Clicks22
vi.news

Becciu một lần nữa phủ nhận thông tin biến dạng của truyền thông đầu sỏ

Luật sư của Hồng y Angelo Becciu, Fabio Viglione, đã mạnh mẽ phủ nhận việc Becciu can thiệp “theo bất kỳ cách nào” vào phiên tòa làm màu của Hồng y Pell.

Trong một tuyên bố ngày 17 tháng 10, Viglione nói rằng ông đang bảo vệ danh dự của Becciu, vốn "đã bị tổn hại nghiêm trọng".

Becciu đe dọa sẽ tìm kiếm sự truy đòi hợp pháp chống lại các tổ chức tin tức vì tuyên bố [trống rỗng] của họ rằng ông ta đã cố gắng làm ô uế bằng chứng trong phiên tòa xét xử Pell.

Hình ảnh: Angelo Becciu, © Mazur, CatholicNews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsGhtynaakko