Clicks68
fil.news

Vatican Nagbayad sa Mayamang Kompanya Na Nagtataguyod ng Homoseksuwal na Ideolohiya

Inarkila ng Vatican ang malaking teknolohiyang kompanyang Irish na Accenture upang idisenyo at patakbuhin ang vaticannews.va.

Inilalarawan ng Accenture ang sarili bilang "nagmamalaking pinuno na sumusuporta sa komunidad ng LGBT". Isang palaisipan kung ikinokonsidera ng Vatican ang sarili na parte nito. Ayon sa ‘Global Diversity List’ ang kompanya ay kasama sa "pangunahing sampung network ng empleyadong LGBT". Marami din silang kaganapan na nagtataguyod ng ideolohiya ng homoseksuwal.

Ang prepekto ng Vatican Communications, na si Monsenyor Dario Viganò, ay sinubukang depensahan ang sarili sa pagtawag sa software na kanyang binili sa Accenture na "agnostiko", gayunman, ang pera ng Vatican ay mapupunta pa rin sa kompanya na aktibong nagtataguyod ng mortal na kasalanan. Lahat ito, ay tinatawag ng Vatican na "reporma".

#newsXbkyblgupa