Clicks1.7K
Varovanie
1

BRZY BUDETE VYZVÁNI VŮDCI V MÝCH CÍRKVÍCH PO CELÉM SVĚTĚ, ABYSTE POUŽILI SVOU VÍRU K VYTVOŘENÍ POLITICKÉ KAMPANĚ ZA ZÁCHRANU CHUDÝCH

Poselství Ježíše ze dne 6. října 2013 v 23:30.
jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/934.html

BRZY BUDETE VYZVÁNI VŮDCI V MÝCH CÍRKVÍCH PO CELÉM SVĚTĚ, ABYSTE POUŽILI SVOU VÍRU K VYTVOŘENÍ POLITICKÉ KAMPANĚ ZA ZÁCHRANU CHUDÝCH

Má vroucně milovaná dcero,
hlas falešného proroka pořvává o všem, co je v mé církvi svaté. Nicméně málo bude řečeno o důležitosti držet se Božích učení, svátostí a hlásání Pravdy. Místo toho uvidíte rozptylování, odvádění pozornosti, jako je péče o chudé a hladové, a to bude považováno za váš první úkol, jako služebníků Božích.
Jako služebníci a následovníci Boží v církvi, je vaší prvořadou povinností věrnost Pravdě, jak jsem vám již řekl. Třebaže láska a pomoc chudým a hladovým jsou správné věci, moje církev na zemi má mnohem větší úkol, k němuž jste se Mi slavnostně zavázali. Ten zahrnuje učení Pravdy ve všem, co jsem vás učil a vy to uděláte, pokud Mě opravdu milujete.
Posláním církve je učit Pravdu mého učení. Vzít jeden z aspektů mého slova k pomoci chudým je obdivuhodné, ale zavádějící, protože moje učení jasně říká, že musíte pomoci chudým na duši. Pomozte jim nejprve vyléčit jejich duši, než jim pomůžete od útrap života. Dám-li vám chudého člověka a požádám vás, abyste mu pomohli, jak byste to udělali? Dáte mu oblečení? Peníze, aby nakrmil svoji rodinu? Nebo byste především chtěli, abych zachránil jeho duši?
Brzy vám bude řečeno, abyste soustředili svoji pozornost na chudé ve světě. Požádají vás o peníze – a vezmou je z různých zdrojů, aby pomohli chudým ve světě, lidem bez práce a lidem bez domova. Řeknou vám, že Já, Ježíš Kristus, jsem vždy miloval chudé. Problém je tento. Já vyhledávám především chudé duchem – vysvobodit je ze ztraceného života. Ubozí na duši – ti, co mají jen malé vnímání Boha – jsou těmi, po nichž toužím. Požehnaní jsou lidé, kteří jsou chudí v tomto životě, kteří mají velmi málo, ale kteří Mě milují, protože tito lidé nejsou vůbec chudí. Bohatý člověk, který ke Mně nechová žádnou lásku, potřebuje víc mé lásky, milosti, soucitu, než ti, kteří jsou nuceni hledat si jídlo, oblečení a přístřešek. To, jak Mě milujete a jak mě prosíte o spásu, je tím, čemu musíte věnovat pozornost. Svátosti budou zachraňující mocí pro bohaté i chudé, kteří ale nemají žádnou lásku ke Mně.
Brzy budete vyzváni vůdci v mých církvích po celém světě, abyste použili svou víru k vytvoření politické kampaně za záchranu chudých. Neřeknou nic, aby vás povzbudili připravit se na můj Druhý příchod, protože se neodváží vás připravit na tento Velký den. Raději odvrátí vaši mysl ode Mne tím, že vás požádají, abyste trávili více času poctou skutkům falešného proroka.
Zakrátko budou vyrobeny sochy, relikvie, plakáty, poháry a velké malby falešného proroka na zakázku, aby byly umístěny všude v kostelech. Jeho obraz, časem spolu s obrazem antikrista, bude zdobit mnohá veřejná místa, kostely, politická centra, stejně jako v zemích, kde uvidíte, jak jejich parlamenty přijmou katolickou církev v "novém světle". To vytvoří novou formu falešného hlásání evangelia, a protože se to bude zamlouvat moderní světské společnosti, přitáhne to mnoho obdivovatelů z celého světa.
Ani slovem nebude zmíněn význam svatých svátostí, daných světu, nebo důležitost milostí, které přinášejí. Místo toho budou všechny znevažovány – budou jim přidány další významy, aby upoutaly ty, kteří je, takové jaké jsou, odmítali. Bude to s očekáváním, že ohavnost znesvěcení mých svátostí bude nabídnuta tolika lidem, jak jen to bude možné, aby je odvedli od Boha, a tak nepřátelé Boha budou moci završit svůj pakt se zlem.
Ďábel podvede mnohé, kdo patří k mé církvi, v tomto okamžiku historie. Udělá to nanejvýš elegantně a přesvědčivě a ospravedlní lži, kdy jeho sluhové řeknou, že Já bych schválil tyto nové změny. Já, Ježíš Kristus, budu nesprávně citován, aby si získali duše. Mé učení bude překrouceno, aby zničili mou církev a ukradli Mi ty duše, které jsou Mi nejbližší. Miliony přijmou lži zcela bez zájmu světa. Musíte se za ně modlit v naději, že si časem uvědomí, že je něco špatně.
Když Já jmenuji vůdce a když je vybraná duše pověřena šířit mé svaté Slovo v mé církvi na zemi, Pravda je vždy přímá, jasná, stručná a jde přímo k jádru věci. Když vám budou lhát, skrze vliv ducha zla, budete zmatení. Věty vám nebudou dávat smysl. Takzvaná vylepšení, předkládaná nepřáteli v mé církvi, budou znamenat, že pravda není "dost dobrá".
Mé Slovo, svátosti a učení nepotřebují vylepšovat, protože přišly ode Mne. Já jsem Bůh. Jsem dokonalý. Mé slovo je věčné. Kdokoliv manipuluje s mým nejsvětějším Slovem, je Boží nepřítel. Můj hněv je v tuto dobu velký a zachází-li někdo neuctivě s mým Tělem, nejsvětější eucharistií, a říká, že vede můj lid, pak vězte, že to není pravda. Nikdy bych nežádal od vůdce mé církve, aby měnil Slovo Boží zaváděním nových významů a výkladů. To by se nikdy nemohlo stát.

