TerezaK
5962

Poselství Panny Marie ve světě 2 hod

- POSELSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍ MARIE JACAREI Z 5. ČERVNA 2022 "Drahé děti, dnes vám znovu přicházím říci: Modlete se, modlete se, modlete se bez ustání! …
Martina Bohumila Lutherová
Studio Kladno - ŽIVĚ - BIskupové Metoděj a Timotej opět u nás.
Kdy
čt, 23. června, 19:00 – 21:00
svobodne-radio.comMore
Studio Kladno - ŽIVĚ - BIskupové Metoděj a Timotej opět u nás.

Kdy

čt, 23. června, 19:00 – 21:00

svobodne-radio.com
TerezaK
THE BINARY IS HEADING TOWARDS TO EARTH
K. S. · 2 h ·
Thought the group might like this
TerezaK
John Traczyk 3 h · Lightning strike! June 22. Debbie Parker took this photo in Hardy County, West Virginia and said it was only 150 feet from her deck and she's still shaking.
One more comment from TerezaK
TerezaK
"Mocný exorcizmus svätého Archanjela Michala
Svätá Trojica jediný Bože, úpenlivo Ťa prosím,
na príhovor Bohorodičky Panny Márie,
svätého Archanjela Michala,
všetkých anjelov a svätých o tú veľkú milosť
premôcť temné sily na slovenskej zemi i na celom svete. Odvolávame sa na zásluhy umučenia nášho Pána Ježiša Krista,
Jeho drahocennej Krvi preliatej za nás i Jeho svätých Rán,
Agónii na Kríži i …More
"Mocný exorcizmus svätého Archanjela Michala

Svätá Trojica jediný Bože, úpenlivo Ťa prosím,
na príhovor Bohorodičky Panny Márie,
svätého Archanjela Michala,
všetkých anjelov a svätých o tú veľkú milosť
premôcť temné sily na slovenskej zemi i na celom svete. Odvolávame sa na zásluhy umučenia nášho Pána Ježiša Krista,
Jeho drahocennej Krvi preliatej za nás i Jeho svätých Rán,
Agónii na Kríži i všetkých utrpení znášaných počas umučenia
i cez celý život nášho Pána a Spasiteľa. Prosíme Ťa, Ježišu
Kriste, vyšli svojich anjelov, aby uvrhli zlé mocnosti
do pekelných priepastí, aby na slovenskej zemi i na celom
svete nastalo Božie Kráľovstvo, aby sa Božia milosť mohla
rozliať do každého ľudského srdca, aby náš národ i všetky
národy celého sveta mohli okúsiť Boží Pokoj.
Naša Pani, úpenlivo Ťa prosíme, vyšli svojich anjelov,
aby uvrhli do pekelných priepastí všetkých zlých duchov,
ktorí majú byť zatratení. A Ty, Vodca nebeských zástupov,
dokonaj toto dielo, aby nás Božia milosť mohla neustále sprevádzať. Priveď všetky nebeské zástupy, aby zlé sily boli uvrhnuté do pekelných priepastí. Použi celú svoju moc,
aby premohla lucifera i jeho anjelov, ktorí sa postavili
proti Božej Vôli a teraz chcú ničiť ľudské duše.
Premôž ich, lebo viem že máš takú moc a nám vypros
milosť pokoja a Božej Lásky,aby sme sa ponáhľali za Kristom
do Nebeského Kráľovstva.
Amen.

KAŽDÉ POMODLENIE TEJTO MODLITBY SPÔSOBÍ UVRHNUTIE ZLÝCH DUCHOV DO PEKELNÝCH PRIEPASTÍ.

To je veľká milosť, pamätajte na to, aby ste sa pomodlili túto modlitbu čo najčastejšie. Zakaždým, také množstvo
zlých duchov bude uvrhnutých do pekelných priepastí.
Toto je veľký Boží Dar odovzdaný skrze mňa, svätého
Archanjela Michala v tomto mimoriadnom dni. Hľa, pekelné mocnosti sa budú báť tejto modlitby, lebo veľký zástup
zlých bude musieť byť uvrhnutých do pekelných priepastí.
To spôsobí veľké uvoľnenie v celom slovenskom