Igor75
MODLITWA PORANNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Przyjdź, Duchu Święty, a poranek dzisiejszy i dzień cały stanie się jasny.
Przyjdź Duchu Święty, a wszyscy, którzy rozpoczynają pracę, zjednoczą się, aby dobrze działać.
Przyjdź Duchu Święty, tam bowiem gdzie Ty jesteś znika lenistwo, giną złe obyczaje.
Przyjdź Duchu Święty, a przed Twoją miłością ustąpią nasze pyszne ambicje.
Przyjdź Duchu Święty, …More
MODLITWA PORANNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Przyjdź, Duchu Święty, a poranek dzisiejszy i dzień cały stanie się jasny.
Przyjdź Duchu Święty, a wszyscy, którzy rozpoczynają pracę, zjednoczą się, aby dobrze działać.
Przyjdź Duchu Święty, tam bowiem gdzie Ty jesteś znika lenistwo, giną złe obyczaje.
Przyjdź Duchu Święty, a przed Twoją miłością ustąpią nasze pyszne ambicje.
Przyjdź Duchu Święty, dniem dzisiejszym kieruj i rządź.
Bądź z nami i niech wszystko dzisiaj będzie dobre i nowe. Amen.
Orfar33
MODLITWA WIECZORNA

O Duchu Przenajświętszy, przyjdź i oświeć me serce. Tyś jest najwyższym Kierownikiem wszystkich sumień ludzkich, racz mnie użyczyć daru sumienia delikatnego, wrażliwego na święte Twe natchnienia. Pozwól mnie w Twoim świetle ocenić miniony dzień, daj mi łaskę żalu za popełnione grzechy, niewierności, wzbudź we mnie mocne postanowienie poprawy. Racz moje serce napełnić i …More
MODLITWA WIECZORNA

O Duchu Przenajświętszy, przyjdź i oświeć me serce. Tyś jest najwyższym Kierownikiem wszystkich sumień ludzkich, racz mnie użyczyć daru sumienia delikatnego, wrażliwego na święte Twe natchnienia. Pozwól mnie w Twoim świetle ocenić miniony dzień, daj mi łaskę żalu za popełnione grzechy, niewierności, wzbudź we mnie mocne postanowienie poprawy. Racz moje serce napełnić i rozpalić najgorętszym ogniem Twej świętej miłości. Amen.
dawidp94
DUCH ŚWIĘTY:

O...., WY NIEPOSŁUSZNE DUSZE,
WKRÓTCE BĘDZIECIE PRZECHODZIĆ KATUSZE.
MIELIŚCIE TAK DUŻO PODPOWIEDZI I RAD,
ALE JUŻ WAS ZWIÓDŁ NIESTETY - "ŚWIAT".
TEN GRZESZNY I DEMONICZNY,
BO DLA NICH TO BĘDZIE WSZYSTKO KOMICZNE
JAK ZWYKLE - TAK JEST, CO DEMONICZNE.

NIE PRZEJĘLIŚCIE SIĘ BOŻYMI ORĘDZIAMI
CHOĆ UPOMINAMY WAS I BŁAGAMY.
A WY NIE SŁUCHACIE BOGA …
More
DUCH ŚWIĘTY:

O...., WY NIEPOSŁUSZNE DUSZE,
WKRÓTCE BĘDZIECIE PRZECHODZIĆ KATUSZE.
MIELIŚCIE TAK DUŻO PODPOWIEDZI I RAD,
ALE JUŻ WAS ZWIÓDŁ NIESTETY - "ŚWIAT".
TEN GRZESZNY I DEMONICZNY,
BO DLA NICH TO BĘDZIE WSZYSTKO KOMICZNE
JAK ZWYKLE - TAK JEST, CO DEMONICZNE.

NIE PRZEJĘLIŚCIE SIĘ BOŻYMI ORĘDZIAMI
CHOĆ UPOMINAMY WAS I BŁAGAMY.
A WY NIE SŁUCHACIE BOGA WSKAZÓWEK
I MÓWICIE NA TAKĄ OSOBĘ - "PÓŁGŁÓWEK".

