23:16.053 --> 00:23:19.762 wszystkie prawa boże nie tylko akt miłości i to rozwiną 00:23:19.762 --> 00:23:22.812 właśnie ksiądz Kirsty dokonując 00:23:22.812 --> 00:23:25.800 procesu byatyfizykacyjnego Rozalia 00:23:25.800 --> 00:23:29.364 główne w stopniu diecezjalnym to jak 00:23:29.364 --> 00:23:35.332 się zakończyło to przekierowany zostało 00:23:35.332 --> 00:23:38.822 do Rzymu i ostatnio wiadomości wiemy 00:23:38.822 --> 00:23:42.122 że Papierz podpisał fakt o 00:23:42.122 --> 00:23:45.344 heroiczności cnót między innymi 00:23:45.344 --> 00:23:48.403 Rozalii Celakówny to jest milowy krok 00:23:48.403 --> 00:23:51.589 do uznania Batybłogosławioną 00:23:51.589 --> 00:23:55.752 do ratyfikacji teraz tylko należy sprawdzić które 00:23:55.752 --> 00:23:58.070 z tych wydarzeń które miały miejsce 00:23:58.070 --> 00:24:00.874 nadzwyczajnych łask z jej pośrednicy wydanych 00:24:00.874 --> 00:24:02.714 była po prostu cudowna 00:24:02.714 --> 00:24:05.689 gdy ktoś znajdą będzie dalszy krok 00:24:05.689 --> 00:24:10.457 czyli by ratyfikacja Rozalii zerowy bo tak to 00:24:10.457 --> 00:24:12.665 zwykle była 00:24:13.246 --> 00:24:16.860 na koniec jeszcze właściwie 00:24:16.860 --> 00:24:17.911 dużo można by było mówić 00:24:17.911 --> 00:24:20.620 ale wspomnieliśmy profesora Andrea flagę 00:24:20.620 --> 00:24:22.191 a nie wspomnieliśmy również 00:24:22.191 --> 00:24:24.787 bardzo zasłużonego Jozefa 00:24:24.787 --> 00:24:28.991 tureckiego Ureckiego który równie 00:24:29.983 --> 00:24:34.306 również jest zagony i zaangażowany był 00:24:34.306 --> 00:24:36.050 i jest dalej od samego od 00:24:36.050 --> 00:24:38.959 sanyo początku i bardzo też na 00:24:38.959 --> 00:24:41.478 uwagę zasługuje stowarzyszenie Róża 00:24:41.478 --> 00:24:44.686 z Krakowa tak która właściwie to wokół 00:24:44.686 --> 00:24:48.429 tego stowarzyszenia wszystkie 00:24:49.590 --> 00:24:51.207 się dział 00:24:51.207 --> 00:24:53.442 pan je do tego czasu jeszcze działa 00:24:53.442 --> 00:24:55.978 co chwilę jeszcze oświeca te sprawy 00:24:55.978 --> 00:24:59.056 nawet stara się w tym w gazecie warszawskiej 00:24:59.056 --> 00:25:01.657 od czasu do czasu umieścić jakiś artykuł 00:25:01.657 --> 00:25:03.739 i w najbliższych tygodniach na 00:25:03.739 --> 00:25:05.791 pewno taki artykuł się zjawi 00:25:05.791 --> 00:25:08.838 bo skoro narody mają być 00:25:08.838 --> 00:25:12.254 uratowane przez to że przyjmą prawo 00:25:12.254 --> 00:25:15.419 Boże czyli dokonają intronizacji trzeba 00:25:15.419 --> 00:25:18.150 o tym mówić propagować 00:25:18.150 --> 00:25:21.680 żeby jak najwięcej narodów tych to zrobiło 00:25:21.680 --> 00:25:23.267 bo z jednej strony jest 00:25:23.267 --> 00:25:26.487 gdyby decyzja będzie kara boża i następuje 00:25:26.487 --> 00:25:30.603 ale z drugiej miłosierdzie boże ratunek zróbcie 00:25:30.603 --> 00:25:32.336 intolizację przyjmiecie prawo 00:25:32.336 --> 00:25:35.115 Boże będziecie uratowani 00:25:35.115 --> 00:25:37.806 te kraje się te narody się ostoją 00:25:37.806 --> 00:25:39.734 i to warto przypominać 00:25:39.734 --> 00:25:42.612 żeby najwięcej narodów z tego mogło korzystać ale 00:25:42.612 --> 00:25:46.458 ksiądz kanonik skromnie nie chce mówić 00:25:46.458 --> 00:25:51.617 o swojej osobie i udziale w tym jak to wysłał za 00:25:51.617 --> 00:25:57.007 swoje opłacone listy do wszystkich posłów 00:25:57.007 --> 00:25:59.989 w związku ciężekanoniku 00:25:59.989 --> 00:26:04.445 może kilka słów na ten temat jest okazja żeby upublicznić 00:26:04.445 --> 00:26:07.636 on chce że tył publiczna 00:26:07.636 --> 00:26:11.228 i będzie otóż to było wtedy jak była 00:26:11.228 --> 00:26:16.066 jak to pan profesor Flaga przygotował z biskupami 00:26:16.066 --> 00:26:19.444 wszystko uzgodnione jest przebieg nabożeństwa 00:26:19.444 --> 00:26:23.537 ale głównym warunkiem intronizacji główny i dwa że mają 00:26:23.537 --> 00:26:27.341 do dokonać przedstawiciele episkopatu i biskupi 00:26:27.341 --> 00:26:30.760 w obecności przedstawicieli 00:26:30.760 --> 00:26:32.952 najwyższych władz państwowych 00:26:32.952 --> 00:26:34.621 jeżeli tam nie będzie 00:26:34.621 --> 00:26:36.351 najwyższych władz państwowych 00:26:36.351 --> 00:26:38.581 i tonizacja będzie nieważna 00:26:38.581 --> 00:26:41.857 i gdy było wszystko przygotowane okazało się 00:26:41.857 --> 00:26:44.921 że był tam ktoś który celowo zaniedbał 00:26:44.921 --> 00:26:47.416 zaproszenie nie zrobił 00:26:47.416 --> 00:26:49.949 zaproszenia władz państwowych 00:26:49.949 --> 00:26:53.018 na torczystość czyli nie wysłał zaproszenia 00:26:53.018 --> 00:26:56.741 w ostatniej chwili ja się dowiedziałem 00:26:56.741 --> 00:27:00.877 o tym że taka sytuacja zaproszenie doszło 00:27:00.877 --> 00:27:03.067 przedstawiciel władz mówi 00:27:03.067 --> 00:27:04.826 jak nie będzie zaproszenia 00:27:04.826 --> 00:27:07.236 no to nie pójdziemy musi być zaproszenie 00:27:07.236 --> 00:27:09.094 wtedy udałem się do Karkowa 00:27:09.094 --> 00:27:12.107 do tych przedstawicieli 00:27:12.107 --> 00:27:16.570 stowarzyszeń intronizacyjnych udało się wołać 00:27:16.570 --> 00:27:19.379 zaledwie kilka w jednej chwili 00:27:19.379 --> 00:27:22.570 było za mało czasu nie mieliśmy nawet dostępu 00:27:22.570 --> 00:27:23.766 do profesora flagi 00:27:23.766 --> 00:27:27.681 bo on był zajęty na wykładzie a termin gonił 00:27:27.681 --> 00:27:30.718 było wszyscy uznali jednogłośnie 00:27:30.718 --> 00:27:33.068 jak nie będzie wysłane zaproszenie 00:27:33.068 --> 00:27:34.576 nie będzie ład państwowych 00:27:34.576 --> 00:27:36.128 choćby było 100 tysięcy ludzi 00:27:36.128 --> 00:27:39.384 obecnych intoryzacja będzie nieważna no 00:27:39.384 --> 00:27:42.170 i teraz co zrobić najpierw konsternacja 00:27:42.170 --> 00:27:44.632 więc podjęli decyzję taką że 00:27:44.632 --> 00:27:48.476 napisać zadanie było takie dzisiaj ma 00:27:48.476 --> 00:27:51.709 być po południu napisane zaproszenie ułożyć tekst 00:27:51.709 --> 00:27:54.314 w nocy wydrukować 00:27:54.314 --> 00:27:57.837 a jutro przez dziej ma być wszystko wysłane 00:27:57.837 --> 00:28:00.398 bo po jutrze ich będzie zapuściło 00:28:00.398 --> 00:28:04.124 to wszystko udało się zrobić zaproszenie doszło 00:28:04.124 --> 00:28:08.337 i warunek został spełniony intonizacja ważna 00:28:08.337 --> 00:28:10.656 to poda się potwierdza się 00:28:10.656 --> 00:28:13.939 wielką liczbą uczestników no wszelkiego rodzaju 00:28:13.939 --> 00:28:16.935 i księdze i drudzi świeckich biskupów 00:28:16.979 --> 00:28:20.362 co będziemy szóstą rocznicę obchodzić 00:28:20.362 --> 00:28:23.474 już w tym roku pada listopada 00:28:23.900 --> 00:28:28.787 na koniec może chce ofiarować księży kanonikowi 00:28:28.787 --> 00:28:31.921 taką małą publikację rozważania 00:28:31.921 --> 00:28:35.818 tajemnic Różańca świętego a rozważa 00:28:35.818 --> 00:28:44.178 te tajemnice siostra Michaela Pawlik Zofia Pawlik 00:28:44.178 --> 00:28:48.884 która w zielonkach koło Warszawy rezyduje ta 00:28:48.884 --> 00:28:51.340 jest bardzo zasłużoną dla 00:28:51.340 --> 00:28:54.362 sprawy katolickiej tak to nazwiemy 00:28:54.362 --> 00:28:58.077 bo jest sługa Boża można powiedzieć 00:28:58.077 --> 00:29:03.107 ale książka jest książeczka o to trudno 00:29:03.107 --> 00:29:06.089 w zależności może nie jest obszerna 00:29:06.089 --> 00:29:10.984 ale gatunkowo jest to jest wielka katecheza 00:29:10.984 --> 00:29:14.136 lub podzielona na 20 części takich małych