Beati pauperes spiritu
Nyugalom, Isten Szentlelke ott fúj, ahol akar... :)

Ha szabad kérni: imádkozzanak a gloria tv-ért és támogassák anyagilag is a fennmaradását, bármily csekélyke összeggel is. Köszönöm