Victory
105

BKP: Mluvčí KBS M. Kramara se dopouští zločinu proti věřícím a národu

Mluvčí KBS, M. Kramara, 20. 12. 2021 vychrlil sérii lží s cílem ubít svědomí slovenské veřejnosti.

Citace Kramary: „Možno si voči vakcinácii uplatniť výhradu vo svedomí? Nie.“

Komentář: Toto povědět je znakem zatvrzelosti v hrubé lži a zločinnosti! Navíc je ze strany vedení církve zradou stavět věřící do pozice, aby si museli v otázce experimentální vakcinace vybojovávat výhradu ve svědomí! Církev má přece povinnost všechny jasně a výrazně varovat, aby nepodstupovali tento nebezpečný a zločinný experiment!

Pravdivý postoj církve, který je ale umlčovaný apostatickým Vatikánem, zastává arcibiskup C. M. Viganò, bývalý nuncius USA, on řekl: „Vina za krev zabitých dětí (kvůli výrobě vakcín) dopadá na ty, kteří vakcínu vyrábějí, na ty, kteří ji propagují, i na ty, kteří ji přijímají.“ Zde se vůbec žádná výhrada ve svědomí neřeší! Zločin je jednoznačně odsouzen!

Citace Kramary: „Ak človek nadobudnutie primeraného poznania pre svoje svedomie zanedbal, či už z lenivosti, tvrdohlavosti, ľahostajnosti (...), tak sa nerozhoduje a nekoná správne a je vinný aj pred Bohom, hoci sa rozhodoval a konal na základe svojho svedomia.“

Komentář: Právě Ty, Martine Kramaro, jsi vinný před Bohem, protože jsi vědomě zanedbal a odmítl přiměřené poznání pro své svědomí. Dnes jsou lehce dostupné informace špičkových odborníků, kteří radikálně varují před podstupováním nebezpečného experimentu, kterým je vakcinace proti covidu-19. Navíc bojkotuješ i morální postoj, který vyjádřil odborník na morální teologii a bioetiku ThDr. René Balák. Opakovaně dokazoval morální nepřípustnost těchto vakcín proti covidu. Za pravdu stál až na smrt. Ty naopak sloužíš zločinnému systému a záměrně dezinformuješ katolickou veřejnost.

Citace Kramary: „Ak by sme chceli parafrázovať Sväté písmo, v tomto prípade (experimentální vakcinace) sa dáva ‚cisárovi, čo je cisárovo‘. Štát určuje pravidlá, ktoré pokladá za nevyhnutné pre chod spoločnosti, a veriaci ich rešpektujú, ak sú morálne dobré, alebo aspoň neutrálne.“

Komentář: Tvrdíš, že věřící respektují pravidla společnosti, když jsou morálně dobrá nebo aspoň neutrální. To samo o sobě je pravda, jenže mRNA vakcína není morálně dobrá ani aspoň neutrální. Ty k ní nutíš a ubíjíš svědomí národa, přestože:

1) mRNA vakcína mění lidský genom. Z teologického pohledu je to vzpoura proti Bohu Stvořiteli. Změna genomu vede až k vyhlazení lidského rodu! To není ani neutrální, a už vůbec ne morální. To je masový zločin! Ty, vážený Martine Kramaro, to nevíš, anebo to vědět nechceš?

2) mRNA vakcína, i když to nechceš přiznat, má svůj biologický základ v tkáni zaživa vytržené z nenarozeného dítěte před jeho zavražděním. Přijetí této mRNA vakcíny je z duchovního hlediska podstoupením satanského antikřtu. To je podle Tebe morální a v souladu s katolickým učením?

3) mRNA vakcína obsahuje nanočástice a patří už do procesu postupné čipizace lidstva. Jejím výsledkem mají být bioroboti zbavení svobodné vůle a tím i možnosti pokání. Bible varuje před čipizací trestem ohnivého jezera. Ty ale tuto vakcinaci pokládáš za „nevyhnutelnou pro chod společnosti“. Vážený Martine, uvědomuješ si, že máš spoluúčast na masové vraždě?

4) mRNA vakcína patří do programu redukce lidstva na tzv. zlatou miliardu. Špičkoví odborníci jako americký lékař V. Zelenko se vyjádřili, že je biologickou zbraní. Gates, největší propagátor vakcín, otevřeně řekl: „Odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci (v prvních etapách) o 10-15 %.“ Ty nebezpečnou mRNA vakcínu přesto prosazuješ. Máš vůbec ještě nějaké svědomí? Nebo sis v něm udělal zvláštní výhradu?

