Mirek Witkowski
1409
Weronika-S.
Ratunkiem dla Kościoła jest również odrzucenie ekumenizmu międzyreligijnego, który po SWII zmienił całkowicie mentalność katolicką zarówno kapłanów jak i wiernych. Mentalność posoborową usankcjonowało wyniesienie na ołtarze papieży Jana XXIII i Jana Pawła II.