Clicks104
vi.news

Francis giả tạo: "Đừng gây hoang mang cho các tín hữu", "thần học cần phải quỳ gối"

Các nhà thần học nên thảo luận trong học viện, nhưng "đừng gây hoang mang cho các tín hữu," Francis đã nói với Ủy ban Thần học Quốc tế vào ngày 29 tháng 11.

Ông giải thích rằng những câu hỏi gây tranh cãi "có thể gây hoang mang" cho các tín hữu và "khiến họ mất đi Đức tin."

Francis nói thêm rằng thần học tốt phụ thuộc vào đời sống tâm linh của nhà thần học, "Thần học được sinh ra và lớn lên trên đầu gối."

Cả hai tuyên bố của Francis đều là đạo đức giả. Chính ông ta gieo rắc sự hoang mang bằng cách tuyên bố rằng Chúa mong muốn các ngụy tôn giáo, bởi việc nghi ngờ thần tính của Chúa Kitô, và bằng cách biện minh cho việc ngoại tình.

Trong khi yêu cầu những người khác quỳ xuống, ông ta không bao giờ làm như vậy trong Thánh lễ cũng như trước Thánh Thể.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-SA, #newsCpgwclzpxk