Citace Kramary: „Je primerané odmietať vakcíny kvôli ich spojeniu s abortom? Nie! Mnohokrát bolo objasnené, že spojenie s abortom je natoľko vzdialené, že v danej situácii nikto, kto sa nechá zaočkovať, nepácha hriech.“

Komentář: Drze lžeš slovenským katolíkům do očí. Vakcíny jsou vyrobeny na základě tkáně uměle abortovaných dětí. A to je zločin, který je nepromlčitelný, podobně jako byly zločiny fašismu; faktor času zde nehraje roli. Navíc je kalením vod převádět pozornost na tzv. buněčné linie a zamlčovat podstatu, a sice že v současnosti jsou kvůli tzv. vakcínám sadisticky vražděny nenarozené děti. Svědectví o tom vydala i vědecká pracovnice z USA, Pamela Acker, která pak kvůli tomu opustila své zaměstnání v laboratoři. Ďábel je lhář a vrah. Ty mu horlivě sloužíš! Počítáš s tím, Martine Kramaro, že se Ti peklem odmění?

Citace Kramary: „Lebo vo svete, v ktorom žijeme, žiaľ, nie je možné dosiahnuť absolútnu nespojitosť s hriechom pri všetkom, čo robíme.“

Komentář: Máš pravdu, že pri všetkom, čo robíme, nie je možné dosiahnuť absolútnu nespojitosť s hriechom, kdo ale miluje pravdu, hledá ji a trpí za ni, ten dostává milost, aby moudře v kritických situacích rozlišoval pravdu od lži. Člověk ale, který má obsáhlé informace o křesťanství, ale sám pravdu nehledá a odmítá pravdivé pokání, zůstává ve lži a hříchu. Dostává pak inspirace ne od Ducha pravdy, ale od ducha lži – ďábla, a táhne duše do věčné záhuby. To v plné míře platí o Tobě, vážený Martine.

Citace Kramary: „Vakcíny (ako napr. Pfizer alebo Moderna), ktoré sa u nás často používajú, nie sú vyrobené z buniek potrateného plodu.“

Komentář: V posledních dnech bylo v USA po soudním rozhodnutí odhaleno, že přímo dokumenty firmy Pfizer uvádí, že vakcíny ohrožují především budoucí matky, protože zabíjejí nenarozené děti! Proč skrýváš zločinnost těchto vakcín? Následky se projevují navíc i jiným způsobem, například urychlenou rakovinou, poškozováním nervového a srdečně-cévního systému i mnohými úmrtími! Ani sama firma na sebe nechce brát zodpovědnost za jejich nepředvídatelné a nezvratitelné následky. A Ty máš odvahu je propagovat slovenským katolíkům? Bez výčitek svědomí tím přebíráš zodpovědnost za jejich tragické následky! Spoléháš na to, že postižení či mrtví to už nebudou moci dokázat? Před Božím soudem ale spravedlivému trestu neunikneš, pokud nebudeš včas konat adekvátní pokání!

Citace Kramary: „Ak by sme takisto prísne, ako niektorí posudzujú vakcíny proti covid-19, posudzovali všetko ostatné, museli by sme nielen prestať užívať bežné lieky, ale v podstate aj opustiť spoločnosť.“

Komentář: Pravdivě rozlišovat dobro od zla neznamená udělat zkrat, který Ty katolíkům vnucuješ, že prý už nesmíme užívat běžné léky, které ale na rozdíl od mRNA vakcíny prošly 6-10letými zkouškami. A navíc jde o technologii, která je postavena na zcela jiném základě než dosavadní vakcíny. Vědomě manipuluješ a hrubě lžeš. Víš o tom, že více než 12 700 lékařů – i spolu s tím, který vynalezl mRNA vakcínu – před ní varují jako před biologickou zbraní?! To říkají odborníci. A kdo jsi Ty? Tyto pravdivé autority pokládáš za nic a nebezpečnou mRNA vakcínu cynicky prosazuješ. Ignoruješ přitom hrozné následky, a to nejen pro život časný, ale i pro život věčný. Každý člověk má rozum a svědomí, a proto musí pravdivě rozlišovat. Pokud chce uvěřit nějaké autoritě, musí si položit základní otázku: Kdo to je, a co sleduje? Ty jsi církevní lhář a máš za cíl obelhat důvěřivé katolíky. Kdo ale Tvé lži uvěří, ponese kruté následky.

Vážený Martine Kramaro, Ty navíc vystupuješ v autoritě KBS. Je však třeba, aby tento systém KBS byl na Slovensku co nejdříve zrušen. Každý biskup by měl převzít plnou zodpovědnost za svou diecézi. Na negativum systému tzv. biskupských konferencí upozorňoval už kardinál Ratzinger (Benedikt XVI.). Několik aktivních jedinců, jak řekl, ovládá celou konferenci, vystupuje v jejím jménu a psychologicky i jinak umlčuje hlas svědomí jednotlivých biskupů. Jako otřesný případ uvedl mlčení konference biskupů před nastolením fašismu i během jeho vlády. Biskupská konference v Německu nesla svým alibismem a zbabělou zradou pravdy velkou vinu za to, že se fašismus dostal k moci. Dnes v otázce mRNA očkování téměř všechny biskupské konference nejenže nejsou hlasem pravdy, ale navíc otupují svědomí biskupů a podřizují si je k realizaci zločinu proti lidstvu.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

23. 12. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP
mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8