TO TERAZ ZOBACZYCIE, KTO BĘDZIE MĄDRZEJSZY
CZY WY PRZED TELEWIZORAMI, CZY ONI MĄDLĄCY.
TAK BĘDZIE JAK ZA NOEGO:
LUDZIE PILI, BAWILI SIĘ I TAŃCZYLI AŻ SIĘ WSZYSCY POTOPILI.

I TEŻ BYLI OSTRZEGANI PRZEZ KILKANAŚCIE LAT.
ALE CÓŻ, WYŚMIEWAŁ SIĘ Z BRATA - BRAT.
TAK BĘDZIE I TERAZ, BO LUDZIE NIE WIERZĄ,
ŻE MY MÓWIMY DO OSÓB WYBRANYCH I SIĘ CIESZĄ,

ŻE PRZECHYTRZYLI BOGA, AŻ PRZYJDZIE TEN DZIEŃ,
ŻE NAWET NIE ZOSTANIE PO NICH CIEŃ.
TYLE LAT ORĘDZI Z NIEBA,
ALE PRZECIEŻ IM NIKOGO SŁUCHAĆ NIE TRZEBA.

WYŚMIEWAJĄ SIĘ Z NASZYCH LUDZI WYBRANYCH,
BOGU Z WOLNEJ WOLI ODDANYCH.
NO, ALE CÓŻ - BÓG DAŁ IM TEŻ WOLNĄ WOLĘ
I MOGĄ NADUŻYWAĆ JEJ, JAKO SWAWOLĘ.

TERAZ JEST MÓJ CZAS - DUCHA ŚWIĘTEGO.
DO WIELU DUSZ ZAGLĄDAM I NIE WIDZĘ NIC INNEGO,
TYLKO SWAWOLĘ, ROZKOSZE I UPOJENIE
I BEZ BOGA MROCZNE RÓŻNE UROJENIE.

GRZESZYCIE MYŚLĄ, MOWĄ, UCZYNKIEM I ZANIEDBANIEM,
A LUDZIE POWINNI TĘSKNIĆ ZA DUCHA ŚWIĘTEGO WYLANIEM.
DUCH ŚWIĘTY WSZĘDZIE WNIKNIE
ALE NIE ZATRZYMYWANY I NIE ZAPRASZANY - ZNIKNIE.

A WTEDY ŻEGNAJ GRZESZNY CZŁOWIECZE -
I IDŹ KU DIABELSKIEJ UCIESZE.
Orfar33
Duchu Święty:
- prosimy Cię wnikaj w ludzkie sumienia
i nie daj nawet minuty wytchnienia.
Prosimy Cię Duchu Święty, bo szkoda ludzi.
Tak bardzo się każdy Święty w Niebie trudzi.
Chcemy także ratować katolików,
bo choć oni więcej wiedzą, to błędów robią bez liku.
Każdego człowieka jest nam żal bardzo,
bo Pan Jezus umarł za wszystkich, choć Nim gardzą.
Zlituj się Trójco Święta,
choć my wiemy, że …
More
Duchu Święty:
- prosimy Cię wnikaj w ludzkie sumienia
i nie daj nawet minuty wytchnienia.
Prosimy Cię Duchu Święty, bo szkoda ludzi.
Tak bardzo się każdy Święty w Niebie trudzi.
Chcemy także ratować katolików,
bo choć oni więcej wiedzą, to błędów robią bez liku.
Każdego człowieka jest nam żal bardzo,
bo Pan Jezus umarł za wszystkich, choć Nim gardzą.
Zlituj się Trójco Święta,
choć my wiemy, że Boża wola jest już rozpoczęta.
daniel.k
DARY DUCHA ŚWIĘTEGO.
DAR MĘSTWA.