Váš Ježíš
ľubica
Brzy budete vyzváni vůdci v mých církvích po celém světě, abyste použili svou víru k vytvoření politické kampaně za záchranu chudých. Neřeknou nic, aby vás povzbudili připravit se na můj Druhý příchod, protože se neodváží vás připravit na tento Velký den. Raději odvrátí vaši mysl ode Mne tím, že vás požádají, abyste trávili více času poctou skutkům falešného proroka.
-----------------------------…More
Brzy budete vyzváni vůdci v mých církvích po celém světě, abyste použili svou víru k vytvoření politické kampaně za záchranu chudých. Neřeknou nic, aby vás povzbudili připravit se na můj Druhý příchod, protože se neodváží vás připravit na tento Velký den. Raději odvrátí vaši mysl ode Mne tím, že vás požádají, abyste trávili více času poctou skutkům falešného proroka.
----------------------------------------
sa už deje dávno.......... samý humanizmus humanizmus humanizmus, toť heslo slobodomurarov vo vladach i v RKC! a krmenie akoze chudobných v chramoch sa prestretými obrusmi tiež... vid komunita ktora sa tohto chytila san edigio vigano
-----------------
Zakrátko budou vyrobeny sochy, relikvie, plakáty, poháry a velké malby falešného proroka na zakázku, aby byly umístěny všude v kostelech. Jeho obraz, časem spolu s obrazem antikrista, bude zdobit mnohá veřejná místa, kostely, politická centra, stejně jako v zemích, kde uvidíte, jak jejich parlamenty přijmou katolickou církev v "novém světle". To vytvoří novou formu falešného hlásání evangelia, a protože se to bude zamlouvat moderní světské společnosti, přitáhne to mnoho obdivovatelů z celého světa.
....................
toto stojí pred nami.... no predtým ešte experimentálne a špecificke vakciny o ktorých hovorí grécky mnich...