w 00:29:14.136 --> 00:29:19.005 katechez faktycznie są to rozważania tajemnic 00:29:19.005 --> 00:29:24.063 różańcowych zaopatrzona ta książeczka jest proszę bardzo 00:29:25.495 --> 00:29:27.490 internat 00:29:27.490 --> 00:29:29.928 imprimatur nie piszę dosłownie imprimatur 00:29:29.928 --> 00:29:32.892 ale zgoda jest tutaj księdza biskupa 00:29:32.892 --> 00:29:35.511 jego eminencji księdza biskupa Jarosa 00:29:35.511 --> 00:29:40.901 który dopuszcza do druku to jest na wstępie 00:29:40.901 --> 00:29:45.359 doktor Aldona ci porosa doktor nauk prawnych 00:29:45.359 --> 00:29:48.589 publicysta naszego dziennika piękny wstęp zaopatrzyła 00:29:48.589 --> 00:29:50.628 oprócz rozważań 00:29:50.628 --> 00:29:54.182 dlaczego ja tak to mówię wogóle bo są w tej książce 00:29:54.182 --> 00:29:57.617 również zdjęcia tajemnicy tajemnic różańcowych 00:29:57.617 --> 00:30:00.304 czyli jest do patrzenia 00:30:00.304 --> 00:30:04.084 do czytania ten ten różaniec święty 00:30:04.084 --> 00:30:07.788 a tajemnice moim skromnym udziałem powstały 00:30:07.788 --> 00:30:13.025 w ciągu ostatnich dwóch lat które mają tworzyć 00:30:13.025 --> 00:30:16.689 to są tajemnice różańca świętego 00:30:16.689 --> 00:30:21.906 które mają tworzyć ogród różańcowy wokół kopi 00:30:21.906 --> 00:30:27.414 kapliczki gietrzwałdzkiej która idea 00:30:27.414 --> 00:30:29.217 powstawania tych kapliczek gietrzwałdzkich 00:30:29.217 --> 00:30:31.765 też powstała dwa lata temu mam nadzieję 00:30:31.765 --> 00:30:34.104 że zdążymy 150 kapliczek 00:30:34.104 --> 00:30:37.636 na 100 pięćdziesięciolecie objawień Gierki 00:30:37.636 --> 00:30:40.563 także też ta idea dziś tam w Polsce 00:30:41.422 --> 00:30:45.606 trwa myślę że zdążymy jeszcze jest 5 lat 00:30:45.606 --> 00:30:50.771 także może się tak że przekazuje bardzo serdecznie 00:30:52.378 --> 00:30:53.959 a dziś 00:30:53.959 --> 00:30:56.359 i ale to musimy przypomnić że autorem 00:30:56.359 --> 00:30:58.975 tych rysunków jest właśnie 00:30:58.975 --> 00:31:02.733 dwa skończyś mają 77 ceny 00:31:02.733 --> 00:31:05.292 77 centymetrów to jest na prośbę 00:31:05.292 --> 00:31:08.201 bo zmieniłem bo były troszkę inne Sesiidae 5 00:31:08.201 --> 00:31:12.277 ale koomim na siedziskiem mają 00:31:12.277 --> 00:31:13.908 być i musiałem zmieniać 00:31:13.908 --> 00:31:16.760 pierwsze te tajemnice oprócz Jedlicza mam nadzieję 00:31:16.760 --> 00:31:20.153 że w niedługim czasie będą wiedli na wokół kapliczki 00:31:20.153 --> 00:31:24.223 ale też będą w szosach gdzie książka 00:31:24.223 --> 00:31:28.000 tworzy wspaniałe Ateny Roztocza też jako 00:31:28.000 --> 00:31:31.192 jako takie epicentrum katolicyzmu 00:31:31.192 --> 00:31:33.696 w Europie co daj Boże 00:31:33.696 --> 00:31:36.558 żeby jak najszybciej udało mu się zakończyć 00:31:36.558 --> 00:31:38.990 i wszystkie przy część proszę 00:31:38.990 --> 00:31:40.670 z panem Bogiem
vobiscum
Chrystus jest Królem i ogłasza Zaproszenie do zdobycia miejsca w Królestwie Woli Bożej. Niezwykły Dar Zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa, jako i owoc wysłuchania Modlitwy "Ojcze nasz" "przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi". Księga Niebios YouTube Rozmowa Jezusa ze Służebnicą Bożą. Gdyby to było inaczej, to by nam powiedział. Powiedział bardzo dużo o Nim …More
Chrystus jest Królem i ogłasza Zaproszenie do zdobycia miejsca w Królestwie Woli Bożej. Niezwykły Dar Zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa, jako i owoc wysłuchania Modlitwy "Ojcze nasz" "przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi". Księga Niebios YouTube Rozmowa Jezusa ze Służebnicą Bożą. Gdyby to było inaczej, to by nam powiedział. Powiedział bardzo dużo o Nim, jak to jest!