Męstwo jest tym darem, który uzdalnia do odważnego i ufnego podjęcia nawet trudnych zadań życiowych. męstwo, moc, siła jest tym darem duchowym, który uzdalnia nas do tego, by stanąć z siła i ufnością wobec prób i niebezpieczeństw, na które napotykamy w naszym chrześcijańskim życiu. Dar męstwa polega na nadprzyrodzonym usposobieniu duszy do znoszenia …More
DARY DUCHA ŚWIĘTEGO.
DAR MĘSTWA.

Męstwo jest tym darem, który uzdalnia do odważnego i ufnego podjęcia nawet trudnych zadań życiowych. męstwo, moc, siła jest tym darem duchowym, który uzdalnia nas do tego, by stanąć z siła i ufnością wobec prób i niebezpieczeństw, na które napotykamy w naszym chrześcijańskim życiu. Dar męstwa polega na nadprzyrodzonym usposobieniu duszy do znoszenia najtrudniejszych doświadczeń i do podejmowania nawet najtrudniejszych dzieł z miłości ku Bogu pod działaniem Ducha Świętego. Dar ten daje wielką siłę w Panu, gdy doświadczamy go coraz głębiej, znużenie i ciężary życia tracą wpływ na nas. Dar męstwa uzdalnia do przeciwstawienia się pokusom czynienia zła. Pozwala odważnie kroczyć drogą Ewangelii, za Jezusem. Skłania człowieka do podejmowania, mimo przeszkód i trudności wielkich rzeczy dla Pana Boga. Choćby to, że się nie zniechęcamy w czynieniu dobra, nie dochodzimy do wniosku, że nie warto robić dobrze, nie warto się starać, że to i tak nic nie da. Nie tracimy ducha, nie poddajemy i nie ustajemy w dążeniu do Boga. Ten dar sprawia, że pokonujemy przeciwności pewnie, z siłą. Jesteśmy wytrwali. Dar męstwa dopomaga nam w znoszeniu cierpień, uzdalnia także do męczeństwa, gdyby trzeba było dać świadectwo wierze. Jest to dar, który daje nam moc odrzucenia propozycji zła, i daje nam odwagę pójścia za propozycją dobra. Odnajdywanie sensu cierpienia jakie nas spotyka.

MODLITWA O DAR MĘSTWA

Tak bardzo potrzebujemy daru męstwa, abyśmy nie ostygli, aby wiara nie spowszedniała w nas. Duchu Święty, daj nam moc do przezwyciężania naszych własnych słabości, niechęci, ospałości. Wszelkie przeszkody i trudności, które pojawiają się na drodze naszej wiary i życia potrzebują męstwa, by być pokonane, a przezwyciężone wyrabiają odwagę i śmiałość. Potrzebujemy Twojego daru, byśmy byli silniejsi, byśmy nie lękali się być dobrymi, abyśmy chętniej składali nawet wielkie ofiary z miłości do Boga.
Amen.
Stenia
Boże, Duchu Święty,
Tobie poświeciłam miłość mojego serca
i służbę mego życia.
Boską mocą wziąłeś mnie w posiadanie
i zamknąłeś w świętym milczeniu Twojej świątyni.
W tym świętym odosobnieniu prowadź mnie
do świętości ukrytej w Bogu.
Naucz mnie spoglądać z głębin
mojego ubóstwa i słabości
ku Jezusowi mojemu Mistrzowi i wzorowi,
który żyje i działa we mnie.
Pomóż mi w każdym czasie naśladowa…
More
Boże, Duchu Święty,
Tobie poświeciłam miłość mojego serca
i służbę mego życia.
Boską mocą wziąłeś mnie w posiadanie
i zamknąłeś w świętym milczeniu Twojej świątyni.
W tym świętym odosobnieniu prowadź mnie
do świętości ukrytej w Bogu.
Naucz mnie spoglądać z głębin
mojego ubóstwa i słabości
ku Jezusowi mojemu Mistrzowi i wzorowi,
który żyje i działa we mnie.
Pomóż mi w każdym czasie naśladować
Jego cudowny przykład cnoty,
bym w ten sposób mogła być całkowicie
przeniknięta ogniem Twojej Boskiej miłości. Amen.